Wat ik in Saudi Arabië heb gezien.


door Shaykh Muqbil rahiemehoellaah

De Shaykh gaf deze toespraak aan het einde van zijn leven, circa een maand voor zijn overlijden in 2001, en hij lag ziek op bed. In de naam van Allaah ar-Rahiem, alle Lof is aan de Heer de werelden. En ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is. Vrede en zegeningen zij met hem en zijn familie. Voorts, Op deze gezegende donderdag, de 15e van de maand Rabi al-Awel in het jaar 1422 AH. (7 juni 2001). Geeft de nobele Shaykh, de Allaamah en de Islamitische wereld. Shaykh Muqbil Ibn Haadee al-Wade’ee deze toespraak. Met als titel “Hetgeen dat ik gezien heb in het Koninkrijk Saoedi-Arabië”. Dus hij kan beginnen, moge Allaah hem beschermen. Alle Lof is aan Allaah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen. En ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn Dienaar en Boodschapper is. O Allaah, stuur gebeden naar Mohammed en naar zijn familie, zoals U gebeden stuurde naar Ibrahiem en naar zijn familie. U bent voorzeker Prijzenswaardig, Glorierijk. En geef zegeningen aan Mohammed, en zijn familie, zoals U zegeningen gaf aan Ibrahiem en zijn Familie. U bent voorzeker Prijzenswaardig, Glorierijk. Voorts, ik heb sinds een tijd geaarzeld over het onderwerp waarover ik zal spreken. Maar vervolgens werd mijn vastberadenheid sterker, ondanks dat ik ziek was. En ik vreesde dat ik zou sterven voordat ik mijn positie hiervoor duidelijk heb gemaakt. En het was mij enkele keren voorgesteld, dat men toestemming moest zoeken van de Emir Ahmed, de vice minister van Interne Zaken in Saudi-Arabie. Zodat ik Hajj en Umrah kan verrichten. Maar ik antwoordde de broeders dat ik daar geen behoefte aan heb en dat ik niet zal vallen in het vernederd worden, aangezien ik volledig comfortabel ben in mijn eigen land onder mijn studenten. En alle Lof is aan Allaah. Vervolgens bepaalde Allaah de Verhevene dat ik ziek werd en behandeling ontving in het ziekenhuis ‘Mustafa Thawra’ in San’aa (Yemen). En vervolgens besloten de doktoren dat ik naar het buitenland moest. En een van hen zei:’Ik adviseer je om naar Saudi-Arabië te gaan, want zij hebben geavanceerde medische hulp.’ Ja, en vervolgens wat, moge Allaah jullie zegenen. Ging ik naar Saudi. Nadat ik in meerdere cassettes mij over hen had uitgesproken (negatief). En vervolgens ging ik akkoord om naar hen te gaan, want ondanks hetgeen dat er tussen ons speelt. Het is beter om naar hen te gaan dan naar de vijanden van de Islaam. Hierna, ja, werd er toestemming voor mij gevraagd en de edele Shaykh al-Allaamah Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymeen (Moge Allaah hem genadig zijn) bemiddelde voor mij. En de deze bemiddeling werd geaccepteerd, zodat ik naar Saudi kon voor de behandeling. En alle Lof is aan Allaah al mijn zaken werden voorbereid door de Saudische ambassade. En vervolgens arriveerde ik in Riyaadh en werden ontvangen dooo de ambtenaren van het Mininsterie van Intrne Zaken. En zij hadden een hotel voor ons betaald. Mogo Allaah hen belonen. En dit was meer dan wij verwacht hadden en zij behandelden ons erg grootmoedig. Moge Allaah hen belonen met het goede. En zij haasten zich om mij in het ziekenhuis toe te laten. En ook naast hun grote edelmoedigheid jegens ons, verzamelden onze broeders zich rond ons. En alle Lof is aan Allaah, we hielden lessen waarin we kennis bespraken zonder ons met andere zaken bezig te houden. En alle Lof is aan Allaah, ik ben niet van degenen die als reactie op een goede daad een slechte daad uiten, en ook niet delmoedigheid terugbetalen met kwaad. En aale Lof is aan Allaah, broeders kwamen mij over ahadeeth en ik vroeg hen ook erover. Toen werd ik toegelaten in het ziekenhuis en ik verbleef er zo’n 10 dagen. Toen zeiden zij: ‘O Abi AbdurRAhmaan(Muqbil). Je moet vertrekken naar een andere plaats.’(Shykh antwoorde): Khairan inchaAllaah. Dus we arriveerden in Jeddah en we werden ontvangen in een hotel genaamd ‘Funduk ul-hamrah’. Moge Allaah de Emir, de minister van Interene Zaken belonen met het goede. En we werden gastvrij en edelmoedig ontvangen, moge Allaah hen belonen met het goede. Toen vroeg ik on hem te ontmoeten. En alle Lof is aan Allaah, het was een interessante ontmoeting. Ja, een ontmoeting met een verstandige man. Ja, en als je met hem zaken van kennis zou herzien dan zou je merken dat hij een vrij goede aandeel kennis bezit. En alle Lof is aan Allaah. En daarna, moge Allaah jullie beschermen. Zei hij tegen mij ‘Naar welk land je ook wilt gaan, wij zullen inchaAllaah alles voorbereiden wat je daar nodig hebt’. Mmar aangezien ik niet wist (wat het beste land is voor behandeling ). Zei ik tegen hem: ‘Kies jij’. Dus hij koos Amerika. Ja, omdat Amerika vooruitloopt op andere landen in het behandelen van de lever. En daarna, moge Allaah jullie beschermen, moet ik zeggen dat ik verbaasd was toen ik naar Makkah ging. Want ik was in Yemen en ik had daar zo’n 4 bewekers bij de deur. En nog steeds was ik niet veilig, thuis niet, en niet overdag en s’nachts maar toen ik in het hotel ‘Daar-ul-Azhar’ in Mekkaah was. Sommige nachten kon ik niet in slaap vallen en ik ging in het midden van de nacht alleen naar de Haraam. En ik voelde een gunst van kalmte en zoetigheid waarmee niks vergeleken kan worden. Ik ging alleen naar buiten, en alle Lof is aan Allaah. En ik ging en verrichte de Tawaaf. En ik verrichte het gebed zolang als ik kon. Vervolgens keerde ik terug naar het hotel. En wat, dit gevoel van veiligheid wat ik in geen andere land heb gevoeld. En de reden hiervoor is dat de autoriteiten van dit land en vele inwoners vasthouden aan het boek van Allaah en de Sunnah van de Boodschapper van Allaah (sallallahoe aleihi wa sallam).

