'At-Tawhied' eerste leerjaar - deel1Bismillaahi Rahmaani Rahiem

Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe,

Beste broeders en zusters,

Team An-Nasieha Presenteert u een nieuwe eboek:

Alle lof is aan Allaah de Heer der werelden en de salaat en salaam over Zijn dienaar en boodschapper Mohammed -Sallallaaho 'alayhi wa sallam-

Voor u ligt een vertaling van het boekje “At-Tawhied wal-Fiqh”. Dit boekje wordt gebruikt in Saudie Arabië op de basisschool voor het eerste leerjaar (schooljaar 2005-2006). Team an-nasieha heeft dit boekje opgesplitst in 4 delen (dit is deel 1 van at-Tawhied). Zodat het makkelijker te gebruiken is voor de kinderen in Nederland en België. In de Arabische versie worden de leraren aangesproken. In de vertaling richten wij ons tot de ouders omdat het de bedoeling is dat de ouders dit boekje doornemen met hun kinderen gezien de belangrijke rol van de ouders bij het opvoeden van de kinderen.

Wij vragen Allaah de meest verhevene om de ouders succesvol te maken in het opvoeden van hun kinderen en het samen te verzamelen in het paradijs.

Klik op onderstaande link voor het boekje

http://an-nasieha.nl/kinderen/181-at-tawhied-eerste-leerjaar-deel1.html

Naast dit PDF bestand zullen wij dit boekje op korte termijn drukken. Het boekje zal beschikbaar gesteld worden via onze website www.an-nasieha.nl

Stuur dit bericht door Barakallaah fiekoem. De profeet -Sallallaaho 'Alayhi wa sallam- heeft gezegd:

'Wie aanspoort tot het goed, hij krijgt dezelfde beloning als de verrichter ervan'


Team An-Nasieha