De terugkeer naar onze Heer!

 
 
De onvermijdelijke terugkeer naar onze Heer!
 
Net zoals deze gezegende maand tot een einde is gekomen, zo zal er ook een einde komen aan het leven. De terugkeer naar onze Heer is immers onvermijdelijk.

Allah zegt:

“Elke ziel zal de dood proeven” [3:185]

En Hij zegt in meerdere verzen over deze terugkeer:

“Voorwaar, tot jouw Heer is de terugkeer.” [96:8]

In een ander vers:

“En (weet) dat bij jouw Heer het einde is” [53:42]

Maar de vraag is beseffen wij ons dit eigenlijk wel? Want wanneer we kijken naar de meesten van ons dan lijkt het net alsof wij denken dat we eeuwig zullen leven?

Want laten we eerlijk zijn, zouden de meesten van ons op dit moment klaar zijn voor deze onvermijdelijke terugkeer naar onze Heer?

Het antwoord zal bij ons allen, op een enkeling na misschien, nee zijn! Maar waarom maken wij ons dan niet klaar voor deze onvermijdelijke terugkeer? De dood kan ons toch op ieder moment overvallen?

Het antwoord op deze vraag, beste broeders en zusters, is dat de meesten van ons in een diepe slaap zijn verwikkeld. Diepe slaap denken sommigen, slapen doen we alleen s’nachts toch?

Nee, beste broeders en zusters, dit is een ander soort slaap. Dit is een slaap van achteloosheid en onachtzaamheid, waar maar weinig tijdig uit ontwaken.

Dit is een slaap die het hart heeft bedekt en ons het doel van het bestaan heeft doen vergeten. En ons heeft laten denken dat wij zomaar zonder doel op deze wereld zijn gebracht.

“Denken jullie dat Wij jullie zo maar hebben geschapen en dat jullie niet tot Ons terugkeren? Verheven is Allah, de ware Koning.” [23:116-117]

Een slaap die ons heeft laten denken dat wij geen ander doel hebben in dit wereldse leven dan het volgen van haar verleidelijke genietingen. Terwijl Allah zegt:

“Voorwaar Wij hebben wat zich op de aarde bevindt als een versiering voor haar gemaakt om hen te beproeven (en om te kijken) wie de beste daden verricht.” [18:7]

Dit is een slaap die van wat voorrang hoort te krijgen - de investering in het hiernamaalse leven - een laatste zorg heeft gemaakt.

“Jullie geven immers voorrang aan het wereldse leven. Terwijl het hiernamaals beter en blijvender is.” [87:16-17]

Van verleiding naar verleiding en bezigheid naar bezigheid totdat de dood ons plots komt en wij klaarwakker zijn, maar helaas te laat ...

Dan zullen velen zeggen: ‘Nog niet Allah, geef ons nog een beetje tijd. We waren van plan om ons leven te beteren ...’

Dan pas zullen we beseffen hoe doelloos en achteloos wij door het leven gingen:

“En elke ziel zal naar voren komen (op de dag des Oordeels), met bij haar een (engel als) voortdrijver en een (engel als) getuige. (Er wordt hem gezegd:) Voorzeker, jij verkeerde hiervoor in onachtzaamheid, toen hieven Wij van jou de bedekking van jouw (hart) op, waardoor jouw waarneming op deze Dag scherp is. [50:21-22]

In een ander vers zegt Allah:

“Dichter bij voor de mensen is hun afrekening gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden. En er komt geen nieuwe Vermaning van hun Heer tot hen, of zij luisteren er (slechts) naar terwijl zij er de spot mee drijven. Achteloos zijn hun harten ..” [21:1-3]

Achteloos en spelend gaan we door het leven, niet beseffend wat ons te wachten staat.

Beste broeders en zusters:

Is de tijd niet aangebroken om uit deze diepe slaap te ontwaken. Deze slaap die al zoveel jaren van ons leven heeft genomen.

Onze terugkeer nadert met de dag en toch nemen onze zondes met de dag toe?

Om de zoveel tijd verliezen we dierbaren, maar toch wil het niet doordringen dat wij hen op een dag zullen volgen?

Neem een moment voor jezelf, vergeet even dit wereldse leven met haar drukte en de mensen om jou heen. Gedenk de dag waarop jij dit wereldse leven zult verlaten, helemaal alleen.

Er wordt een aantal dagen om jou getreurd en daarna behoor je tot de verleden tijd.

Je wordt in een aantal doeken gewikkeld om vervolgens door je meest dierbaren ten aarde te worden gebracht.

Wanneer zij weglopen hoor je hun voetstappen nog en daarna blijf je eenzaam achter in de diepte van de aarde.


  

In het gezelschap van wat jij hebt vooruit gezonden aan goeds of slechts, hoe graag zullen we dan wensen dat we bepaalde daden achterwege hadden gelaten. 'Had ik maar tijdig berouw getoond. Had ik maar beter geluisterd naar de mensen die mij adviseerden ...'

Als het gedenken van de dood niet in staat is om ons tot inkeer te helpen, wat kan dat dan wel?

Verstandig is degene die stap voor stap wijzigingen doorvoert in zijn leven nu het nog kan. Wijzigingen die hem helpen bij het maken van een terugkeer naar een tevreden Heer.

Moge Allah ons een goed einde schenken en ons de dag waarop wij naar Hem terugkeren barmhartig zijn.
 

Wilt u ook aan de mailinglijst worden toegevoegd om regelmatig een bericht te ontvangen over uiteenlopende islamitische onderwerpen, meld u dan aan via:
www.kennisviamail.nl

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

26 Ramadan

U kunt ons ook volgen op Facebook: