De tekenen van het Uur!

Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:


Vraag:
Een vrouwelijke vraagsteller vraagt over de tekenen van het Uur. En is deze generatie de laatste generatie zoals sommigen mensen zeggen?

Antwoord:
Niemand weet wanneer het Uur zal aanbreken behalve Allah en niemand weet in welke generatie het Uur zal aanbreken behalve Allah (سبحانه و تعالى). Het Uur zal niet aanbreken behalve wanneer er alleen maar slechte mensen zullen zijn (op een tijdstip) wanneer er op de aarde geen (enkele) moslim meer aanwezig is. Het zal niet aanbreken behalve op de ongelovigen en het zal niet aanbreken terwijl er op de aarde een moslim aanwezig is, echter zullen alle moslims voordat het (Uur) aanbreekt al zijn overleden.

Allah zal aan het einde der tijden een wind sturen die de zielen van iedere mannelijke en vrouwelijke gelovige zal nemen. Er zullen alleen nog maar ongelovigen overblijven en op hun zal het Uur aanbreken.

Het Uur heeft tekenen die nog niet plaats hebben gevonden. Van deze tekenen[1]:
- De dadjaal die vanuit het oosten zal verschijnen. En hij is een mens die eerst claimt dat hij een profeet is, vervolgens claimt hij dat hij de Heer der werelden is.
- Vervolgens laat Allah `Iesaa zoon van Mariam neerdalen uit de hemel waarop hij (i.e. `Iesaa) de dadjaal zal doden in Palestina. En de dadjaal is de leider van de joden en hij zal naar hen toe gaan in Palestina. Allah zal dan `Iesaa laten neerdalen waarop hij hem (i.e. de dadjaal) zal doden bij de poort van Loed. Een bekende poort in Palestina. En van de andere tekenen:
- Het verschijnen van Ja`djoedj (Gog) en Ma`djoedj (Magog). Ook zij zullen vanuit het oosten verschijnen. Allah heeft hen vermeld in Zijn geweldige boek.
- De vernieling van de Ka`bah aan het einde der tijden.
- Het wegnemen van de Qor`aan uit de borsten (i.e. harten) en uit de soehoef (i.e. het wegnemen van de moeshafs) totdat er geen Qor`aan overblijft tussen de handen van de mensen.
- De Rook die de mensen zal bedekken en omhullen.
- De zon die in het westen opkomt. Nadat die (normaal gesproken) in het oosten opkomt, komt de zon op in het westen. Wanneer de zon opkomt uit het westen op dat moment zullen de mensen geloven. Echter zal Allah nadat de zon is opgekomen uit het westen hun geloof niet accepteren. De moslim blijft op zijn islaam en de kaafir blijft op zijn ongeloof. En van de laatste tekenen:
- Een vuur uit het oosten die de mensen bijeen zal brengen naar hun verzamelplaats. In sommigen overleveringen staat (dat het vuur zal verschijnen vanuit) de richting van `Aden in het zuiden die hen (i.e. de mensen) zal sturen naar hun verzamelplaats. Dit is het laatste teken.

Het einde der tijden zoals vermeld voordat het Uur aanbreekt zal Allah een lichte wind sturen die de zielen van de mannelijke en vrouwelijke gelovige zal nemen. Er zullen dan alleen nog ongelovigen zijn zo licht als vogels en zo wild als dieren. Met andere woorden, zij zullen trouwen in de markten, afgoden en idolen aanbidden en zij zullen Allah totaal niet kennen. Zij zullen in ongeloof, dwaling, onwetendheid zijn en zij zullen een afschuwelijk gedrag vertonen. Op hen zal het Uur aanbreken. Wij vragen Allah voor welzijn en veiligheid.

door Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/18129 (officiële website van de Shaych)
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah[1] Voetnoot vertaler: met de Wil van Allah zullen we de komende tijd een aantal van deze grote tekenen die nog plaats zullen vinden afzonderlijk verduidelijken.

bron: http://www.ahloelhadieth.com/index.php/en/tazkiejah/tarhieb/316-de-tekenen-van-het-uur-en-degenen-die-zeggen-dat-het-uur-in-deze-generatie-zal-plaatsvinden


Arabische lezing over het uur door shaykh saalih luhaidan