Nieuw: Meld je snel voor Arabische Lessen 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er aanzienlijke behoefte – Al Hamdoulilah - is aan vergaring van profijtvolle kennis. Het vergaren van kennis kenmerkt zich door onder andere de Arabische taal eigenhandig te maken.
 
Langs deze weg willen wij u presenteren met het Instituut Ibn Baaz, welke binnen afzienbare termijn aanvang zal kennen met het verzorgen van Arabische lessen voor beginners. Dit instituut is opgericht door twee voormalige studentendhr. M (Mhamed) Haouli & dhr. S. (Salih) Ait Kassi - aan de islamitische universiteit van Medina, welke tevens ook de cursussen hoogst persoonlijk zullen verzorgen.
 
Als aanvang zullen slechts Arabische lessen verzorgd worden voor beginners. Voorts geldt als randvoorwaarde dat de cursist het Arabische alfabet kent. Echter het streven is om in de nabije toekomst een bredere aanbod van diensten aan te bieden. Met vorengenoemde wordt gedacht aan bijvoorbeeld; Geloofsleer, Al Fiqh, Koran en Tafsir etc.
 
De Arabische cursus voor startende kenmerkt zich door navolgende punten;
§Groep van maximaal 10 personen
§Persoonlijke aandacht
§Deskundige en tevens ervaren dan wel bevoegde docenten
§Afgestemde lesmateriaal
§Toetsing, zowel schriftelijk als mondeling
 
De cursist zal de navolgende punten opsteken;
§Enorme woordenschat
§Begrijpend lezen en schrijven
§Arabische dialogen voeren
§Arabische zinnen formuleren (schriftelijk als mondeling)
 
Kortom, aan de hand van bovenstaande punten wordt – in sha Allah – van de cursist verwacht een degelijke basis met betrekking tot lezen/spreken/schrijven van de Arabische taal te verkrijgen.
 
Cursusduur
De cursus kenmerkt zich in de duur van 12 weken. Iedere week zullen er twee lessen aangeboden worden. Iedere les zal 2 uur duren inclusief een pauze van ongeveer een kwartier.
 
Lesdagen
De lessen zullen op zaterdag en zondag worden verzorgd. Mede rekening houdend metde wens van de groep zal het tijdstip nader worden bepaald. Houdt er rekening mee dat het tijdstip bepaald zal worden tussen 09.30 en 18.30 uur.
 
Locatie
De locatie is gelegen in Amsterdam. Bij inschrijving zal de exacte locatie kenbaar worden gemaakt.
 
Doelgroep
·Beginners (alfabetkennis is een vereiste)
·Alleen voor mannen
·Vanaf 16 jaar
 
Kosten
De kosten voor de cursus bedraagt€ 270,- inclusief lesmateriaal. Dit bedrag kan voor vele hoog opgevat worden maar niets is minder waar. Omgerekend kost deze cursus slechts € 5,60 per uur (€270,- / 48 lesuren).
 
Dit bedrag dient vooraf aan de cursus te worden voldaan bij onderstaande contactpersoon. Wees er snel bij want vol is vol. Alleen de eerste 40 aanmeldingen kunnen deelnemen aan de cursus. De aanmeldingen daarna zullen op de wachtlijst geplaatst worden.
 
Naar wij verwachten hebben wij uw interesses gewekt voor deelname aan de cursus Arabisch. Dit is een uitgelezen kans om deze mooie en belangrijke taal jezelf eigen te maken. U kunt zich aanmelden door een email te versturen naar ibnbaaz99@gmail.com t.a.v. de heer R. Akch (contactpersoon) met daarin de navolgende gegevens; Naam, Geboortedatum en Telefoonnummer.
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u die wederom gerust mailen naar ibnbaaz99@gmail.com.
 
Tot slot, willen wij u de volgende citaat als gedachtegoed meegeven.
 
De grote geleerde Ibn Taymiyah (Moge Allah hem vergeven) heeft gezegd:
 
’’ Voorwaar de Arabische taal behoort tot het (islamitisch) geloof en het kennen van deze taal is verplicht want het (juist) begrijpen van de Koran en de Sunnah is verplicht en dit kan alleen door het beheersen van de Arabische taal.’’
 
Hierbij sluiten wij af met de vredige groet en wellicht tot in de les.
 
Assalaam Woulaikom WarahmatoeAllahi Wa Barakatoeh.
 
 
Toevoeging redactie blog:
 
Aangezien vele instituten bestaan zal het voor de leek moeilijk worden om te kiezen waar hij les moet gaan volgen. En ook omdat deze manier van les geven, ofwel deze lespakket(Medienah boeken) op vele plekken wordt gegeven, blijft het toch belangrijk wie de les verzorgt en hoe hij de les verzorgt.
 
Weet beste broeders en zusters, dat wereldwijd les wordt gegeven uit medina boeken. Dus zowel mensen in Afrika en Azië en Europa die les hebben genoten van deze boeken, hebben in een korte tijd een machtige taal onder de knie kunnen krijgen.
 
De voordeel van deze boeken(medina boeken) zijn dat ze zo gestructureerd zijn dat men ook gelijk de koran en hadtih makkelijker gaat begrijpen omdat die veelvoudig daarin voorkomen. Dit omdat de schrijver zelf ook moslim is, en zelf ook heeft genoten op islamitische universiteit van Medina.
 
En deze boeken worden al meer dan 40 jaar onderwezen, vele studenten die nu een niveau hebben in kennis, en zelfs les geven, of zelfs imams zijn geworden, zijn met deze boeken begonnen, dus voor een beginner zeker een aanrader.