Shaykh an-Nadjmi over 'Adnan 'Aroer

Enkele stelregels van ‘Adnan ‘Aroer Shaykh Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmie [d.2008] Moge Allaah hem genadig zijn.

Vragensteller: Shaykh.. Wij zijn jongeren uit Nederland. Moge Allaah u leven schenken, Shaykh.. we hebben een aantal vragen. Zou u deze willen beantwoorden?

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: Begin maar.

Vragensteller: Er is hier een stelregel, zeggende: wanneer je oordeelt (over iemand), zal er over jou geoordeel worden, en wanneer je (hem in plaats daarvan) uitnodigt, dan wordt je beloond. Is dit correct en wat is uw commentaar op deze stelregel?

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: Zijn uitspraak: “Wanneer je oordeelt (over iemand), zal er over jou geoordeeld worden.” Dit wordt niet beschouwd als een stelregel. Dit zijn stelregels die sommige mensen doorgeven, met deze aard.. Dit wordt niet beschouwd als een stelregel. Dit is slechts het listig gebruiken van trucjes.. Zodat niemand meer zal spreken over de innoveerders. Ja.

Vragensteller: Er is hier ook een andere uitspraak, hij zegt; de kwestie van de geloofsleer is duidelijk met één woord, of twee woorden danwel drie. Waarom? Omdat het zich fundeert en wortelt, en het is geen ruimte voor idjtihaad. Is dit een uitspraak van kennis die correct is?

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: De geloofsleer is niet duidelijk (met de uitleg) in één woord of twee. Dit is een uitspraak die niet correct is. De geloofsleer, het is onvermijdelijk dat men inzicht ervan verkrijgt en het leert kennen. Tawheed-al-Oeloehiyyah, Tawheed-al-Asma’ was-Sifaat en Tawheed-ar-Roeboebiyyah.. En andere zaken dan dit van de geloofsleer. Het is onvermijdelijk dat men dit kent en inzicht ervan verkrijgt. Wat betreft de uitspraak van deze persoon, dat het duidelijk is met één woord, danwel twee. Dit is een valse uitspraak. Ja.

Vragensteller: Moge Allaah u zegenen. Shaykh, met betrekking tot een andere stelregel, zeggende; Het is toegestaan om te verklaren dat iemand fouten heeft, maar het is verboden om hem te belasteren (kwaadspreken). Dus wat is uw commentaar op deze stelregel, moge Allaah het goede voor u bepalen.

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: De bedoeling hiervan is dat niemand lastert (kwaadspreekt) over de innoveerders, door te zeggen ‘dat is een innoveerder’. En de uitspraak over een innoveerder dat hij een innoveerder is. Als dit al laster genoemd kan worden, dan is het toegestane laster. En als niet bekend gemaakt zou worden over een innoveerder, dat het een innoveerder is.. Wie zal het dan weten wat zijn innovatie is? Niemand zal het weten. Is dat niet zo?

Vragensteller: Ja, Shaykh.

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: Oftewel, het is verplicht voor de mensen van kennis om kwaad te spreken over de innoveerders. Deze uitspraak (stelregel) is vals, er zit geen ware aard in. Dit is het laten afdwalen (van de moslims). De bedoeling hiervan is het verblinden van de jongeren van de moslims. Ja. Echter, hetgeen dat verplicht is voor de geleerden van de Islaam, is om de waarheid van de valsheid te verduidelijken. En dat zij misprijzen wie een misprijzing (djarh) verdient. Dit is de overeenstemming van de geleerden vanaf de vroegere tijden. De geleerden van Djarh en Ta’deel.. Zij gaven niemand een misprijzing (djarh), behalve op grond van het toepassen van duidelijke fundamenten en een correcte geloofsleer. Die zij hebben (over)genomen van de metgezellen. Ja.

Nu wordt er een uitspraak aan de Shaykh voorgelegd die onder andere is gedaan door Ahmed Salaam (Aboe Soehaib). Zoals men Ahmed Salaam hoort zeggen in het volgende fragment; Ik heb de volgende uitspraak herhaaldelijk gezegd.. Hetgeen dat er speelt tussen Shaykh Rabee’ (moge Allaah hem beschermen) en Shaykh Adnan (Aroer) (moge Allaah hem beschermen) valt onder: dat generatiegenoten van de mensen van kennis, die rivaliteit met elkaar hebben (aqraan) over elkaar spreken. Oftewel, we kennen uit ons verleden, en het verleden van onze geleerden. Dat de geleerden niet onfeilbaar zijn, ook al zijn ze van de mensen het dichtst bij het karakter van de Profeten. De geleerden zijn niet onfeilbaar. Ook al zijn ze van de mensen het dichtst bij het karakter en onfeilbaarheid van de Profeten. De betekenis hiervan is dat een geleerde in een fout kan vallen, hij kan een fout maken. Die geleerde kan (ten onrechte slecht) spreken over die geleerde.. Dus de vroegere geleerden hebben vastgelegd dat de uitspraken over elkaar van generatiegenoten die rivaliteit met elkaar hebben (aqraan), opgevouwen en niet overgeleverd worden. En dat die uitspraken niet doorverteld worden. En dat het zich storten in deze uitspraken, het zich storten in fitnah is, en het streven naar problemen. (einde uitspraak)

Vragensteller: Is het mogelijk dat we Shaykh Rabee’ bin Haadee al-Madkhalie en degene die deze (eerder voorgelegde) uitspraken heeft gedaan, ‘Adnaan ‘Aroer beschouwen als generatiegenoten die rivaliteit met elkaar hebben (aqraan) en dat zij gelijk zijn (in positie)?

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: Nee... Nee... Net zoals de grond niet vergeleken wordt met de sterren. Deze ‘Adnan ‘Aroer, het is duidelijk van hem dat hij een Hizbie is. Hij huisvest de Hizbies en hij spreekt (slecht) over de Selefies, hij wilt de Selefies kleineren. Hij wil (slecht) spreken over de Selefies, en hij beschimpt ze. Maar hij beschermtr de innoveerders. Wat betreft Shaykh Rabee’.. Shaykh Rabee’ is bekend om zijn Djihaad (strijd) in het verduidelijken van de Soennah, en het weerleggen van de innoveerders. Moge Allaah hem belonen met het goede.

Vragensteller: Goed, dat is hetgeen wat we hebben aan vragen, Shaykh. Moge Allaah u zegenen.

Shaykh Ahmed an-Nadjmi: En jullie ook.

Vragensteller: Tot een andere ontmoeting als Allaah het wil.

Shaykh Ahmed an-Nadjmi
: Moge Allaah jullie leven schenken.

bron: http://www.youtube.com/watch?v=LCDM44sl8LU


Voor meer uitspraken van de grote geleerden over ‘Adnaan ‘Ar’oer zie het artikel:
“Uitspraken van de Grote Geleerden van Ahloes-Soennah over ‘Adnaan ‘Ar’oer al-Maghroer”
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/D...naan Aroer.pdf

Voor meer uitspraken van de grote geleerden over Ahmed Salaam (Aboe Soehaib) zie het artikel:
“De connectie van Ahmed Salaam met al-Ichwaan al-Moeslimien”
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/D...Moeslimien.pdf

Shaykh Ubayd al-Jaabiri over Adnan Arour:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/O...;Oebaydnew.pdf

Shaykh Rabee' Ibn Haadee al-Madkhali over Adnan Arour:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/kennisnemen.pdf

Vragensessie met de geleerden over de situatie in Nederland:
http://sincerehearts.nl/boeken/pdf/V...blemen ned.pdf