Onze oproep (Da’wat-us-Salafiyyah):

1. Niet-moslims uitnodigen naar, en informatie geven over "de Waarheid’’ van de Zegel der Gelovigen; de Authentieke Islaam.

2. Nieuwe-Moslims begeleiden en wegwijs maken in de drie basis Fundamenten van het geloof; ''De Koran'' en ''De Soennah'' volgens ''het begrip van de vrome voorgangers.''

3. Moslims onderwijzen en informatie geven, door hen met
geleerden in contact te brengen, zodat zij de Islaam op de juiste manier zullen praktiseren Inshaa Allaah.

De Islaam geldt vandaag de dag met ruim 1.2 miljard volgelingen, verspreid over alle continenten, als één van de grootste en snelst groeiende religies ter wereld. Ook in de Nederlandse samenleving is de aanwezigheid van de Islaam en de Moslims steeds duidelijker merkbaar. Toch is er nog veel onwetendheid over de Islaam. Dit komt o.a. door de verkeerde informatie die verspreid wordt door de media, oriëntalisten, islamlogen en niet in de laatste plaats sommige Moslims zelf
(dwalende groepen). In een poging dit onjuiste beeld te corrigeren en een correcte beeld te geven van van de Authentieke Islaam, plaats ik hier een open oproep (Da’wat-us-Salafiyyah) met als doel:


De verduidelijking van de werkelijke aard van de Islaam voor niet-moslims en andere belangstellenden.

Iemaam al-Awzaa’ie rahiemehoellaah heeft gezegd: ‘’Houdt je vast aan het spoor van diegenen die je voor zijn gegaan (de Selef), zelfs wanneer de mensen je weigeren! En pas op voor de meningen van mensen, zelfs wanneer zij hun woorden verfraaien! (Overgeleverd door al-Aadjoerrie Hadieth nr. 127)

Shaychoel-Islaam ibn Temiyyah rahiemehoellaah verduidelijkt in Madjmoe’ah Al-Fatawa deel 4 blz. 149 dat er een Idjma’ah is over de toestemming dat een persoon zichzelf associeert met madhab As-Selef, hij zegt:

‘’Het is geen schande dat iemand Madhab As-Selef beaamd en zichzelf daarmee associeert en daar trots op is! Beter gezegd, het moet met unanieme overeenstemming van hem geaccepteerd worden, want de Selef hun madhab is alleen maar op de Waarheid gebaseerd!’’

Shaych Albaanie rahiemehoellaah heeft gezegd: Er is dus geen twijfel dat de heldere, duidelijke, onderscheidende en beslissende classificatie is, om te zeggen; Ik ben een Moslim die zich vasthoudt aan de Qor’aan en de Soennah en dit volgens de methodologie van de Selefoes-Saalih. En dat kan in het kort gezegd worden als: Ik ben een Selefie.