Degene die Tauwhied zuivert zal het Paradijs binnentreden zonder rekenschap.
Allaah de Meest Verhevene zegt:

“Voorzeker, Ibrahiem (‘alayhie sallem) was werkelijk een voorbeeld, toegewijd gehoorzaam aan Allaah, waarachtig in het geloof zonder af te wijken, en hij was niet van degenen die partners toeschrijven aan Allaah.” (Soerah An-Nahl 16:120.)

En Hij zegt tevens:

“En degenen die naast hun Heer niemand tot deelgenoten maakt (in aanbidding).”(Soerah Al-Moe’minoen 23:59.)

Hoessain bin Abdoer-Rahman leverde over:

“Een keer toen ik met Sa’id bin Joebair was, vroeg hij: “ Wie van jullie heeft vorige nacht de vallende ster gezien?” Ik antwoordde: “Ik heb het gezien,” en legde vervolgens uit dat ik rond die tijd niet in gebed was omdat ik gestoken was door een insect. Hij zei: “Wat deed je toen?” Ik antwoordde: “Ik gebruikte Roeqieyah om het te genezen!” Hij zei: Wat heeft jou aangezet om dat te doen?” Ik zei: “Een hadieth die ik van Ash-Sha’bie heb gehoord.” Hij vroeg: “Welke hadieth heeft Sha’bi dan overgeleverd?” Ik antwoordde: “Hij heeft overgeleverd van Boeraidah bin Al-Hoesaib, die heeft gezegd dat Roeqieyah niet is toegestaan behalve voor het behandelen van het ‘kwade oog’ (‘Ayn) en de koorts (ziekte) ten gevolge van een (giftige) beet.” Hij (Sa’id bin Joebair) zei: “Hij heeft er goed aan gedaan om te stoppen bij hetgeen dat hij heeft gehoord (bedoelende, te handelen in overeenstemming met de kennis in de plaats van onwetendheid). Desondanks, Ibn Abbaas heeft ons overgeleverd dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: ‘Alle natiën werden tot mij ter aanschouwing gebracht, en ik zag een Profeet met een groepje (tussen de 3 en 9 personen), en een Profeet met een of twee personen met hem en een Profeet met helemaal niemand. Toen verscheen er een grote groep mensen waarvan ik dacht dat het mijn natie (Oemmah) was. Maar het werd mij verteld dat dit Moesaa en zijn mensen waren. Ik keek en er verscheen een grote groep en het werd mij verteld dat, dit mijn natie is, en onder hen bevinden zich zeventig duizend mensen die het Paradijs binnen zullen treden zonder rekenschap af te hoeven leggen en zonder straf.’ Vervolgens stond De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) op en ging zijn huis binnen, en de mensen gingen discussiëren over wie zij zouden zijn. Sommigen zeiden: ‘Misschien zijn het de Metgezellen van de Boodschapper van Allaah.’ Anderen zeiden: ‘Misschien horen zij bij degenen die in de Islaam zijn geboren en daardoor nog nooit iemand tot deelgenoot hebben toegekend naast Allaah.’ En terwijl zij hun inzichten zoals deze uitwisselden, kwam de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) naar buiten en informeerde ons over het nieuws. Hij zei: ‘Deze mensen zijn degenen die geen Roeqieyah van anderen vragen, noch geloven zij in slechte of goede voortekens (van vogels en dergelijke), noch laten zij zich branden (genezing met vuur), maar zij stoppen hun vertrouwen (alleen) in hun Heer.’ Daarop stond Ukashah bin Mihsan op en zei (tegen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)): ‘Roep Allaah aan, opdat Hij mij één van hen maakt.’ Hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei: “Jij bent één van hen.’ Toen stond er een andere man op en zei: ‘Roep Allaah aan, opdat Hij mij één van hen maakt.’ Hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) zei: ‘Ukashah is je voor geweest.’”

Bron: Kitaab at-Tawhied, hoofdstuk 3


--------------------------------------------------------------------------------
Bron: http://www.ahloelhadieth.com/index.p...21&Itemi d=27