Het vieren van nieuwjaar.

Fatwa-reeks nr. 2: Het vieren van nieuwjaar

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen, moge Allah hem genadig zijn, heeft gezegd:

Het feliciteren vanwege het aanbreken van het nieuwe jaar was niet bekend bij de (vrome) voorgangers. Daarom is het beter om het te laten.

Maar als iemand een persoon feliciteert omdat hij het afgelopen jaar doorgebracht heeft in gehoorzaamheid aan Allah, en hij feliciteert hem om zijn lange leven in gehoorzaamheid aan Allah, dan is dit niet erg. Want de beste van de mensen is immers degene wiens leven lang is en zijn daden goed zijn.

Deze felicitatie vindt overigens plaats bij het aanbreken van het nieuwe (islamitische) Hijri jaar. Het feliciteren vanwege het aanbreken van het gregoriaanse jaar is niet toegestaan. Dit is namelijk geen islamitisch jaar.

(Ontleend aan een audio-opname van de edele Sheikh)