We interpreteren de koran vanuit de koran en de soennah samen!


Een voorbeeld, allaah beveelt ons om te gaan bidden, dit staat in de koran, maar in de koran staat niet hoe we moeten bidden, daarom moeten we gaan kijken naar de soennah.

Dus we moeten niet alleen 1 koran vers nemen en zeggen klaar dit is het, je moet ook naar de soennah kijken.

En hoe weet men wat van de soennah is of niet, daarvoor heb je de geleerden nodig, zij hebben voor ons de zaken makkelijk gemaakt en voor ons onderzocht wat wel en niet tot de soennah behoort...onder hen zijn de vier bekende imaams, imaam maalik en abou hanifa en imaam saafihi en imaam achmad rahiemehoema allaah.

Imaam Maaliek ibn Anas rahiemehoellaa heeft gezegd:

Voorzeker, ik ben slechts een sterveling: ik maak (soms) fouten en ik ben (soms) juist. Kijk daarom naar mijn meningen: accepteer alles wat overeenkomt met het Boek en de Soennah; en negeer al hetgeen dat niet overeenkomt met het Boek en de Soennah.

Nu zal ik komen met een mooie heldere antwoord van schacyh al baani en zal tussen door woorden aanhalen van mensen die twijfelen aan de soennah, en zal duidelijk maken dat zij fout zitten.

http://www.youtube.com/watch?v=uUzBEQ7aubM
Shaykh Albani ''Ik denk niet dat een geleerde dit zou zeggen

Schaych al baani heeft gezegd: Ik denk niet dat een geleerde dit zou zeggen. Wat betreft iemand ie geen geleerde is, het is mogelijk dat hij dit zal zeggen of zelfs nog iets ergers. Dit was overigens een antwoord op een uitnodiger die het verwierp om jezelf selefie te noemen.

Mijn advies aan hem is dat hij begrijpt wat de betekenis is van selefi. En ik zeg nu tegen hem; verklaar jij jezelf vrij van de Voorgangers (selef)? Hij zal zeggen, nee, als hij is van de degenen die kennis hebben.

Maar als hij van die verbeten mensen is die niks weten dan zal hij zeggen; ik volg slechts de koran en de soenna.

Maar hoe begrijp jij de koran, en hoe begrijp jij de soennah?

….echter we interpreteren de koran vanuit de koran en de soennah samen. Want we zijn absoluut niet instaat om de koran te begrijpen zonder de soennah.

Want, nu laten we vragen…Kadavers uit de zee Kadavers van sprinkhanen. Zijn ze halal of haram?

Allaah de verhevene zei:

Verboden voor jullie zijn het kadaver [soerah 5 vers 3]

Oftewel we hebben het antwoord gevonden in de koran.

Nee het is verplicht dat we kijken. Is er iets in de soennah wat dit vers verduidelijkt en inperkt of specificeert?

Ja, dit hebben we gevonden Oftewel het is in werkelijkheid ontbeerlijk voor de geleerde Mudjtahid om de koran en de soennah samen te combineren.

Toevoeging Sheikh Muhammad Bazmool
Istihala is wanneer iets rein wordt. Het was najis (onrein) maar het is nu taahir (rein). Een goed voorbeeld is maitah (kadaver van een dier); het is najis, maar zou het verbranden en as worden, of ontbinden en aarde worden, dan is het taahir, en is het niet langer najis. Dit kan gebeuren met mest of uitwerpselen of wat dan ook. Wanneer iets verandert van het een naar het ander, dan veranderen de regels (de regeling) ook.

Voorbeeld: Laten we zeggen dat iemand het vet van een dood dier (kadaver) gebruikt om zeep te maken. Dit vet is najis, maar de chemische verandering die het ondergaat maakt het taahir.

Ibn Hazm had het precies verwoord toen hij zei,

"De regeling (regels) omtrent een object is naar gelang de naam (wat het is), als de naam (wat het is) verandert, dan verandert ook de regeling (regels)."

