Bestaan er stelregels of richtlijnen in het bekritiseren van de gedragscode?

Shaych al-´Allaamah Naasih al-Ameen Yahya Ibn ´Alie al-Hajoerie 
 -hafidahu Allah-


De vraagsteller, zegt:

Bestaan er stelregels of richtlijnen in het bekritiseren van de gedragscode? Dit met de wetenschap dat vele uitnodigers van al-Ichwaan al-Moeslimeen praten over Selefiyyeen vanuit het opzicht dat zij een (slechte) gedragscode hebben, zeggende: ''Die en die Selefie komt tekort in gedragsmanieren'', of iets dergelijks?


En de Shaych -hafidahu Allah- antwoordde:
Een goede gedragscode is een vereiste voor alle Moslims en vanuit de (Islamitische) wetgeving wordt er naar toe aangezet - de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

En het is niemand gegeven behalve de geduldigen noch is het iemand gegeven behalve zij die een grote gave bezitten. [Fussilat: 35]

Nadat Allah de goede omgangsvormen benoemde, berichtte Allah dat het niemand gegeven is, behalve degene die een grote gave bezit. En de Profeet - sallahu 'alayhi wa sallam, zei:

''Er is niets wat zwaarder weegt op de weegschalen van de dienaar, op de Dag de Oordeels, dan een goede gedragscode.'' [Overgeleverd door ´Umayr Ibn Maalik, Musnad Ibn Abee Shaybah]

En wat van een goede gedragscode te bezitten valt, de Sunnah heeft daar het meeste recht op (om het te claimen) ten opzichte van de rest. En wat van een slechte gedragscode te bezitten valt, de mensen van valsheid hebben daar het meeste recht om daarvoor in aanmerking te komen.

Laat je niet misleiden door hetgeen je ziet van een partijvormer, van wat hij de goede gedragscode noemt. Als hij zijn gedragscode beterde dan zag je hem vastklampen aan de Waarheid. Want de beste en meestgeweldige gedragscode na het één maken van Allah (Tawheed), is het navolgen van de Profeet - sallahu 'alayhi wa sallam, dit is een geweldige gedragscode. En de gedragscode van de Profeet - sallahu 'alayhi wa sallam, was de Quran. Oftewel: het vastklampen eraan en het handelen ernaar.

Indien er zich een fout bevindt bij een Selefie in zijn gedragscode, dan wordt de Selefie-Manhaj hier niet op beoordeeld, maar de persoon zélf wordt er op beoordeeld. En bovendien, met deze figurerende gedragsmanieren van de Hizbiyyeen, laten zij de mensen dwalen en van daaruit zondigen zij. En daarnaast, deze gedragsmanieren - wat zij de (goede) gedragscode noemen, wanneer je verschilt of afwijkt van zijn Manhaj en van zijn oproep en ideologie, dan zie je de meest verwerpelijke gedragsmanieren van hem, van gescheld tot gelaster, als tegemoetkoming voor de positie die je inneemt. Hoe vaak zien wij van hen (deze) gedragsmanieren terug: leugens, misleiding, bedrog, minachting, afkeren (van de waarheid). En bij Allah, hij laat je niet toe om naar hem te glimlachen als je niet samen met hem bent (op zijn methodiek) of als hij niets in jou zoekt. Eveneens, de grote hoeveelheid aan rijkdommen die zij in omloop brengen, zij laten het jou niet om ervan te nemen, ook al ben je arm. Zij geven het alleen aan elkaar uit. Dus al-Hizbiyyah is een verwerpelijke gedragsvorm. En hetgeen wat je van buiten ziet van deze gedragsmanieren, dat is slechts om jouw afkeer van hem af te nemen of om jou aan te trekken en tot hem te naderen. Wees dus gewaarschuwd voor deze valse gedragsmanieren!

Het is aan Ahlu Sunnah om Allah -´Azza wa Jall- te vragen om hen succes te geven in het verrichten van goede handelingen en het bezitten van een goede gedragscode. Want wallaahi , het hebben van een goede gedragscode is een uitnodiging, en een religieuze overtuiging. In de goede gedragscode bevindt zich veel goeds, het is dus aan jou en aan de mensen om dit te praktiseren. En niemand is daar succesvol in, behalve degene voor wie Allah het goede voor heeft. De Profeet - sallahu 'alayhi wa sallam, zei:

''Aan wie een deel van zachtaardigheid is geven , is feitelijk het goede van het wereldse en het hiernamaals gegeven.'' [Kitaab al-Adab, Sahih al-Buchaari ]

En hij - sallahu 'alayhi wa sallam, zei: ''Een goede gedragscode en een goede omgang met de buren, brengen het land in bloei en maken het leven langer.'' [Shu´ab al-Imaan van al-Bayhaqee]

