Wat moeten we doen nu we steeds meer worden aangevallen en onderdrukt ... ?

 

Vraag:
 
Moge Allah welwillend voor u zijn. Gezien het slechte zich veelvuldig heeft verspreid in Frankrijk, zoals de toelating voor het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen, en onze toevlucht is bij Allah, evenals andere gruwelijkheden, zien we broeders die vroeger de verplichting tot hijra ontkenden, die het nu erkennen. Vooral sinds de aanvallen tegenover onze bedekte zusters veel zijn toegenomen in de straten, ze worden beledigd, geslagen en andere, soms zelfs door agenten en Allah is Degene Die we om hulp vragen.
 
Deze broeders wensen dus de hijra te verrichten, maar ze vrezen de armoede en het gebrek aan levensonderhoud. Ze wensen hierover dus een advies, en ook een advies voor onze zusters die niet de mogelijkheden hebben om vlug de hijra te verrichten.
 
Antwoord:
 
Wij hebben in vorige lessen en in talrijke bijeenkomsten geantwoord over de hijra. Misschien kunnen de broeders hen enkele van deze opnames bezorgen waarin wij hierover hebben gesproken, want gezien wij nu een les hebben, zullen we deze woorden niet kunnen herhalen. Maar samengevat zeg ik:
 
Eerst en vooral hebben de geleerden gezegd: er is geen zonde meer na het ongeloof. Wie ongeloof begaat, verwacht je eraan dat hij alle kwaad en verdorvenheid begaat. En de landen van ongeloof zijn landen waarin men zich kan verwachten aan alle kwaad en verdorvenheid, want er is geen zonde meer na het ongeloof. Het is de grootste van de zonden en Allah (azza wajall) heeft ongeloof slechts verboden omdat het leidt naar alle soorten kwaad in het wereldse leven en in de religie.
 
Wat vermeld werd, is dus slechts een beetje van de talrijke nefaste gevolgen die er zijn door in een land van ongeloof te blijven. Maar dat is niet verbazingwekkend. Wat verbazingwekkend is, is dat ze dat de laatste tijd openlijk verkondigen. Sommige landen zijn begonnen met het openlijk veruitwendigen van het kwade en de verdorvenheid terwijl dat vroeger verborgen was. Dit bewijst de instorting en de vernietiging van deze landen, in die mate dat de mensen van het kwade en de verdorvenheid de bovenhand hebben genomen door hoge posities te bereiken en nu veruitwendigen wat vroeger schaamtelijk was.
 
Het is een aankondiging van de uitroeiing van deze landen en goed nieuws voor de gelovigen. Maar het is tezelfdertijd een gevaar voor al wie zich daar bevindt, en al wie zich heeft laten bedriegen door deze mensen. En spijtig genoeg zijn ze zeer talrijk in de moslimlanden, moge Allah er voor zorgen dat ze zich niet vermenigvuldigen. Zij zijn het die ons als deze misdaden brengen, en dit is spijtig. Er moet dus opgepast worden voor deze twee zaken :
 
- dat de moslim in het land van ongeloof blijft,
 
- en dat sommige criminelen en hypocrieten de ziekten van de ongelovigen praktisch en conceptueel overbrengen naar de moslimlanden.
 
Let daar voor op! De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft gezegd :
 
« Ik ben vrij van elke moslim die onder de mushrikûn leeft. »
 
Wat de vrees voor armoede betreft, dat is te wijten aan een gebrek aan vertrouwen (in Allah), want wie werkelijk zijn vertrouwen plaatst in Allah 'azza wajall, Hij zal hem niet laten vallen.
 
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
 
« En wie Allah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende. » [S. at-Talâq, v. 2-3]
 
Dat wil niet zeggen dat de oorzaken niet moeten verricht worden. Ja, wij verrichten de oorzaken, maar dat wil niet zeggen dat we moeten overdrijven in deze oorzaken totdat we onbekwaam en lafhartig worden en daarna het slechte goedkeuren.
 
De Islam heeft de vrouw toegestaan te reizen zonder mahram met als doel de hijra te verrichten, als de vrees verbonden aan haar reis minder is in vergelijking met de wandaad van het blijven in het land van ongeloof.
 
Kijk, is het geen grote wandaad dat een vrouw in deze tijd reist zonder mahram? Het is een grote misdaad, maar dat ze in het land van ongeloof blijft is nog slechter en gevaarlijker voor haar.
 
Een zwakke vrouw die reist en emigreert, wat zal haar situatie zijn? Wat zullen haar voorzieningen zijn?
 
Allah heeft hen niet laten vallen. De gelovige moet dus weten en de overtuiging hebben dat als hij de redding wenst, dat Allah hem niet zal laten vallen.
 
Als iemand zich in de voorbereidingen bevindt, maar dat met deze situatie voornamelijk in Frankrijk, en spijtig genoeg heb ik gehoord dat België en Nederland nu ook die weg volgden, dus als het zo is, om het slechte te verminderen, verricht hij de hijra zoals deze van degenen die geëmigreerd zijn naar Ethiopië, hetgeen de eerste hijra was. Ze zijn geëmigreerd van een ongelovig land naar een ander ongelovig land waar het slechte minder was dan in het eerste, een ongeloof minder dan het andere. En ze hebben de capaciteiten om dat te doen.
 
