Omgang met de ouders

 
Eén van de vrome eigenschappen van ons geloof is dat het goedheid jegens de ouders gebied.

Allah heeft Zijn recht; de Tawheed in meerdere verzen gepaard genoemd met het recht van de ouders:

...
"En aanbidt Allah alleen en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en weest goed voor de ouders.." an-Nisa vers 36

Zelfs wanneer de ouders aansporen tot de grootste zonde; Shirk, vervalt hun recht op goede omgang niet:

"En als zij (de ouders) jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent (shirk), zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op deze wereld." Loqmaan 15

Allah heeft ons verduidelijkt hoe de omgang met de ouders hoort te zijn:

"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid; zeg dan nooit oeff tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig, en liefdevol en zeg: "O mijn Heer, schenk hen Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was." al-Israa 23-24.

Allah heeft het dankbaar zijn aan Hem gepaard genoemd met dankbaarheid aan de ouders:

"En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders; zijn moeder droeg hem zwakheid (door grote moeite) na zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar." Loqmaan 14

Uit voorgaande verzen leren wij dat Allah goedheid jegens de ouders veel aandacht heeft geschonken, en dat wij goed en zacht met hen in de omgang dienen te zijn. Allah heeft het uiten van de kleinste vorm van ongenoegen en kwetsing verboden; het woordje oeff!

Ook leren wij dat we hen dankbaar moeten zijn; hoeveel hebben zij moeten doorstaan voor onze opvoeding. Vanaf het moment van geboorte tot aan het moment dat je zelfstandig bent, hebben zij zich om jou ontfermt. En ook daarna blijven zij zich zorgen maken om jouw welzijn.

Tot slot leren wij uit voorgaande verzen dat goedheid jegens de ouders niet vervalt als beide ouders, of één van hen, ongelovig is. Dat geldt ook voor de ouders die zondig en/of hard in de omgang zijn, dat mag geen reden zijn om ze slecht te behandelen.

Ibn mes'oed radia Allaho 'anho vroeg de profeet; Wat zijn de meest geliefde daden bij Allah? De profeet antwoordde: "Het gebed op haar voorgeschreven tijdstip". Ibn mes'oed zei: En (welke daad komt) daarna? De profeet antwoordde: "Goedheid jegens de ouders"... {Bocharie}

In een andere overlevering werd de profeet salla allaho 'alaihi wa sellam gevraagd:

Wie heeft het meeste recht op mijn goed gezelschap? De profeet antwoordde: "Jouw moeder, jouw moeder, jouw moeder en daarna jouw vader." (beknopt) {Bocharie}

Uit voorgaande overleveringen leren wij dat het goed zijn voor de ouders behoort tot de meest geliefde daden bij Allah, en dat onze ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap; de moeder in het specifiek.

Beste broeders en zusters, we leven in een tijd waarin deze vrome eigenschap bijna uitstervende is. Het rustig zitten en kletsen met de ouders zit er haast niet meer in. De kinderen die thuis wonen, verschuilen zich in hun kamers achter hun elektronica.

De uitwonenden komen eens in de zoveel tijd langs, regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat en/of ze wat nodig hebben is te veel van het goede. En wanneer we al met de ouders zitten, zijn we merendeels met iets anders bezig.

Iedereen is druk met het onderhouden van zijn sociale contacten via de whatsapp, facebook, twitter en noem het maar op. Maar de mensen die het meest recht hebben op ons goed gezelschap...., daar komen we niet aan toe.

Is de tijd niet aangebroken voor onze broeders en zusters die de ouders verdriet aandoen met hun gedrag of nauwelijks contact met ze hebben om berouw bij Allah te tonen en een koerswijziging in te stellen? Hoe hard kunnen de harten zijn!
 
-------------------------------------------------

U kunt zich aanmelden voor regelmatige berichten over de islam via:

abulfadlmedina@gmail.com

Twitter: @abulfadlmedina

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina.
Meer weergeven.