Het is aan de moslims om terug te keren naar hun religie


Shaykh Rabee' al-Madkhali heeft hierover gezegd:

En de moslims zijn niet in staat om iets te doen. Want zij zijn schuim, (zwak) als schuim van de zee. Zij hebben niks behalve de Verenigde Naties(als hulp), en ik weet niet wat en lege woorden en ze hebben geen verstandige visie.

Het is aan de moslims om terug te keren naar de islaam. De oplossing in de confrontatie met deze provocaties en walgelijke aanvallen. Is dat de moslims terugkeren naar hun religie. En dat zij uit deze positie treden van het zijn als schuim waarin zij nu leven. Moge Allaah jullie zegenen.

(Hadith de profeet heeft gezegd) De volkeren staan op het punt om elkaar uit te nodigen om jullie aan te vallen, net zoals de mensen elkaar uitnodigen om van een schaal te eten. Ze(de sahaaba) zeiden: Komt dat omdat wij dan met z’n weinigen zullen zijn, o Boodschapper van Allaah?

Hij zei: Nee jullie zullen met z’n velen zijn, maar jullie zullen schuim zijn, zoals het schuim van de zee zijn. En Allaah zal waarlijk uit de borst van jullie vijanden de vrees voor jullie verwijderen. Dus dit is wat er plaatsvindt. De Ummah is schuim, als schuim van de zee behalve weinig van de moslims. En allaah heeft de vrees verwijderd uit de borst van de vijanden van de islaam. Ze(de kuffar) geven de moslims geen enkele waarde. Noch houden ze enige rekening met de moslims. En allereerst ligt de verantwoordelijkheid voor deze aanvallen op der Boodschapper van Allaah bij de moslims(alle moslims niet alleen de leider).

Want zij hebben de weg klaargezet voor de vijanden van Allaah om hun hoofden op te heffen. Waardoor zij(de kuffar) de eer van de moslims vertrappen en de Boodschapper van Allaah en de heiligeden van de islaam belasteren. En als de Ummah waardigheid en rijkdom en kracht bezat. En dit zal niet het geval zijn, pas als ze vasthouden aan de Dien(islaam) Vasthouden aan het boek en de soennah. Als zij vasthouden aan het Boek van Allaah zal Allaah vrees en zwakheid in de harten van de vijanden plaatsen. Waardoor zij (de kuffar) de moslims zullen respecteren en vrezen.

We hebben dit en andere zaken verlaten(de moslims hebben zaken van hun geloof verlaten)

Dus Allaah heeft de vrees verwijderd uit de harten van de vijanden. En Hij heeft angst en zwakte geplaats in onze harten. Als en bestraffing voor ons. Totdat wij terugkeren naar onze religie. De Boodschapper van Allaah (sallallaahoe alaihie wasallam) heeft ons geïnformeerd over de oplossing hiervoor, en dat is het terugkeren naar de religie.

En als wij niet terugkeren naar de religie zullen de aanvallen toenemen en zij zullen zich nooit en nimmer bekommeren om het geschreeuw van de kinderen en vrouwen. We vragen Allaah om een goed welzijn.

Khaalid(ibn waleed) en zijn soortgelijken(tariq ibn zuyad, abdelkraim el khataab, Sultan Mehmed II en salahdin ayyoub rahiemehoemaAllaah enz.) Slaagden in het onderdrukken van afvalligheid en in tijden van veroveringen. Met de Koran en de Soennah. Als zij de koran en de soennah niet met zich hadden(praktiseerden), dan was dit hen niet gelukt. Echter, Allaah heeft hen de overwinning geschonken. En Allah heeft vrees geplaatst in de harten van hun vijanden.

‘’Ik werd geholpen door vrees, een maand van te voren.’’ Het grootste wapen was deze vrees. Dus als het westen bevangen is door vrees voor de moslims. Dan zullen zij niet kunnen bewegen.

En in de tijd van Mutasim. En hij was een gewone persoon, hij was geen geleerde. Maar hij was de khaleef(moslimleider) hij was bedrogen door de Djahmiyyah. Maar hij respecteerde de islaam. Een (moslim)vrouw was vernederd, dus zij zocht hulp bij Mutasim. Dus hij bereidde een leger voor en hij ging naar de grootste leider en natie in Europa. En hij vertrapte de waardigheid ervan en hij bracht de islaam overwinning, en hij nam wraak namens de islaam.

Nu gaat het om de Boodschapper van de Ummah, niet om een vrouw.. En niks.. (als reactie op de aanval) En niks..

Is er minderwaardigheid en schuim en een zwakte erger dan dit?

Miljoenen moslims, een miljard moslims nu. Hoeveel? 1000 miljoen moslims. Maar ze zijn schuim, als schuim van de zee. Degenen(de sahaaba ) die een moskee openden en de wereld veroverden. Zij vertrokken vanuit een stad, Madinah.

De profeet (sallallahoe alahie wasallam) zei:

Voorwaar, deze stad(medinah) zal de steden verslinden.

De moskee van de Boodschapper stelde slechts een voorbereiding voor van 50 mensen, van reguliere moskee. De mensen van deze moskee zijn de wereld ingetrokken en veroverden het geheel. Met wat? Niet door een groot aantal, en niet door vele voorbereidingen. Het is slechts door het ware geloof en oprechte zuiverheid. Ja, het is verplicht voor ons om voorbereidingen te treffen. We moeten voorbereidingen treffen en het voorbereiden van Imaan(islaam zuiveren) gaat voor alles.

Bij Allaah, als deze voorbereiding van Imaan is voltooid, en wij allen op de methodologie van Mohammed zijn. Dan zal Allaah ons zeker bevrijden van droevigheid en een oplossing schenken. En dan zou Hij ons aan materiële en ideologische kracht schenken, waarmee wij de vijanden van Allaah zullen voerwinnen. Moge Allaah jullie zegenen.

Echter, wat ons(moslims) betreft (wij verlangen naar)democratie en zaken van bijgeloof. In politiek(wensen wij) democratie. In aanbidding(wensen wij)..graven.. En in geloofsleer(wensen wij). Het ontkennen van de Namen en Eigenschappen van Allaah (ta’teel) Behalve wat Allaah wil.

En (onder de moslims is er) dwaling en verspilling en bijgeloof en verzonnen verhaaltjes.

Allemaal redenen voor deze huidige toestand van het zijn als schuim. Dus ongeacht hoeveel kapitaal, we vergaren. We hebben rijkdom en zonder begin en eind. Het westen heeft nu behoefte aan hetgeen dat wij hebben(ruwe olie). En we hebben legers. En we hebben, en we hebben.. Maar, het is allemaal omvangen door deze toestand van het zijn als schuim.

Dus al deze zaken en bezittingen baten ons(moslims) niks.

En nu, degene die een gevoel van eer heeft, is een arme stakker die schreeuwt en hij zegt(dit is het enige wat hij nog kan zeggen):

‘’Zoek hulp voor ons bij de Verenigde Naties’’ (want hulp van moslims kan ie vergeten omdat ze als schuim zijn)

En (hij roept Zoek hulp)bij die en die (anti islam)organisatie. Dit is wat de moslims hebben.(als hulp)Bron: http://www.youtube.com/watch?v=5nAEULZatCA

Lees ook: Allaah veranderd de toestand van een volk niet..