Fatwa-reeks nr. 26

 
 
Fatwa-reeks nr. 26: De tien dagen van "Dhul-7idja".
 
De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

De tien dagen van (de islamitische maand) "Dhul-7idja" beginnen met het ingaan van de maand "Dhul-7idja", en eindigen de dag van “Al-3ied” (het slachtfeest). Omtrent de daden gedurende deze dagen heeft de profeet - moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zij
n - gezegd:

Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” Zij (de metgezellen) vroegen: “Ook niet het strijden op het pad van Allah?” Hij - moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn - antwoordde: “Ook niet het strijden op het pad van Allah, behalve iemand die vertrekt (om te strijden) met zijn ziel en bezittingen, en vervolgens niet terugkeert.”

Daarom moedig ik mijn moslim broeders aan deze geweldige kans te benutten, door het verrichten van veel goede daden tijdens deze tien dagen. Zoals het lezen van de Koran en het gedenken van Allah in zijn verschillende vormen: het zeggen van “Allahoe akbar”, “La ilaaha illa Allah”, “Al-hamdo lillah”, en “Sob7aan Allah.” En ook het geven van aalmoezen en vasten. Doe jullie best met het verrichten van goede daden.

Het is raar dat mensen gemakzuchtig zijn met betrekking tot deze tien dagen. Je ziet men tijdens de (laatste) tien dagen van de Ramadan hun best doen met het verrichten van goede daden. Maar tijdens de tien (dagen) van "Dhul-7idja", zie je nauwelijks iemand die onderscheid maakt tussen deze tien dagen, en andere dagen.

Als een persoon goede daden verricht tijdens deze tien dagen, heeft hij hetgeen doen herleven waar de profeet - moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – naar heeft aangespoord van het verrichten van goede daden.

Als deze tien dagen aanbreken, neemt degene die de intentie heeft om te offeren (tijdens het offerfeest) niets van zijn haren, nagels en lichaam. Van al deze zaken neemt hij niets, indien hij wil offeren. En voor degene voor wie wordt geofferd, is het niet erg van deze zaken iets te nemen. Zoals iemand die wil offeren voor zichzelf en zijn gezin (wat ook de “Sounnah” is). Hij zelf neemt niks van zijn haren, nagels en lichaam. In tegenstelling tot de rest van het huishouden, die worden namelijk niet opgedragen niets te nemen van deze zaken.

(Ontleend aan een audio-opname van de edele Sheikh)

Notitie van de vertaler: "Dhul-7idja" zal dit jaar beginnen op zondag zes oktober 2013. Dat betekent dat “Al-3ied” op dinsdag 15 oktober 2013 zal vallen.

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.
------------
Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar fatwareeks@gmail.com met als onderwerp "ok" om u aan te melden. U kunt ons ook volgen op Twitter: @FatwaReeks.