Shaykh Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee (rahimahullaah ta'aala): En wat, dit gevoel van veiligheid wat ik in geen ander land heb gevoeld. En de reden hiervoor is dat de autoriteiten van dit land en vele inwoners vasthouden aan het Boek van Allaah en de Sunnah van de Boodschapper van Allaah (sallallahoe ‘aleihi wa sallam). En onze Heer de Verhevene sprak de Waarheid toen Hij in zijn Edele Boek over de Mensen van het Boek zei: En als zij zich aande Taurat en de Injeel en wat van hun Heer neergezonden hadden vastgehouden, dan hadden zij gegeten van wat boven hen en onder hun voeten (aan voedsel) was. (5:66) En de Verhevene zegt: En als de inwoners van de steden hadden geloofd en (Allaah) hadden gevreesd, dan hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend. (7:96) En de Verhevene zegt: en zij zeiden: ‘Als wij de Leiding met jou volgend dan worden wij uit ons land verdreven.” (28:57) En Allaah de Verhevene zegt: Hebben Wij hen dan niet op een gewijde en veilige plaats doen vestigen, waarheen allerlei soorten vruchten worden gebracht, als een levensvoorziening van Onze Zijde. (28:57) En Allaah de Verhevene zegt: En zien zij niet dat Wij een gewijd veilig (land) hebben gemaakt, terwijl de mensen om hen heen worden verdreven. (29:67) En de Almachtige Heer zegt ook in Zijn Boek: Als zij op het rechte Pad zouden zijn gebleven, dan zouden Wij hun overvloedig water te drinken hebben gegeven. (72:16) En onze Almachtige Heer sprak de Waarheid toen Hij zei: En Allaah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde. En dat Hij hun godsdienst die Hem voor hen behaagde zeker bevestigt. En dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. (24:55) En de Verhevene zegt in Zijn Edele Boek: Vanwege de gewoonte van de Quraisj. Hun gewoonte voor het maken van tochten in de winter en de zomer. Daarom moeten zij de Heer van dit Huis aanbidden. Degene die hun tegen de honger voedt en hen veilig stelt voor de angst. (106: 1-4) Dus veiligheid is een geweldige gunst van Allaah de Verhevene. Een grote gunst van Allaah. De reden ervoor is het vasthouden aan het Boek van Allaah en de Sunnah van Allaahs Boodschapper (sallallahoe aleihi wa sallam). Dus wat, moge Allaah jullie beschermen. Dus de zaak is, omdat dit land gevestigd is op de Rechte weg, vestigde Allaah hen (in goedheid). En we vragen Allaah de Verhevene om hen van rechtschapen adviseurs te voorzien. En hen te beschermen waartegen? Tegen slechte gezelschappen die valsheid schoonschijnend maken. En dat zij er naar streven om te zitten met mensen van goedheid en deugden. Zelfs al zouden ze van hen wat woorden horen die hard overkomen voor hen. Want het is zoals gezegd wordt: Jouw vriend is degene die oprecht tegen je is (ook in je fouten). En niet degenen die jou altijd gelijk geeft, dat is jouw vijand. Ja, wat dus, moge Allaah jullie beschermen. Het is vereist dat we Allaah prijzen. Net zoals het verplicht is voor de mensen van dit land om Allaah de Verhevene te prijzen. Want er zullen in dit land mensen zijn die misschien mensen van begeerten zijn en anarchisten. En zij zullen bepaalde (slechte) zaken van de regering vragen. Maar, moge Allaah de autoriteiten belonen met het goede. Want ik zag in de krant dat de Emir Naaif (moge Allaah hem beschermen) verzocht werd om vrouwen toe te staan in verkiezingen. Dus hij zei: Willen jullie dat de man in zijn huis moet blijven, en de vrouw naar buiten gaat? Nee, deze zaak, denk er niet eens over om het te proberen. En hij werd gevraagd om verkiezingen te houden. En hij zei: we hebben gezien dat dit niet succesvol is in onze buurlanden. Het zijn slechts de rijken en mensen van invloed die gekozen worden. En hij sprak de waarheid en vervolgens kwamen ook de verkiezingen naar ons via de vijanden van de Islaam. En de organisatie van Mensen Rechten, was ontvangen (geaccepteerd) door veel mensen. Ondanks de valse zaken die erin zitten, waarom? Want het betekent dat het uitvoeren van de Islamitische straffen, barbaars is. En het houdt ook in het verwijderen van het Boek en de Sunnah. En dit om te wisselen voor de systemen van de vijanden van de Islaam. De Saudische regering, moge Allaah haar helpen in al het goede, ontving deze organisatie slechts met als voorwaarde dat het zich overgeeft aan de Islaam en het Boek en de Sunnah.


