Advies omtrent het kennis opdoen en veel bezig houden met weerleggingen.

Advies omtrent het kennis opdoen en weerleggingen
Shaykh 'Oebayd al-Djaabirie


Vraag:

O Nobele Shaykh, de laatste tijd zijn vele (mensen) zich gaan bezighouden met boeken en bandjes die weerleggingen bevatten, terwijl zij onachtzaam zijn over het opdoen van kennis. Als iemand dan deze jongeren adviseert om zich bezig te houden met het kennis opdoen, zouden zij kunnen worden uitgemaakt als volger van fulaan of 'ilaan. Dus wat zijn de verordeningen in deze kwestie? En wat is uw raad in het omgaan met deze jongeren in deze kwestie? Kunt u een algemeen advies geven aan de jongeren in het opdoen van kennis.


Antwoord:

Ik heb reeds een deel van deze vraag beantwoord, Baraka Allahoe Fiekoem, en jullie weten (dus) welke boeken is heb geadviseerd en voor welke ik heb gewaarschuwd. Ik heb jullie ook duidelijk gemaakt wat de Kennis van de Sharie'ah is, en hetgeen wat ik eraan toevoeg is het volgende:

Weerlegging is een tak van de takken van de da'wah, en daarin zit het verspreiden van de soennah in, en het afweren van de bid'ah. Het zuivert ook Ahloe Soennah van het gevaar van de innovators. En ik ken geen geleerde, laat staan een Imaam, van Ahloe Soennah die het verbiedt om te weerleggen. zij verbieden het niet zonder voorwaarden. Sterker zij verbieden dit in sommige (specifieke) omstandigheden. Wanneer een geleerde zijn leerlingen of zijn landgenoten ziet dat zij de kennis van de Aqiedah, Iebadaah, Moe'amaalaat (omgangsvormen tussen de mensen) hebben verlaten, en zich hebben gestort op weerleggingen, dan waarschuwt hij hen en zegt: Houd jezelf niet bezig met weerleggingen! Hij bedoeld hier mee dan steek niet al je tijd in weerleggingen. Hij - deze Soennie geleerde - wil van zijn studenten, zijn geliefden van onder zijn landgenoten en andere, en zo ook degenen die zich hebben verzameld omwille van de Soennah en de liefde, degene die omwille van Allah lief hebben, hij wil van hen twee zaken:

De eerste zaak: Het bereiken van kennis. Als je naar de geleerden kijkt die voor Bid'ah, en haar mensen hebben gewaarschuwd, degene die de twijfels van de de mensen van valsheid hebben weerlegd, degene die deze dien hebben beschermd tegen de verdraaiingen van de extremisten en de valse interpretatie van de onwetenden. Dan zal je zien dat zij met kennis spraken en niet met affectie. En zo ook degene die hen erfden van hun zonen en kleinzonen, en hun broeders die dezelfde methodiek bewandelen. (Dit deden zij allemaal) om hetgeen waarna de Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam- wees, en ons over heeft geïnformeerd, te verwezenlijken. Hij zei: (Degene met wie Allah het goede wil, Hij zal hem begrip geven van het geloof) De mensen van kennis hebben gezegd: Degene met wie Allah niet het goede wil, zal Hij hem geen begrip geven van het geloof. En dit is wat we uit de hadieth kunnen opmaken, en het is juist.

De tweede zaak: Dat zij met mate nemen van de weerlegging, want anders zal het hen afhouden van het opdoen van kennis. Jullie allen weten dat de Profeten 'alahaymoe as-salaato was-Salaam, geen dirham of dienar hebben achtergelaten, maar het is de kennis die zij hebben achtergelaten, en degene die daarvan (de kennis) neemt die heeft zeker een grote portie (deel) genomen van wat zij hebben achtergelaten. Dit is het advies van onze Profeet Salla Allahoe 'alayhie wassalaam.

Dus hierop gebaseerd zijn degene die de weerleggingen lezen van verschillende soorten:

Je hebt een soort die het vermogen heeft om weerleggingen te lezen en het opdoen van kennis, hij kan ze combineren. Dit type zou niet moeten worden afgewezen, maar juist moeten worden gesteund, en hij zou Allah moeten vragen om zijn inspanningen te zegenen. Zolang hij het vermogen heeft om kennis op te doen in diverse kwesties, of ze nu groot of klein zijn. Zo een persoon zou niet ontmoedigd moeten worden, en het is niet toegestaan om hem te ontmoedigen, zolang hij niet onachtzaam is over het opdoen van kennis.

Het tweede soort zijn (personen) die geen interesse hebben in het opdoen van kennis, maar zich alleen bezig houden met wat er gaande is. Foelaan heeft gezegd, en Foelaan heeft gezegd. Met zo een persoon zou streng moeten worden omgegaan, niet omdat hij een bid'ah heeft begaan, maar voor zijn eigen voordeel. Er zou moeten worden gezegd: U heeft iets veronachtzaamd wat belangrijker is dat dit (weerleggingen).

Als de geleerden die Allah heeft gebruikt om de bid'ah en haar mensen (en zij hadden bergen van kennis) mee te verslaan, zouden komen te overlijden, wie zouden hen dan moeten opvolgen, als we geen kennis hebben? Zullen de onwetenden hen dan opvolgen, O mijn zonen? Is een onwetende geschikt om de mensen te begeleiden en te leiden? Nooit!! Zij zullen worden misleid, en zullen mensen misleiden. Dus vanuit dit perspectief zijn we streng met deze broeder en we zeggen tegen hem: Vrees Allah. Je hebt het grootste gedeelte, al dan niet al jouw tijd gestoken in deze weerleggingen. Het was genoeg geweest dat je wist dat die en die Imaam, of die en die geleerde, die en die van de mensen heeft weerlegd, en zijn situatie heeft verduidelijkt, en zijn vermomming aan het licht heeft gebracht, om te laten zien dat hij een bid'ah of een dwaling heeft begaan. Dit is genoeg voor je.

En ik zeg jullie: Ik persoonijk, bij Allaah heb niet alles gelezen wat Shaykh Rabee' Moge Allah hem behouden -en Moge Allah alle geleerden van de Islaam en de Soennah behouden in hun leven en na hun dood- heeft geschreven. Hetgeen wat Shaykh Rabee' over Sayid Qutb heeft geschreven, bij Allaah heb ik niet allemaal gelezen, maar ik begreep het. Ik heb een deel gelezen, en begreep de rest, omdat Shaykh Rabee' bij mij bekend staat als een vlaggendrager (Sahieb Raaja), hij heft ermee de Soennah, en hij verdedigt het en haar mensen. Hij heeft hem nooit geheven tegen een vijand van de Soennah, behalve dat deze vlag met een overwinning terugkeerde. Sterk en aanhoudend. En de mensen van Bid'ah, dwaling en hun duivels, zijn daarmee blootgesteld, en Allah Lof is aan Allah. Het was dus genoeg voor mij dat Shaykh Rabee' Foelaan had weerlegd, of dat Shaykh Mohammed Ibn 'Oetheymien Foelaan heeft weerlegd. Het is genoeg voor mij.

De derde soort zijn personen die eigenlijk niet weten wat er zich afspeelt: Zulke mensen zouden we moeten bijstaan. We zouden hen moeten tonen wat de geleerden van de Soennah, de duivels van de dwaling, en de leiders van Bid'ah mee hebben geconfronteerd, zodat zij op de hoogte zijn. Dit is de juiste methode Baaraka Allahoe Fiekoem. Ik zal jullie een voorbeeld geven:

Toen Shaykh Mohammed Ibn 'Oetheymien, die jullie goed kennen, over de boeken van Sayyid Qutb werd gevraagd zei hij: Ik ken ze niet, ik heb zijn boeken niet veel gelezen, behalve toen ik nog jong was. En een keer zei hij: Het is genoeg voor ons wat onze broeder Shayg Rabee' over hem gezegd heeft. Dus hij verwees (de kwestie) door, begrijp je, hij verwees het door. En op het laatst zei hij -moge Allah hem genadig zijn-: Als het niet de vrees voor Allah was, dan zouden we hem als Kaafier bestempelen. Dit is mij verteld, en jullie moeten zeggen: 'Oebayd al-Djaabirie heeft ons dit verteld. Jullie kennen mij naam en zo niet, mijn naam is 'oebaid bin 'Abdullah bin Sulaiman Al Djabiree, een voormalige leraar van de Universiteit van Medina, Moge Allah de Universiteit beschermen, en de Universiteiten van de Islaam van al het kwaad, en ik zeg: Dr. Abdullah bin Musalam van de mensen van 'Unayzah heeft mij dit nieuws verteld. Dus jullie moeten zeggen: Oebayd Al-Djaabierie heeft ons verteld en hij zei: Abdullah bin Musalam heeft mij verteld, en jullie hebben het nieuws begrepen.

Dus hetgeen wat ik bedoel: Ik verbied jullie, O mijn zonen, om streng te zijn, ik verbied het jullie om streng te zijn, en ik beveel jullie zachtzinnigheid. Als iemand mij verbied om mezelf bezig te houden met weerleggingen, en het laten van de kennis, dan zal ik niet streng met hem omgaan. Als ik weet dat hij van Ahloe Soennah is, en ik weet dat hij me wil adviseren, en hij wil dat ik deuren open van kennis.

Ja, we weten dat Ahloe Bida' degenen zijn die de weerleggingen in hun totaliteit verbieden: (Ze zeggen dan) -Verlaat de weerlegging- -Houd jezelf niet ermee bezig, omdat het tijdverspilling is, en het houdt je weg van het kennis opdoen- Zij verbieden het dus in haar totaliteit.

Ahloe Soennah daarentegen verbieden het niet in haar totaliteit, en ook al zeggen ze het een keer. Zij bedoelen vaak de eerste manier die ik heb uitgelegd. We weten dit vanuit hun situaties en hun woorden. Shaykh Ibn 'Oetheymien Rahiemahoe Allah - bijvoorbeeld - wanneer hij tegen zijn studenten, zijn landgenoten en de moslims zegt: Houd jezelf niet bezig met weerleggingen: Wat is dus zijn (Ibn Oetheymien) situatie: Hij is op de Soennah, en hij onderwijst die, en hij verdedigt haar mensen, naarmate zijn capaciteit. Dus zijn omstandigheid waarin hij verkeert duidt op zijn uitspraken, het duidt op de bedoeling van zijn uitspraken.

Wanneer een Ikhwaanee Banaa-ee, Sorooree, Qutbee of een Tablieghie tegen jou zegt: Houd jezelf niet bezig met weerleggingen, deze weerleggingen zijn tijdsverspilling, en het houdt je af van het kennis opdoen, zet dan een groot teken bij hem. Wat wil hij van je? Hij wil zijn bid'a doorgeven (rond laten gaan), en de weg vrijmaken voor zijn propaganda, en de mensen van de Soennah misleiden.

Dus wat nu duidelijk is geworden is dat degene die de weerleggingen verbieden van twee soorten zijn.

Het eerste soort zijn mensen van de Soennah, en zij verbieden het niet in haar totaliteit.

Het andere soort zijn Ahloe Bid'a , en zij verbieden het in haar totaliteit. En Ahloe Bid'a zijn bij ons bekend, we kennen Ichwaan Al-Moesliemien, we kennen de Tablieghies, we kennen de Soeroeries en Qutbies, en we kennen de Hizbies. We kennen ze, dus als degene die je verbiedt voor weerleggingen van hen is, dan heeft hij bij ons geen eer of een status, ik heb niets met hem te maken. Wat betreft degene die van Ahloe Soennah is, hetgeen waar ik op ben (i.e. Manhadj) dan is zijn verbod (op weerleggingen) duidelijk, Baaraka Allahoe Fiekoem, zijn bedoeling is duidelijk.

Bron: Al-Hadoel Faasel - 4de vraag - min 27->40
vertaald door: Said ibn Abdelhamied (student in medina).
http://web.archive.org/web/200809300...ngen-585.html?
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=11955