ied ul adha 2011Een soennah die door weinig wordt gepraktiseert.
Wees soennie in daad en handel naar de soennah!

Het is overgeleverd door Aboe Sa'ied al-Khudrie radie allaahoe 3anhoe dat hij heeft gezegd: "de boodschapper van Allaah -salla Allaahoe 'alayhi wa sallam- bad niets voordat hij naar salaatul 'ied ging,
waneer hij terug kwam bad hij 2 rak'aats thuis."

Taqqabala Allaahoe minaa wa minkoem!

Tijd van het onbeperkt Takbir doen vanaf het begin van Dhul-Hijjah

Fatwa no. 10777

Vraag: ik hoor dat sommige Takbir doen (het zeggen van: "Allahu Akbar [Allah is de Grootste]") na elke Salah (gebed) tijdens de dagen van Tashriq (11, 12 en 13 van Dul Hijah) tot het ' Asr (namiddag) gebed van de derde dag. Is dit juist of niet?

Antwoord: Het is voorgeschreven om een onbeperkte -in termen van tijd- of een beperkte Takbir te reciteren tijdens ' Eid-ul-Adha (het offer feest). De onbeperkte Takbir kan op el gewenst moment worden gereciteerd vanaf het begin van Dhul Hijah tot de laatste dag van Tashriq. Het beperkte Takbir moet worden gereciteerd na de verplichte dagelijkse gebeden vanaf het Fajr-gebed van de dag van ' Arafah tot ' Asr gebed op de laatste dag van Tashriq. Het bewijs voor de toelaatbaarheid om dit te doen is de Ijma' (consensus van geleerden) en de praktijk van Sahaba(metgezellen van de Profeet, radi'Allaahoe anhoema ).

Moge Allaah ons succes geven! En de vrede en de zegeningen zijn op onze Profeet Muhammad, zijn familie, en metgezellen!

Permanent Comité voor wetenschappelijk onderzoek en fatwa's

Lid plaatsvervangend Voorzitter Voorzitter
'Abdullah ibn Ghudayyan ' ' Abdul-Razzaq ' Afify ' ' Abdul-' Aziz ibn ' Abdullah ibn Baz

Bron: http://alifta.net/
____________________________________________________

Er zijn verschillende athaar die overgeleverd zijn door Sahaba voor de Takbir vanaf het Fajr-gebed van de dag van 'Arafah'

الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Allaahoe Akbar Allaahoe Akbar La ilaha ila Allaah Wallaahoe Akbar Allaahoe Akbar Walillaahil hamd.

{Deze is overgeleverd van Sa’ied bin djabier, Moedjaahid en ‘Abderahmaan bin abi Laylah in Lataaif al-Ma’aarif:364}

Ibn Qudaamah heeft hierover gezegd:

En dit is de uitspraak van ‘Omar, ‘Ali en ibn Mas’oed en dit was de opinie van at-Thawrie, aboe Haniefah, Ahmed en Ishaaq. {al-Moghnie boek 3:290}

En de volgende overlevering van onze Profeet Mohammed-sall Allaahoe alahyi wa salaam is op deze daad van toepassing, waarin hij-sall Allaahoe alahyi wa salaam heeft gezegt:

"Degene die een aspect van de Sunnah laat herleven dat vergeten is na mijn dood, hij zal een beloning krijgen evenredig aan dat van de mensen die hem volgen zonder dat het ook maar iets afdoet aan hun beloning.'" {Tirmidhi 7/443; hasan}