En ook, moge Allaah jullie zegenen, het uitvoeren van de Islamitische straffen (hudood). En het uitvoeren van de hudood, zoals onze Heer in Zijn Edele Boek zegt: En voor jullie is er in de Qisaas leven. (2:179) Ja, er zijn weinig moorden in dit land, en ook weinig diefstal. Je kan je auto laten bij de moskee of je huis en er komt geen dief of iets anders. Maar in andere landen, (je laat je auto ergens) en als je terug komt zie je haar niet terug. Sterker nog, ze kunnen de auto stelen van een persoon terwijl hij er in zit. En wat, dit komt door het uitvoeren van de Islamitische straffen. Dus moge Allaah hen belonen met het goede. En zoals jullie eerder hebben gehoord in de Uitspraak van Allaah: En voor jullie is er in de Qisaas leven. (2:179) Dus een dief, als hij weet dat zijn hand wordt afgehakt, zal dit voorkomen dat hij gaat stelen. En de ontuchtpleger weet dat hij zweepslagen zal krijgen als het een maagd is, en hij zal gestenigd worden als het een getrouwde persoon is of was. Dan zal de ontucht afnemen, ik zeg niet dat het helemaal niet plaats vindt, maar het zal zelden gebeuren. En ook hiervan is, is dat er een organisatie aanwezig is die het goede gebied en het slechte verbied. En ik las in de krant dat de koning Fahd (moge Allaah hem beschermen) de organisatie zo’n 300 voertuigen gaf. Ja, en hij zei tegen hen: jullie zijn de organisatie die de touwtjes in handen heeft en verantwoordelijk zijn tegenover Allaah de Verhevene. Dus wat, moge Allaah jullie zegenen. Dus moge Allaah hen belonen met het goede. Zij hebben hierdoor het goede gedaan voor hun land en zichzelf. Het is verplicht voor elke moslim in elk Islamitisch land om samen te werken met deze regering. Zelfs al was het maar door een goed woord (over hen uit te spreken). Want de vijanden van deze regering zijn er veel, van het binnenland en buitenland. Ja, er zijn hier mensen van begeerten en anarchisten binnenin Saudi Arabië. Maar Allaah heeft (de regering) standvastig gemaakt in het vestigen van deze gezegende staat, en alle Lof is aan Allaah. Dus het is verplicht voor elke moslim om samen te werken met deze regering. En ja wat, moge Allaah jullie zegenen. Al-Qisas (principe gelijke vergelding) en andere zaken van de islamitische straffen, is een gunst van Allaah de Verhevene aan deze samenleving. Zij bekritiseren ons als wij een islamitische straf uitvoeren. En zij verbrijzelen en vernietigen bevolkingen. Dus wat.. Deze hudood zijn ten voordeel van het individu en de samenleving. Het is een boetedoening voor de misdaad die hij gepleegd heeft. Zoals staat in Saheeh Muslim en Saheeh Bukhari in de overlevering van Ubaadah Ibn Samit (moge Allaah tevreden met hem zijn.)

