Valentijnsdag - Shaykh Fawzaan


Vragensteller: Moge Allaah het goede voor u bepalen. Dit zijn verscheidene vragen over hetgeen dat genoemd wordt ''feest van de liefde'' (Valentijnsdag). Ze hopen op een verduidelijking van u over het gevaar van het vieren hiervan en een fatwa van het Permanente Comité over dit onderwerp.

Shaykh Saalih al-Fawzaan (hafidahullaah ta'aala): Wat is dit, feest van de liefde (Valentijnsdag)? Hé? De feesten van de christenen, het is voor de moslims niet toegestaan om met hen eraan deel te nemen. Of om hen aan te moedigen hierbij. Allaah de Verhevene zei: En degenen die geen valse getuigenis afleggen. (25:72) Oftewel, de feesten van de ongelovigen, ze moedigen niet aan hiertoe. Liefde voor wie? Liefde voor Iblies (de Shaytaan)? Of liefde voor al-Masieh ('Eesa) 'alayhi salaatu wa salaam? Of liefde tussen hen? Er is geen liefde tussen hen, de ongelovigen. Jullie denken dat zij een eenheid vormen, maar hun harten zijn verdeeld. (59:14) [Een broeder geeft aan dat ze zeggen: het gaat om liefde voor de vrouw]

Ze zeggen; liefde voor de vrouw? Dit is zedeloosheid, dit is geen liefde, dit is zedeloosheid.

Bron audio:

Fatwa 11416 uit de officiële website van Shaykh Saalih Fawzaan (moge Allaah hem beschermen)

www.alfawzan.ws