Hij gaf ook aan in zijn boek van fiqh, Al-Muhalla, dat als de natuurlijke structuur van een substantie verandert naar een andere substantie met een andere structuur, zodanig dat je de nieuwe substantie niet meer kunt noemen naar wat het eerst was, dan verandert ook de regeling (regels) omtrent deze substantie.


Vervolgens zei schaych al baani;

En zij zijn zoals de profeet zei:

Laat niet een van jullie zitten leunend op zijn meubel, zeggend; Dit is het boek van allaah. En hetgeen dat we hierin toegestaan vinden, zullen we toegestaan verklaren. En hetgeen dat we erin onwettig vinden, zullen we onwettig verklaren. Voorwaar, ik ben gezonden met de koran samen met iets wat er gelijk aan is (i.e de soennah)

Voorwaar, hetgeen dat de Boodschapper heeft verboden, is hetzelfde als wat allaah heeft verboden. En daarom, een onderscheid maken tussen de koran en de soenna is nooit en te nimmer een mogelijkheid.

En als wij vervolgens geen uitleg vinden voor een aya (vers uit de koran) niet in de koran en niet in de soennah. Dan keren wij terug naar (de uitspraken van) onze Vrome Voorgangers (as salaf as-Saaalih) en in het bijzonder de metgezellen. Zij die de Woorden van Allaah rechtstreeks van de profeet hebben gehoord.

Dus geef hem de blijde tijding, dat ik doorzet dat ik een selefi ben. Op het Boek en de soenna en op de methodologie van de Vrome Voorgangers.(as Selef as Saalih)

En degene die niet deze madhab aanneemt. Er is dan geen verschil tussen hem en de Raafidah (shiieten).

Zie hier voor meer; http://www.sincerehearts.nl/Talen/EN...20Albaanee.pdf

Bron Shaykh Albani ''Ik denk niet dat een geleerde dit zou zeggen'' - YouTube
Nogmaals we interpreteren de koran vanuit de koran en de soennah samen!

Allaah zegt:

Zeg (Oh Muhammad): '' Als jullie van Allaah houden, volg mij dan. Allaah zal dan van jullie houden en jullie je zondes vergeven. En Allaah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig. '' Zeg: '' Gehoorzaam Allaah en de Boodschapper '', maar als zij zich afwenden; Allaah houdt niet van de ongelovigen.

Allaah zegt:

Waarlijk jullie hebben in de Boodschapper een goed voorbeeld om te volgen.

Allaah zegt:

En wat de boodschapper jullie geeft, neemt dat en wat hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allaah. Waarlijk Allaah is hard in de bestraffing.

En de eervolle Heer zegt in zijn Nobele Boek betreffende de mensen van het Paradijs:

(('Zij wenden zich dan tot elkaar en stellen elkaar vragen. Een spreker onder hen zal zeggen: "Voorwaar , ik had een vriend. Hij zei (vroeger tegen mij): "Voorwaar, behoor jij tot hen die de (de Opstanding) bevestigen? Als wij dan al dood zijn, en tot aarde en beenderen zijn geworden, zullen wij dan zeker worden beoordeeld." Hij zei ( tegen de anderen in het Paradijs) "Hebben jullie (dit) gezien?" Toen keek hij en zag hem in het midden van Djahim (de Hel). Hij zei: "Bij Allaah, jij hebt mij bijna in het ongeluk gestort. En als er niet de genade van mijn Heer was, dan zou ik zeker tot de voorgeleiden (voor de Hel) behoren.')) [37:50-57]

Zij, degenen die zeggen: 'Dit is toegestaan en die persoon is streng' , het is aan jou om voor hen op te passen en ver van hen vandaan te blijven en dat je om bewijs vraagt. [Allaah Ta'ala zegt:]

(("De Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen zal bijten zal hij zeggen: "O, had ik de weg met de Boodschapper maar gevolgd. O, wee! Had ik maar nooit zo iemand als vriend genomen. Hij deed mij van de herinnering afdwalen nadat zij tot mij was gekomen." En Satan laat de mens in de steek.")) [25:27/29]