Toename van de "Imaan".Fatwa-reeks nr. 20: Toename van de "Imaan".

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

De oorzaken voor het toenemen van de Imaan (het geloof) zijn onder andere: 

1- Het kennen van de Namen en Eigenschappen van Allah. Hoe meer kennis de dienaar hierover heeft, des te meer zijn "Imaan" in Allah en zijn liefde voor Hem zullen toenemen. 

2- Het kijken naar de tekenen van de schepping van Allah en Zijn wetgevingen. Hoe meer de dienaar hiernaar kijkt en nadenkt over de indrukwekkendheid en wijsheid ervan, des te meer zijn "Imaan" en overtuiging zullen toenemen.

3- Het uitvoeren van aanbiddingen om daarmee dichter bij Allah te komen. De "Imaan" neemt namelijk toe naar gelang de (a) goedheid, (b) soort, en (c) hoeveelheid van de aanbidding:

(a) Hoe beter de daad, des te sterker de "Imaan" toeneemt. En de goedheid van een daad wordt beoordeeld aan de hand van de oprechtheid (naar Allah toe) en het navolgen (van de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn -). 
(b) En met betrekking tot de soort aanbidding, zijn de verplichte aanbiddingen beter dan de aanbevolen. Daarnaast zijn sommige aanbiddingen beter en meer benadrukt dan andere. En hoe beter de aanbidding is, des te meer de "Imaan" toeneemt.
(c) Hoe meer aanbiddingen men verricht, des te meer de "Imaan" zal toenemen. 

4- Het laten van zonden uit angst voor Allah - Groot en verheven is hij -. Hoe verleidelijker de gelaten zonde, des te meer de "Imaan" toeneemt. Het laten van een zonde met een grote verleiding duidt namelijk op de sterkte van de "Imaan" van de dienaar. Daarnaast duidt dit er ook op dat hij hetgeen waar Allah en de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – van houden, voortrekt op wat zijn ziel begeert. 

(ontleend aan "Fat7 Rab Al-Bariyyah", pag. 104-105)

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.
------------
Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden. U kunt ons ook volgen op Twitter: @FatwaReeks.