Afname van de "Imaan".Fatwa-reeks nr. 21: Afname van de "Imaan".

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

De oorzaken voor het afnemen van de "Imaan" (het geloof) zijn onder andere: 
 
1- Onwetendheid met betrekking tot Allah - Verheven is Hij - en tot Zijn Namen en Eigenschappen
 
2- Onachtzaamheid en afwending van het kijken naar de tekenen van de schepping van Allah en Zijn wetgevingen. Dit veroorzaakt namelijk ziekte van het hart of zijn dood vanwege de overname van het hart door begeertes of misconcepties. 
 
3- Het zondigen. De "Imaan" neemt namelijk af naargelang de (a) soort, (b) hoeveelheid, (c) gemakzucht en (d) sterkte van de verleiding:

(a) De afname van de "Imaan" is sterker bij het verrichten van een grote zonde dan bij het verrichten van een kleine zonde. En de afname van de "Imaan" is sterker bij het vermoorden van een verboden ziel dan bij het onrechtmatig verkrijgen van bezittingen. 
(b) De afname van de "Imaan" is sterker bij het verrichten van twee zondes dan bij het verrichten van slechts een zonde, etc. 
(c) De "Imaan" van een persoon met een gemakzuchtig hart naar Wie het ongehoorzaam is (Allah) en met slechts een zwakke angst voor Hem, zal sterker afnemen bij het zondigen dan van iemand met een hart dat Allah prijst en heel bang is voor Hem, maar over wie de zonde de overhand heeft genomen. 
(d) Bij het verrichten van een zonde waarvan de verleiding zwak is, zal de "Imaan" sterker afnemen dan bij het verrichten van een zonde waarvan de verleiding sterk is. Daarom heerst op het hoogmoedig zijn van een arme of overspel van een oude man, een geweldigere bestraffing dan op het hoogmoedig zijn van een rijke of overspel van een jongere. 
 
4- Het laten van aanbiddingen. De "Imaan" neemt namelijk af door het laten van aanbiddingen naargelang de nadruk. Hoe meer de aanbidding benadrukt is, des te meer de "Imaan" zal afnemen bij het laten ervan. Het kan zelfs zo zijn dat de "Imaan" helemaal wordt verloren, zoals het geval is bij het laten van het gebed (in zijn totaliteit).

(ontleend aan "Fat7 Rab Al-Bariyyah", pag. 105-106)

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.
------------
Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden. U kunt ons ook volgen op Twitter: @FatwaReeks.

Lees ook: Toename van de "Imaan".

Tip van de redactie lees dit boek: