Boetedoening voor roddelen.

Fatwa-reeks nr. 19: Boetedoening voor roddelen.

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Als iemand roddelt over een ander in diens afwezigheid en in het bijzijn van anderen, dan is zijn boetedoening als volgt: Indien de betrokken persoon weet over de roddel, dan moet je verplicht naar hem toe gaan en vergiffenis vragen aan hem. En als de betrokken persoon niet van deze roddel weet, dan ga je niet naar hem toe, maar vraagt vergiffenis voor hem (bij Allah). En daarnaast noem je zijn goede eigenschappen in het bijzijn van de mensen in wier bijzijn je hebt geroddeld over hem. De goede daden doen immers de slechte daden teniet. 

(ontleend aan "Shar7 riyaad as-saaliheen", deel 1/pag. 90)

Notitie van de vertaler: Het roddelen valt onder de grote zonden in de Islam. Allah –Verheven is Hij – zegt in de Koran: ((O jullie die geloven, vermijd veel van de vermoedens. Voorwaar, sommige vermoedens zijn zonden. En bespioneer niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden het zeker verafschuwen. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.)) [12:49]

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.
------------
Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden. U kunt ons ook volgen op Twitter: @FatwaReeks.