Advies aan degene die wil leren maar ver is van de oelama


Shaykh Zayd bin Haadie Al-Madkhalie

Vraagsteller: Wat is uw advies voor degene die kennis wilt vergaren maar ver weg is van de oelama en niet de mogelijkheid heeft om naar hen te reizen?

Antwoord: Ik zeg tegen hem"en wie Allah vreest, voor hem zal Allah een uitweg bieden" dus hij moet belang hechten aan zijn intentie(niyaa).
Dat hij de intentie heeft om kennis op te doen en gebruik maakt van de middelen van deze tijd die het luisteren naar kennis hebben vergemakkelijkt (dichterbij hebben gemaakt) en ook de intentie maakt dat wanneer hij de mogelijkheid krijgt om te reizen (naar de Oelama) hij reist! Om zo de kennis te vergaren die verplicht is om te hebben, totdat hij dat deel heeft verzameld wat verplicht is voor hem om te vergaren.

En we hebben tegenwoordig middelen die degene die in het verre oosten of het verre westen is, in staat stelt om kennis te vergaren, zoals de verschillende media(internetsites enz.) en ook nieuwe middelen zoals deze van deze tijd en dit is nuttig en profijtvol.

Maar het is profijtvol voor degenen die er juist mee omgaan voor het zoeken naar leiding (islaam) en het goede! En wat betreft degene die het gebruikt voor het slechte, die zal dan verloren zijn en slecht en Allah zal hem ondervragen (op de dag des oordeels). Degene die de mogelijkheid heeft gehad (om ervan te profiteren) maar hij het heeft gebruikt voor dwaling, zoals het luisteren naar het verbodene (muziek enz.) of het begaan van het verbodene of het beledigen en lasteren van de dienaren.

Hoeveel mensen zijn er wel niet die gebruik maken van dit middel, het internet en hoeveel van hen kwetsen en beledigen de geleerden (van ahloe-asoenna) en brengen schade aan de mensen van imaan door het aan hen toewijzen (waar ze vrij van zijn){1} en het verdraaien (van de waarheid) en zij zullen door Allaah ondervraagd worden en daarom moeten deze middelen op de beste manier worden gebruikt, zodat er profijt uit kan worden gehaald en het slechte wordt verbannen. En eerlijk gezegd de reden voor wat er gebeurt aan het slechte, is vanwege de gebruiker (degene die het gebruikt) omdat (de media en internet enz.) maar een middel is.


{1} zoals het bestempelen van de geleerden als overdrijvers in djarh wa ta3diel en het bestempelen van de geleerden als roddelaars enz.