Vrezen van de Djinn–Shaikh Rabee

Vraag: Valt het vrezen van de Djinn onder natuurlijke vrees of niet?

Antwoord:


Het vrezen van de Djinn; als het innerlijke vrees is en als er gelooft wordt dat de Djinn jou profijtvol en schadelijk kunnen zijn, dan valt dit onder shirk: En voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden.’ [Surah Al-Djinn Vers 6]

En in het grootste deel/geval valt het vrezen van de djinn - en Allah weet het beste – onder de vrees (die wordt beschouwd te zijn) van aanbidding; omdat er gelooft wordt dat je door middel hiervan (djinn) kan worden geschaad of geprofiteerd, terwijl niemand het vermogen heeft om schade of profijt te veroorzaken behalve Allah, niet de djinn noch de mensen, zoals de Boodschapper van Allah sallaallaahu alaihi wa salam zei:

"Weet dat als de natie zich zou verzamelen om jou iets profijtvols te brengen, zij je met niets profijtvol zouden kunnen zijn behalve met datgene wat Allah reeds voor jouw heeft vastgelegd. Als zij zich verzamelen om je kwaad te doen met iets, dan zouden ze niet in staat zijn om je kwaad te doen met iets behalve datgene wat Allah reeds tegen jouw heeft vastgelegd." (Tirmidhie Hassan sahieh)

En de ware gelovige vreest niet (iemand of iets), behalve Allah (de Almachtige en Majesteitelijke). "Vreest dezen niet maar vreest Mij, als gij gelovigen zijt." [Al-Imraan vers 175]; Bedoelend de innerlijke vrees, de vrees (die wordt beschouwd te zijn) van aanbidding. Wat betreft de vrees voor een slang, een leeuw of een corrupte persoon - bedoelende hij die je aanvalt en je bent niet in staat om hem te weerhouden/bevechten, dan is dit natuurlijke vrees (en) het doet geen kwaad. Dit is niet schadelijk - inshaa Allah - en het heeft geen effect op de Aqiedah.

Maar vrees voor djinn in de meeste gevallen is een vrees gebouwd op corrupte overtuigingen! De Boodschapper sallaallaahu alaihi wa sallam heeft jou wapens gegeven en heeft jou geleerd; Lees ayatul kursi, lees Surah al Falaq en Surah An Nas om beschermd te worden. Het gedenken van Allah (de Almachtige en Majesteitelijke) beschermt jou tegen hen. Gebruik de middelen die jou zullen beschermen tegen hen en tegen elk type kwaad - tegen slangen, schorpioenen en tegen andere dan hen, (het reciteren van):


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
 "A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammaati min sharri maa khalaq
Ik zoek mijn toevlucht in de Perfecte Woorden van Allah tegen het kwaad van wat Hij heeft geschapen. (Reciteer drie keer in de avond.) Als je dit hebt gezegd, dan zal niets (van kwaad) tot jou komen, niet een djinn, noch een slang, noch andere dan hen. Niets zal jou schade berokkenen (met toestemming van Allah) en dit is (wanneer) het wordt gedaan met oprechtheid en waarachtigheid. Moge Allah jullie allen zegenen.