About

بسم الله الرحمن الرحيم

Voorwaar, alle lof is aan Allaah. Wij prijzen Hem aan en vragen Hem alleen om hulp en vergiffenis. Wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwaad in onszelf en tegen (het uitvoeren van) onze slechte daden. Wie geleid wordt door Allaah kan nooit misleid worden. Maar wie afdwaalt, kan door niemand anders geleid worden. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als Enige, zonder deelgenoten aan Hem toe te schrijven. En ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is. Allaah Ta'ala zegt: O jullie die geloven. Vrees Allaah zoals hij gevreesd dient te worden, en sterf niet anders dan als moslims.(Soerah 3: vers 102)

Weet, moge Allaah je leiden naar gehoorzaamheid jegens Hem, dat el-Haniefiejah de religie van Ibrahiem is. Bedoelende dat je Allaah aanbidt en de religie puur voor Hem maakt, zoals Hij Ta’ala zegt:
En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.

Als je bevestigt dat Allaah je geschapen heeft met het doel Hem te aanbidden, weet dan dat aanbidding geen aanbidding genoemd wordt behalve wanneer het gepaard (samengaat) gaat met Tauwhied, precies zoals het gebed geen gebed genoemd wordt wanneer het niet gepaard gaat met reinheid (Taharah). Dus wanneer Shirk (afgoderij) zich in de aanbidding sluist dan maakt het (de aanbidding) ongeldig, zoals el-hadeth (een van de zaken die taharah verbreken) de reiniging ongeldig maakt.

Dus als je weet dat wanneer Shirk zich in de aanbidding sluist het alle daden ongeldig maakt en vernietigt. En degene die het doet voor eeuwig in het Hellevuur zal doen verblijven dan realiseer je jezelf dat de meest belangrijke verplichting die men moet nakomen is: het kennen van dit feit, zodat Allaah je moge redden van dit raster. (Dit raster is) het begaan van vereenzelviging van partners met Allaah (Shirk), waarover Hij, de Allerhoogste zegt:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekent (in aanbidding) is daadwerkelijk ver afgedwaald. (van de Waarheid) (Soerah 4 Vers: 116)

En wat hierna komt, voorzeker de beste woorden zijn de Woorden van Allaah. En de beste leiding is de leiding van Mohammed
vrede en zegeningen zij met hem. En de slechte zaken (in de godsdienst) zijn de toevoegingen, want elke toevoeging is een innovatie, en elke innovatie is een dwaling, en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur. En wat hierna komt;
Beste bezoeker, misschien heeft u al gelezen waarvoor wij staan en wat onze dawah(oproep) is, het zou niet erg zijn dat we het nogmaals in het kort uitleggen.


Onze doel is niet om geld te verdienen, of media aandacht te trekken, wij willen ons slechts in zetten, in het uitnodigen naar, en informatie geven over "de Waarheid’’ van de Zegel der Gelovigen; de Authentieke Islaam.

Wij zijn een team die zuivere islaam kennis en nieuws verzamelen en verspreiden voor mensen die opzoek zijn naar de waarheid, die hen van nut zal zijn.
We zullen doorgaan met het plaatsen van artikelen, en insha allaah in de toekomst meer werken met audio en video bestanden, waardoor we onze doelgroep kunnen verbreden en meer mensen kunnen bereiken met de waarheid.


Men zal dus van ons in de toekomst niet alleen maar artikelen tegenkomen maar ook beeld martiaal. Daarnaast hebben we de mogelijkheid gegeven, om deze kennis(onze posten) zelf ook door te verspreiden via email en andere internetverkeer. Ook is sinds kort mogelijk geworden voor eenieder om een reactie te plaatsen, dus ook zijn mening met ons te delen, daarbij hebben we ook een email geopend voor vragen en opmerkingen.


Insha allaah zullen we in de toekomst ook steeds meer met Arabisch artikelen aankomen, omdat helaas de meeste kennis niet verkrijgbaar is in het Nederlands. En omdat ook zo de deur opengaat voor de Arabischtalige lezers. Dit omdat onze blog walhamdoelilaah ook bezocht wordt door mensen uit andere delen van de wereld. We zullen ook artikelen en audio's plaatsen in het Engels. Op deze manier doet men da´wah in meerdere talen. Al deze veranderingen resulteren dan wel in het feit dat we met minder tekstartikelen aankomen, maar daarentegen kunnen wij ons gaan focusseren op andere da´wah-activiteiten zoals audio, gratis foldertjes en boekjes, cd-roms etc. Met de Wil van allaah willen wij ons ook inzetten om het voor eenieder gemakkelijk te maken om de Arabische taal te leren, zodat men ook instaat is om arabische-artikelen te lezen en begrijpen insha Allaah. We zullen ons best doen om zoveel kennis te vertalen naar het Nederlands, het beste is en blijft dat men zelf de Arabische taal begrijpt dit om vele redenen, zoals de koran lezen, begrijpen wat de imam zegt in zijn preek elke vrijdag middag, lezingen die niet vertaald zijn enz.
De da´wah zal dus breeder worden en door deze aangepaste manier van werken zal dat insha allah in kwaliteit verbeteren, moge Allaah ons daarin steunen, amien.
Moge Allaahs Zegen en Vrede met hem Mohammed, Zijn familie, Zijn metgezellen en een ieder die hen met volledige oprechtheid en overgave volgt tot aan de Dag der Opstanding zijn.