Shaikh Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee zegt het volgende in zijn biografie over de tijd dat hij studeerde in Saudi-Arabië: in die tijd, was ik me aan het voorbereiden voor mijn Master verhandeling, toen opeens op een nacht, voordat ik wist wat er gebeurde, ze mij arresteerden en zo'n 150 anderen. Sommigen waren in staat om te vluchten, maar de aarde beefde tussen degenen die het eens waren met onze arrestatie en degenen die het oneens waren. Wij bleven in de gevangenis voor een maand of anderhalve maand. Hierna werden we vrijgelaten, alle lof is aan Allah. Kort hierna, kwamen de verhandelingen van Juhaymaan uit en een groep van ons werd opnieuw gearresteerd. [1] Gedurende de ondervraging vroegen ze mij: ''Ben jij degene die dit geschreven heeft?'' Wat, Juhaymaan kan niet schrijven? Dus ik ontkende dit, en Allah weet dat ik het niet heb geschreven en er niet aan heb meegeholpen. Maar na het 3 maanden verblijven in de gevangenis, werd er een bevel gegeven om de buitenlanders te deporteren. [Einde]

[2] Voetnoot vertaler: Dit verwijst naar Juhaymaan bin Muhammad al-Utaybee, een dwalende van Saudi-Arabie die de Grote Moskee van Makkah overnam met honderden volgelingen in 1979, en deze voor enkele dagen bezette. Waarna de grote geleerden het toestonden om geweld te gebruiken in het heilige gebied van de Ka'bah om de Moskee te herwinnen.
De Nationale Garde van Saudie onderwierp ze na ongeveer twee weken nadat veel bloed was vergoten en slachtoffers waren gemaakt aan de kant van de rebellen en het Saudische leger. De overgebleven dissidenten die zijn gevangen genomen zijn later onthoofd. Shaikh Al-Albanee (rahimahullaah) vermeld deze Juhaymaan in zijn boek as-Saheehah (5/872) zeggende: ''..en zoals de volgelingen van de Saudier Juhaymaan, die fitnah veroorzaakte in de Grote Moskee aan het begin van 1400's(Hijree). Hij beweerde dat de verwachte Mahdee met hem was en wilde dat de aanwezigen in de Moskee de bay'ah(eed van gehoorzaamheid) bij hem aflegden. Sommige van de zwakzinnige, achteloze en slechte mensen volgden hem. Toen maakte Allaah een einde aan deze fitnah nadat zij veel van het Moslim bloed hadden vergoten.
Zo werd Shaykh Muqbil uit Saudi-Arabië verbannen en hij keerde terug naar zijn thuisland Yemen. En zo bleef de relatie tussen Shaykh Muqbil en Saudi-Arabië koel en prikkelig. Aan het einde van zijn leven moest Shaykh Muqbil uit noodzaak naar Saudi-Arabië voor medische behandeling. Daar heeft hij deze audio opgenomen met zijn laatste woorden over Saudi-Arabië terwijl hij ziek op bed lag. Dit was ongeveer 1 maand voor zijn overlijden rahimahoeAllaah.


