Het vasten van de 6 dagen van ShawaalDe edele Sheihk Saaleh al fawzaan heeft gezegd :

De Profeet Sallahu aleyhi wa salaam heeft gezegd: "Wie de maand ramadan heeft gevast en daarop nog 6 dagen van Shawaal vast het is voor hem alsof hij een jaar heeft gevast." Hier word de gunst verduidelijkt van het vasten van de 6 dagen van shawaal. 6 dagen van shawaal. Voor hen die de maand ramadaan hebben gevast, neemt van de 2 gunsten. Het vasten van de maand ramadaan en 6 dagen van de maand shawaal. En voor hen is het alsof je een jaar (adahr in het arabisch) hebt gevast. De bedoelling met het woordje dhar is 1 jaar. (adhar is letterlijke een lange tijd in het Arabisch). En dat is zo omdat goede daden worden 10 x vervuldigt. De maand ramadan wordt dus 10 maanden, en de 6 dagen van shawaal worden 2 maanden, bijelkaar zijn dat 12 maanden, 1 jaar dus. Dus wie de maand ramadan heeft gevast en daarop volgt met de 6 dagen van shawaal dan krijgt hij de ajr (goede punten) van hen die een jaar volop vast, en dit is een gunst van Allaah Subhanahu wa tala. En de uitspraak van de profeet sallahu alahi wa salaam "6 dagen van shawaal", bewijst dat het toegestaan is om het gelijk na ramadaan te vasten of verdeelt tussen de maand door, en dat het toegestaan is om het te vasten in het begin van de maand (shawaal) enof in het midden van de maand enof op het einde van de maand, dat door zijn uitspraak : "6 dagen van shawaal."

Net zoals deze Hadieth bewijst dat hen die geen ramadaan hebben gevast, geen shawaal moeten vasten, dat is zo omdat de profeet heeft gezegd "Wie Ramadan heeft gevast en daarop volgt met 6 dagen van shawaal." Dus diegene die heeft genuttigd in de maand van ramadaan met een excuus van de excussen voor hem word het niet voorgeschreven om de 6 dagen te vasten van shawaal. Integendeel hij moet ramadaan inhalen. En zo ook voor hen die hebben genuttigd in de maand ramadaan met een geldig excuus in de shar3 (Islamitsche Wetgeving), voor hen wordt het niet voorgeschreven om de 6 dagen van shawaal te vasten totdat hij alle dagen van ramadaan heeft ingehaald, daarna pas begint hij aan de 6 dagen van shawaal. Als er nog overige dagen zijn in die maand, en dat om de uitspraak van de profeet Sallahu Alayhi wa salaam "En daarop volgt met 6 dagen van shawaal". Hij heeft de 6 dagen van shawaal benoemt met feit dat daarvoor de gehele maand van ramandaan dient gevast te worden. Dus dat hij de maand ramadaan daarvoor dienst te vasten. Dus als hij ramadaan geheel heeft gevast enof een deel. Dan word het voorgeschreven om te beginnen met de fard (de verplichting), dat is zo omdat Alfard eerder is dan(voorrang heeft op) de vrijwillige daad. (annafillah)

En het vasten van de 6 dagen van shawaal zijn de meeste geleerden het mee eens, ze vermelden de voorschrijving ervan en dat het hoog aangeraden is om deze 6 dagen te vasten. Behalve Imaam Maalik rahimahullaah hij ziet geen voorschijving in de 6 dagen van shawaal. Hij zegt dat hij bang is dat de mensen gaan denken dat deze 6 dagen behoren tot ramadaan (dat het verplicht op hen gaat worden), en hij wilt alle excussen afsluiten zodat de mensen dan niet gaan denken dat deze 6 dagen behoren tot ramadaan. Maar in elk geval, het bewijs gaat voor de mening. En de bewijs van de handelingen en uitspraken van de profeet sallahu alehyi wa salaam gaan voor elke uitspraak van wie dan ook. En hierin word Imaam Maalik rahimahullah niet in het gelijk gestelt, en de Imaam ibn abdel barr rahimahullaah heeft Imaam Maalik hierin geexcusseerd om het feit dat deze hadieth hem niet heeft bereikt (Imaam maalik dus). Naam.


Bron:
http://www.sahab.net/home/?p=475