Advies over het kijken naar sportevenementen op televisie


Door de nobele Shaykh Mohammed bin Saalih al-‘Othaymeen rahiemehoellah


Vraag: Oh nobele sheikh, is het toegestaan om te kijken naar [sport] wedstrijden op de televisie?

Antwoord: Het kijken naar wedstrijden op televisie. Ik vraag jou: wat is het profijt hiervan?

Vraag:

Een persoon en ik verschilden van mening over deze zaak. Ik zei dat het tijdsverspilling is en dat de ‘awrah (het deel van de lichaam dat bedekt moet zijn) van de spelers zichtbaar is omdat zij korte broeken dragen tot op het midden van het dijbeen. Maar hij zei ‘Nee, het is toegestaan [om naar deze wedstrijden te kijken].’ Daarom zei ik dat ik deze vraag aan shaykh ‘Uthaymeen zou voorleggen.

Antwoord:

De Profeet -sallallahoe alayhie wa sallam- zei:


“Wie in Allah en de laatste dag gelooft laat hem dan het goede zeggen of zwijgen."
[Saheeh al-Bukhaaree #6018]

Als wij ervan weerhouden worden om iets te zeggen, behalve als het een goede [uitspraak is] dan geldt dit nog meer voor de handelingen. Het kijken naar wedstrijden heeft in werkelijkheid vele gevaren, onder andere:

1.Tijdsverspilling. Je zult zien dat degenen die hiermee beproefd zijn, zich er volledig in op laten gaan. Zo erg zelfs dat veel van zijn tijd verloren gaat, wellicht verliest hij het gemeenschappelijk gebed of verliest hij het gebed op haar vast gestelde tijdstip.

2. Het kijken naar mensen die de helft van hun dijen ontbloten. De dij wordt gezien als ‘awrah door de meerderheid van de mensen van kennis. Wij zijn van mening dat het haraam is voor de jeugd om een deel van hun dij te laten zien en al helemaal wanneer dit ver boven de knie is.

3. Dat het mogelijk is dat er in zijn hart een verheelijking ontstaat. Ondanks het feit dat hij van de meest zondige dienaren van Allaah is of van de meest ongelovige. Er ontstaat in zijn hart een verheerlijking voor iemand die het niet verdient om verheerlijkt te worden. Dit is zonder twijfel een gevaar.

4. Het verspillen van geld. Het kijken naar wedstrijden resulteert in het verspillen van geld want een televisie verbruikt elektriciteit. Een televisie verbruikt een kleine hoeveelheid hiervan, maar alsnog verbruikt het stroom. Verder vermeerdert het een rekening voor iets dat geen profijt brengt in dunya (deze wereld) of aaghirah (het hiernamaals). Vandaar dat dit als geldverspilling wordt beschouwd.

5. Ruzies en geschillen. Wanneer hij een team toejuicht en steunt en deze wint, terwijl een ander persoon een ander team steunt en toejuicht, ontstaat er tussen hen een geschil en lange discussie.

Daarom zeg ik: Mijn advies aan de jeugd in het specifiek en aan anderen in het algemeen is dat zij hun tijd niet verpesten door het kijken naar deze wedstrijden. En dat zij heel goed nadenken over wat er gebeurt als zij ernaar kijken en wat het profijt ervan is? Daarnaast zie je ook dat spelers van deze wedstrijden achter elkaar aan rennen en op elkaars schouders klimmen etc. Dit allemaal is tegengesteld aan het gevoel van eer en mannelijkheid.

bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/Kijken_naar_sportevenementen.pdf