En het is voor de samenleving een bescherming van hun bezittingen en bloed eer. (Gaat nog over islamitische straffen). Als je nu zult gaan naar de kust of een andere plek, zul je zien dat een man en zijn vrouw voor niemand hoeven te vrezen. Dus wat, moge Allaah jullie beschermen. Deze hudood zijn een voordeel. En toen ze niet meer toegepast werd in veel van de Islamitische landen. Toen waren de mensen daar niet meer in staat om diefstal te bestrijden. En toen waren ze niet meer in staat om misdaad te bestrijden. En toen waren ze niet meer in staat om alcohol en drugs te bestrijden. En de reden hiervoor is dat zij de hudood niet uitvoeren, en Allaah is Degene die om hulp wordt gevraagd. (En als goedheid van de regering) Hebben we ook het bouwen van moskeeën in de islamitische en niet-islamitische landen. In islamitische en niet-islamitische landen, alleen adviseren hen. Dat als zij een moskee hebben gebouwd, dat ze deze overhandigen aan Ahlu-Sunnah. Want als ze het aan een Sufi geven, dan zal hij hen uitschelden en de vrijdagpreek gebruiken om hen uit te schelden. En als ze het aan een hizbi geven, zal hij het gebruiken voor zijn hizbiyyah (partijvorming). Dus we adviseren hen om de moskeeën te geven aan Ahlu-Sunnah, degenen die houden van deze regering en de verantwoordelijken ervan. En vervolgens hebben we de zaak van hetgeen dat ik eerder heb geschreven en uitgesproken op cassettes. Ik ben er meerdere malen over gevraagd. Ik heb de broeder die mijn boeken drukt bevolen om niks van hetgeen dat ik eerder over Soudi heb gezegd erin te laten. En Allaah de Verhevene zegt in Zijn Edele Boek: Er is voor het verrichten van het goede geen andere beloning dat het goede. (55:60). En zij zijn goed voor ons geweest en edelmoedig jegens ons. En wij zijn niet van degenen die het slechte als reactie geven op het goede. Dit is van de gunsten van mijn Heer de Verhevene. Ik zeg dit, niemand heeft me aangemoedigd of gedwongen om dit te zeggen. Het is iets van mezelf, dat ik zie dat het verplicht is voor mij. Om zo mijn zorg weg te halen. Ook al zie ik, dat ik ten onrechte uit het Koninkrijk ben verbannen. (Info hierover zie biografie van de Shaykh). Dus niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah. En toch heb ik zo vaak discussies gehad met degenen die de Saudische regering ongelovig verklaren. En ik zeg, het is geen ongelovige regering. En ik gaf lessen die niks te maken met dit soort onderwerpen. En alle Lof is aan Allaah. Maar een persoon dient geduld en vergiffenis te tonen.