Zij die beperkingen vinden in Frankrijk, kunnen naar Zwitserland, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Engeland, ... gaan. Ze hebben de mogelijkheden om naar deze landen te gaan en zo beschermd te zijn tegen het kwaad dat op dat moment aanwezig is.
 
En dat wil niet zeggen dat we tevreden zijn over deze landen, want het zijn ook ongelovige landen. Maar ze begeven zich er slechts de tijd om zich voor te bereiden om te vertrekken. Ze haasten zich om te vertrekken van de schadelijke plaats om zich te begeven naar een plaats waar de hinder, evenals het kwaad en de verdorvenheid minder zijn. Net zoals de moslims gedaan hebben tijdens de eerste hijra, ze zijn vertrokken uit Mekka die een land van ongeloof was om zich te begeven naar Ethiopië dat een land was waar het ongeloof minder was.
 
Het is om deze reden dat onze Shaykh, Shaykh 'Ubayd (al-Jâbirî), hafidhahullâh, een fatwa uitgevaardigd had voor de broeders die hinder ondervinden, waarin hij hen zegt om zich naar hun broeders in Birmingham te begeven. Het is geen voorwaarde (daarheen te gaan), maar de Shaykh heeft dat gezegd toen hij wist dat zij zich beschermen.
 
Maar nu is zelfs in Engeland de situatie aangekomen bij moorden en strijd tussen de moslims en de ongelovigen. Als de moslim alleen is, vallen de ongelovigen hem aan. Het is zelfs mogelijk dat ze hem doden. En sommige onwetenden onder de moslims nemen wraak... De moslim is dus niet in veiligheid voor zijn persoon, zijn eer en zijn bezittingen, en de moslimvrouw is niet in veiligheid voor haar persoon, haar eer en haar bezittingen, omwille van de overtreding en de onderdrukking die daar aanwezig zijn.
 
Vooral dat wanneer ze aan een moslim raken, het dan altijd gaat om een twijfelachtige kwestie. Maar als dat een ongelovige overkomt, dan is het een misdaad die niet vergeven kan worden. Dit is de balans van de ongelovigen : het bloed van de ongelovige is een misdaad die onvergeeflijk is, en wat betreft het bloed van de moslim, dat is een twijfelachtige zaak. Ze moeten zoeken, ondervragen en daarna analyseren.
 
De moslim moet dus een plaats zoeken waar hij in veiligheid zal zijn. En volgens sommige broeders daar, weet ik dat sommige plaatsen kalm zijn, zoals Luxemburg, Zweden, Noorwegen, ... En als sommige van deze landen veraf zijn, hebben ze ook Duitsland, Italië en ook andere landen waarheen ze zich kunnen begeven en rust vinden. En Allah zal hen niet laten vallen.
 
 
Een persoon zegt:
 
De aanvallen tegenover moslims en moskeeën zijn frequenter geworden in Engeland dan in de andere landen sinds de laatste gebeurtenissen.
 
 
Antwoord:
 
Ja, zoals ik vermeld heb. Zo is het. De uitspraak van Shaykh 'Ubayd is oud, maar sinds de laatste gebeurtenissen is de situatie moeilijk geworden voor de moslims in Engeland.
 
En alle lof is aan Allah, ik ken veel broeders aan wie Allah het welslagen heeft geschonken, die vertrokken zijn uit Engeland. Sommigen zijn vertrokken naar Egypte, anderen zijn naar Jemen gekomen en sommigen zijn vertrokken naar andere landen.
 
En zo is het dat de moslim Allah moet vrezen en erover waken zijn religie te beschermen. Niets is evenwaardig aan de redding in de religie.
 
Spijtig genoeg zijn sommigen gewend geraakt aan het leven in weelde. Ze slagen er niet in dat achter te laten, ze verdragen het niet. Er zijn elektriciteitsonderbrekingen, hij moet de gas op zijn rug dragen, er zijn overal vuilnisbakken, hij wandelt terwijl hij zijn neus dichtknijpt omwille van de vliegen ... Hij verdraagt deze levenswijze niet, ze wensen een leven in het gemak. [1]
 
Met het ongeloof ben je tevreden over deze luxe?! Dat wil zeggen dat je je religie verkoopt voor zaken die je zelfs niet toebehoren. Deze groene landschappen horen niet aan jou toe, ze horen toe aan iemand anders. Bovendien zijn de huurprijzen duur. Zelfs als je veel geld verdient, geef je er ook veel van uit. De meeste van de broeders ginder hebben schulden. Ze verdienen 1000 of 1500 euro, maar alles is uitgegeven. Van zodra hij zijn salaris ontvangt, komen de schulden er aan ... voor de auto, de huur, de studies en voor elke zaak. Het einde van de maand komt niet zonder dat hij schulden heeft. Dus wat is dan het profijt?
 
Leef je voor dit wereldse leven? Wat verwacht je van dit leven terwijl jouw religie verzwakt, je je kinderen kunt laten afnemen, jouw religie verzwakt, de ongelovigen de bovenhand nemen, enz.?
 
 
Shaykh 'Abdullâh al-'Adanî (hafidhahullâh)
Vertaling : ابو معاذ محمد داود
-----------------------------------------------------------------------------
 
[1] Indien iemand me dit helpt te herinneren, dan plaats ik later nog een fatwa specifiek met betrekking tot deze personen.


Lees ook: Het is aan de moslims om terug te keren naar hun religie
          De rechten van de buren.
          Omgang met ongelovigen.