Dit is onze roeping


Het volgende artikel is een bewerkte vertaling van wat naar voren is gekomen in een lezing, gegeven door Shaykh al-Albaani rahiemehoellaah, genaamd:
'Dit is onze roeping'.