En zij, moge Allaah hen belonen, hebben ons vergeven en wij vergeven hen ook. En ook (van hun deugden) is de grote zorg die zij dragen voor de omstandigheden van degenen die de Hadj verrichten. En ook het uitbreiden van de 2 Heilige moskeeën. En de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei; Wie omwille van Allaah een moskee bouwt, Allaah zal voor hem het soortgelijke bouwen in het Paradijs. Hun zorg voor degene die Hadj verricht en het beschermen van hun veiligheid. De veiligheid bij de deuren van de Haram en toen het vuur recentelijk uitbrak. Zouden ze teneten gaan gebruiken die geen vlam kunnen vatten. Dus moge Allaah hem belonen, ze tonen een grote zorg hiervoor. Toen we in Mina waren, gingen helicopters over Mina heen om de bedevaart-verrichters te beschermen. Dus moge Allaah hen belonen met het goede voor deze zorg. En ik zeg, als je leest in de boeken van de mensen van vroeger en de historie van Mekka. Dan lees je dat (onduidelijke naam) zo’n 30.000 mensen doodde in de Haraam en omstreken. En je zult lezen in sommige boeken dat in sommige jaren de mensen uit Egypte werden tegenhouden om hadj te verrichten. En in andere tijden werd degene uit Iraq tegengehouden om Hadj te verrichten en in andere tijden degene uit Yemen. Maar toen de Saudische regering zich gevestigd had, ja, alle Lof is aan Allaah. Ze waken over vriend en vijand die Hadj komt verrichten. En ze beschouden hen als gasten van ar-Rahman en vervolgens hun gasten. Dus moge Allaah hen belonen met het goede, ja. En zij worden hiervoor bedankt. En niemand van alle andere regeringen, niemand van hen is in staat dit te verrichten. Maar zij doen het, moge Allaah hen belonen met het goede. De soldaten zijn uniek en ook degenen die verantwoordelijk dragen. Dus moge Allaah hen belonen met het goede, en alle Lof is aan Allaah. Sommige van hen dragen officiële kleding en anderen niet. Om de omstandigheden van de mensen in de gaten te houden. En alle Lof is aan Allaah, dit is een gunst van Allaah de Verhevene aan deze leiders. En ik heb in mijn boek ‘llhaadal Khumaynee feel ardal Haramain’ sommige incidenten hiervan genoemd. Van de beroering die degene die de Hadj verricht moest doorstaan in het verleden. Bijv: dat de leider bi’amrilaah al-Ubdaydee al-Baatinee een van zijn slaven stuurde naar de Ka’bah om de Zwarte steen te slaan met een stok. Toen stond hij bij de Zwarte steen en hij doodde degenen die hem wilde stoppen of gevangen nemen. Terwijl hij aan het zeggen was: ‘Geen Muhammed, en geen Ali’. Totdat 2 mannen uit Yemen hem doodden. En zoals is voorgegaan, is het verplicht voor elke moslim in alle islamitische landen. Om deze regering bij te staan. Want Allaah de Almachtige zegt in Zijn Edele Boek: Ondersteunt elkaar bij het goede en Taqwa. En steunt elkaar niet bij een zonde en overtreding (5:2). En de Verhevene zegt, of nee de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: de ene gelovige is voor de andere als een gebouw, het ene deel versterkt het andere. Muslim en Bukharee zijn er over eens, de overlevering van Abu Musa. En de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: De gelijkenis van de moslims in hun wederzijdse liefde, medeleven en genade is als een lichaam. Als een gedeelte pijn heeft, dan is de rest getroffen door koorts en rusteloosheid. En ook is er nog, dat ze de geleerden eerbiedigen. En hun vader Abdul’Azeez (Bin Baaz moge Allaah hem genadig zijn) heeft hen dit opgelegd. Dus zij ondersteunen de geleerden en respecteren ze erg veel. Maar er zijn ook slechte geleerden. Ze spreken slecht over de Saudische regering en misschien verklaren ze haar zelfs ongelovig. Dus wat, er is een onderscheid noodzakelijk met betrekking tot de mensen van kennis. Degenen die op hun geloofsleer van Tawheed, die dient gerespecteerd te worden. En degenen die op de geloofsleer van innovaties en hizbiyyah (sekte-vorming) is, (dient niet gerespecteerd te worden). O mijn broeders, de hizbies zijn een slechtheid. Ze bereiden zich voor om de regering over te nemen zodra ze de kans krijgen. Dus het is vereist dat zij hiertoe niet de mogelijkheid krijgen. En dat zij niet worden geholpen in hun valsheid. Behalve als men hen kan terugwinnen, als het bekend is dat zij zullen terugkeren (naar de Sunnah).