En wallaahi, wij zijn (ook) niet blij met wat plaats vindt in sommige omstandigheden van het niet hebben van goede manieren, (maar) het is zoals ze zeggen: 'Als jij mij belast boven wat ik aankan dan zal het jou ontevreden maken, maar bereken mijn (gehele) gedragscode, wat jou wel pleziert, hier niet op'. [Gedichtregel]

Zo ook kunnen krapheid en veel bezig zijn, zorgen voor slechte manieren. Hij heeft geduld, geduld.. Maar je hebt het nog niet door of hij overschrijdt deze geduld. Het is dus aan eenieder om zichzelf te beteren en zichzelf terug te laten keren naar goede omgangsmanieren. En hij dient hetgeen voor zichzelf te verlichten wat leidt naar krapheid. Maar de mens kan zich inspannen kan zich voor het ene aspect, terwijl hij bij het andere tekort komt.

Bovendien, geloof deze bedriegers niet, degenen die zeggen:' Ahlu Sunnah komen tekort als het gaat om de gedragscode.' En dit soort uitspraken en gedragingen is van bekend, van wie die komen. Daar waren onze Salaf niet veilig van, dus hoe kunnen wij er veilig van zijn? En wallaahi, ook al laat je hem de beste vorm van gedrag zien, hij zal dit niet van jou accepteren totdat je met hem bent. Allah zegt over de Joden en de Christenen (interpretatie van de betekenis):


En de Joden en de Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt. Zeg: "Voorzeker, Allah's leiding is de Merkelijke leiding". En, indien gij hun wensen volgt, nadat de kennis tot u is gekomen, zult gij aan Allah Vriend noch Helper hebben. [al-Baqarah: 120]

En zij (de Hizbiyyeen) zullen niet welgezind zijn over jou zijn totdat je hun Hizb (groep) volgt. Bij hen is de beste gedragscode dat je een Hizbi bent. Hoeveel mensen zijn wel niet met hen met slechte manieren, maar zij minachten hem niet? Sterker nog, een Mushrik is met hen, maar zij bekritiseren hem niet. Een innoveerder is met hen, maar zij bevelen hem niets, noch keuren ze van hem af. De secularist bevindt zich te midden van hen, de Christen bevindt zich te midden van hen, de Shie'ee bevindt zich te midden van hen, de Soefi bevindt zich te midden van hen. Zij zien niets, behalve de Sunni die zij bekritiseren op zijn slechte manieren, terwijl al dit (genoemde) kwaad zich tussen hen bevindt, (dit) met de slechtse gedragscode, zowel buiten als van binnen.

Wees dus genoegzaam over dat de goede, complete gedragscode, te vinden is bij de Sunni. En bij de geleerden van de Sunnah, en de studenten van kennis volgens het Boek van Allah en de Sunnah van de Profeet - degenen die het kennen én ernaar handelen. En jij, als het je overkomt dat je wat tekort schiet, maak het af middels de gehoorzaamheid aan Allah en (andere) goede omgangsvormen. Met jouw ouders, met je buren, met jouw broeders terwille van Allah, met jouw gezin en met alle Moslims, zélfs met dieren! Als jij slecht gedrag vertoond jegens dieren is dat tegenstrijdig aan de Wetgeving (van de Islam), dus verbeter je gedrag daarin. Dit is is onze religie waarin wij geloven, onze religie en geloofsovertuiging, zowel vanuit het uiterlijk als innerlijk.

Het bezitten van een goede gedragscode is een vereiste in deze Deen, en als wij tekort schieten dan zoeken wij berouw bij Allah daartegen. Als je tekort schiet in je gedrag, (zoals) slechte gedragingen tegenover jouw leerling, tegenover jouw buren, tegenover jouw leraar, tegenover een bekende of niet-bekende, tegenover jouw gezin, etcetera. Dit is een tekortkoming van ons, zoals de rest van de zonden wat de kind van Adam overkomt. Maar wij schrijven het niet toe aan de Deen. Als het overkomt dat je je slecht gedraagt in jouw spraak of handeling, wij schrijven het niet toe aan de Deen, maar wij schrijven het toe aan onze zwakke toestand, en wij vragen Allah om vergeving!

Wees gewaarschuwd tegen deze bedrieglijke misleidingen, zodat ze geen haat kweken voor jouw broeders van Ahli Sunnah of dat ze jou afleiden (van waar jij op bent). Omwille van (de beargumentering) dat hij een uitmuntende karakter heeft. Van waar hebben zij deze zogenaamde karakter vandaan? Zij zijn leugenaars, ik zei al: Als zij van jou weten dat jij tegenstrijdig bent (aan hun methodiek), dan zie je hem zo grijnzend als een leeuw wanneer hij zijn slagtand laat zien. Je ziet niets van hem, behalve gebrekkigheid!