En ook is er nog, dat ze de geleerden eerbiedigen.
En hun vader Abdul’Azeez (Bin Baaz moge Allaah hem genadig zijn) heeft hen dit opgelegd.
Dus zij ondersteunen de geleerden en respecteren ze erg veel.
Maar er zijn ook slechte geleerden.
Ze spreken slecht over de Saudische regering en misschien verklaren ze haar zelfs ongelovig.
Dus wat, er is een onderscheid noodzakelijk met betrekking tot de mensen van kennis.
Degenen die op hun geloofsleer is, op de geloofsleer van Tawheed, die dient gerespecteerd te worden.
En degenen die op de geloofsleer van innovaties en hizbiyyah is, (dient niet gerespecteerd te worden.)
O mijn broeders, de hizbies zijn een slechtheid.
Ze bereiden zich voor om de regering over te nemen zodra ze de kans krijgen.
Dus het is vereist dat zij hiertoe niet de mogelijkheid krijgen.
En dat zij niet worden geholpen in hun valsheid.
Behalve als men hen kan terugwinnen, als het bekend is dat zij zullen terugkeren (naar de Sunnah).
Dus dat ze de mensen van kennis eerbiedigen is een van hun deugden en een goedheid voor hun land.
En goedheid jegens wat, moge Allaah jullie zegenen.
Jegens hun vader (Bin Baaz) moge Allaah hem genadig zijn die hen dit opgelegd heeft.
Moge Allaah hen belonen met het goede, ze hebben ons zeer goed ontvangen.
En ze waren zeer edelmoedig voor ons, en met de wil van Allaah, hebben zij al onze behoeften vervuld met betrekking tot mijn behandeling.
Dus moge Allaah hen namens ons belonen met het goede.
En ik vraag Allaah hen te zegenen en hun land te beschermen.
En hen te vestigen in het goede en hen ook te verbeteren.
En we vragen Allaah hen van goede boezemvrienden te voorzien, want Allaah de Almachtige zegt:
O jullie die geloven, neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring: zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen.
Zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voortkomt. En wat hun harten verbergen is nog erger. (2:118)
Dus wat, we vragen Allaah om hen te voorzien van rechtschapen boezemvrienden.
En hen te beschermen tegen slecht gezelschap.
Want de profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zegt:
De vergelijking van een deugdzame vriend en een ondeugdzame vriend is als de vergelijking van een muskus (parfum) verkoper en een smid.
De muskusverkoper zal je iets geven of je koopt wat van hem, of je zult van zijn heerlijke geur genieten.
Maar de smid zal (slechts) je kleren verbranden of een verschrikkelijke geur veroorzaken.
Maar het gaat niet om het noemen van de verzen en overleveringen over de schadelijke effecten van de slechte metgezel.
Maar we adviseren hen om zich in te zetten om te zitten met de goede metgezel, die het goede wil voor hen en de islamitische landen.
Want dit land, is als het centrum van de moslims. En een toevluchtsoord voor de moslims.
En ik prijs Allaah. Want zij hebben hun borsten verruimd en vele mensen verwelkomd uit verschillende landen.
Uit verschillende landen.
En wij prijzen Allaah de Verhevene, en Allaah is Degene die om Hulp wordt gevraagd.
Dus wat, hetgeen dat overblijft is..
Zoals we gezegd hebben. Hetgeen dat mij heeft aangezet om deze woorden te zeggen is omdat ik zie dat het verplicht is voor ons om de waarheid te zeggen.
Dit is verplicht en bij Allaah.
Geen kapitaal heeft mij hiertoe aangezet en ook geen persoon.
Ja, en ook.
En ik, en alle Lof is aan Allaah, ben niet van degenen die bedrogen worden door de woorden van mensen.
Maar, ik kijk naar de daden.
En ik heb hier prijzenswaardige en goede daden gezien.
Moge Allaah hen belonen, dit is hetgeen wat invloed op mij heeft. En Allaah is Degene die om hulp wordt gevraagd.
En dit was het, en we vragen Allaah om ons en jullie in staat te stellen te handelen naar hetgeen waar Hij van houdt en wat Hem tevreden stelt.
En de vraag wordt vaak gesteld: Heb jij je uitspraken over alle regeringen teruggenomen?
Ik ben alleen teruggekomen van mijn uitspraken over de regering van Saudie.
Moge Allaah hen belonen met het goede, en de uitspraken over andere regeringen heb ik niet teruggenomen.

Vraagsteller:
Moge Allaah u belonen, shaykh.
Er is gezegd dat u een introductie heeft geschreven van een boek van Al-Maqdisee waarin deze regering ongelovig wordt verklaard.
Wat is de correctheid hiervan, shaykh?

Shaykh:
Dit is een leugen.
Ik was in Medinah, en in de gevangenis in Medinah en in Riyaadh.
En toen ik uit de gevangenis kwam, verklaarde ik de Saudische regering niet ongelovig.
En hoe kan ik haar ongelovig verklaren?
En de Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam) zei: Wie tegen zijn broeder zegt ‘O kaafir’ dan slaat het op een van hen.
Ja, dus het is niet toegestaan om haar ongelovig te verklaren, want het is een islamitisch land.
En Allaah is Degene die om Hulp wordt gevraagd.
Vraagsteller: Moge Allaah u belonen shaykh.
En alle Lof is aan Allaah, de Heer der Werelden. En dit vond plaats in de stad Jeddah op 15 Rabi al-Awal 1422 AH.
En alle lof is aan de Heer der Werelden.
En we vragen Allaah om profijt te brengen middels de woorden van onze Shaykh, de Allaamah Muqbil Ibn Haadee al-Waadi’ee.
Moge Allaah hem beschermen. En we vragen Allaah hem te verlichten uit zijn conditie en hem veilig te doen terugkeren.
En hem te behouden als een schat voor de moslims.
En alle Lof is aan de Heer der Werelden.

Vraagsteller:
Shaykh er is een vraag, moge Allaah u zegenen.
We willen weten wat uw opninie is over al-Maqdisee, Abu Muhammad al-Maqdisee.
Wat is uw opinie over hem en is hij van de mensen van kennis?

Shaykh:
Deze man schrijft boeken, met veel fouten in zijn boeken.
En een keer stuurde hij mij een boek, ik weet niet zeker wat de titel is. Misschien was het (onduidelijke titel).
En Allaah weet het het beste.
Maar het was niet ‘Al-Khwaashid al-Jaleeyah’, want hij schreef dat boek niet toe aan zichzelf.
Dus hij gaf mij het om het in te zien, maar ik had niet veel tijd.
Dus ik gaf het aan de broeder Abdul’Azeez al-Bura’ee die een groot inzicht heeft in het bekritiseren.
En hij maakte de fouten duidelijk in het boek als oprechtheid aan Allaah de Verhevene.
En hij stuurde hem de kritiek en toen wilde al-Maqdisee Abdul’Azeez al-Bura’ee weerleggen!
Dus ik zei tegen Abdul’Azeez al-Bura’ee, dit is een onwetende en hoogmoedige man.
Laat hem, en we moeten onze tijd niet aan hem besteden.
We moeten ons niet met hem bezighouden.
En Allaah is Degene die om Hulp wordt gevraagd.
Maar de mensen, zagen bij hem gedrevenheid, en dachten dat hij van de mensen van kennis was.
En van hoeveel mensen wordt er wel niet gedacht dat zij van de mensen van kennis zijn, terwijl zij niet van de mensen van kennis zijn.
Dus deze persoon is niet van de mensen van kennis.

Vraagsteller:
Shaykh, u spreekt nu over het boek ‘Al-Khwaasid al-Jaleeyah’ of het andere boek dat u genoemd hebt?

Shaykh:
Het is dit boek of een ander, ik herinner me het niet.
En hij vroeg mij om het te lezen om de fouten te verduidelijken.
Dus ik gaf het aan de nobele broeder Abdul’Azeez al-Bura’ee die een groot inzicht heeft in het bekritiseren.
En wat? Toen hij het boek bekritiseerde en opstruude naar al-Maqdisee.
En ziedaar, toen wilde hij gaan twisten en Abdul’Azeez al-Bura’ee weerleggen.
Dus ik zei tegen Abdul’Azeez al-Bura’ee, houd je niet bezig met hem. Dit is een onwetende en hoogmoedige man.
En Allaah is Degene die om Hulp wordt gevraagd.