Wees niet verbaasd!

Alle lof is aan Allaah en de smeekbeden en zegeningen zijn op de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم). En wat volgt:
Ik heb wat woorden gelezen van een aantal geleerden in de krant genaamd “Al-Watan”[1] waarin zij zich verbazen over het opsplitsen van de moslims onder zichzelf terwijl zei zeggen: ”mijn Heer is Allaah, mijn Profeet is Mohammed (صلى الله عليه و سلم) en mijn religie is de Islaam.
Ik (Shaych al-Fawzaan) zeg hierop:
Dit is niet iets om verbaasd over te zijn want het is niet voldoende om het alleen uit te spreken zonder je aan de betekenis vast te houden. Het is niet voldoende voor een persoon om te zeggen: “Allaah is mijn Heer“ totdat hij zich standvastig vasthoudt aan deze uitspraak door te verwezenlijken van wat het betekent. En dat is het aanbidden van Allaah alleen zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen in de aanbidding.

Allaah (سبحانه و تعالى) zegt:
Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allaah,” en die vervolgens standvastig zijn: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren [al-Ahkaaf 46: 13]
En toen Soefiaan bin Abdoellah de boodschapper van Allaah (صلى الله عليه و سلم) vroeg om een uitspraak tegen hem te zeggen in de Islaam die niemand anders na hem zou vragen zei de boodschapper van Allaah (صلى الله عليه و سلم) tegen hem:
“Zeg ik geloof in Allaah, en blijf standvastig”.
Want alleen de uitspraak “Allaah is mijn Heer” is een bevestiging van tauwhied ar-roeboebiyyah[2] en dit is niet voldoende totdat men met tauwhied al-oeloehiyyah[3] komt wat onlosmakelijk verbonden is aan tauwhied al-roeboebiyyah. Dit omdat de velegoden aanbidders (moeshrikoen) tauwhied ar-roeboebiyyah bevestigden maar tegelijkertijd shirk pleegden in tauwhied al-oeloehiyyah zoals dit over hen is vermeld door Allaah in de Edele Qor`aan.
En het is ook niet voldoende om te zeggen: “Mohammed is mijn profeet” zonder hierbij:
- De profeet te volgen
- Hem (de profeet) te gehoorzamen in hetgeen hij heeft bevolen
- Hem (de profeet) te geloven in hetgeen hij heeft gezegd
- Allaah alleen te aanbidden op de manier die hij heeft voorgeschreven.
Dit is het verwezenlijken van de uitspraak “Mohammed is mijn profeet”. Wat betreft degene die dit zegt zonder de profeet (صلى الله عليه و سلم) te gehoorzamen in zijn bevelen, zonder weg te blijven van zijn verboden, hem niet gelooft in wat hij gezegd heeft en niet wegblijft van innovaties in de religie en in plaats daarvan Allaah aanbidt om een manier die de profeet (صلى الله عليه و سلم) niet heeft voorgeschreven, voor deze persoon heeft het geen nut om te zeggen: “Mohammed is mijn profeet”.
En zo ook het zeggen van: “de islaam is mijn religie”. Deze uitspraak verplicht het om je vast te houden aan de islaam met alle regelgevingen omtrent de geloofsleer, islamitische wetgeving, omgang en gedrag. Dus men zegt niet “de islaam is mijn religie” om vervolgens datgene te volgen van valse uitnodigingen en gedachtengoeden welk tegen de islamitische religie in gaan. Echter dient men het pad te bewandelen van de voorgangers vanonder de Moehajirien en de Ansaar en degenen die hen in het goede volgden.
Allaah (سبحانه و تعالى) zegt:
En dit is Mijn rechte Pad, volg het dan en volg geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen. [al-An`aam 6: 153]
Dit is wat ik wilde verduidelijken.
Ik wens slechts verbetering volgens mijn vermogen, en er is voor mij geen succes behalve bij Allaah. [Hoed 11: 88]
Geschreven door shaych Saalih bin Fauwzaan al-Fawzaan moge Allaah hem behouden.
Lid van het comitee van grote geleerden.

[1]Voetnoot vertaler: titel van een Saudische krant.[2] Voetnoot vertaler: de eenheid van Allaah in zijn Heerschapij[3] Het alleen aanbidden van Allaah zonder deelgenoten aan hem toe te kennen in Zijn aanbidding

bron: http://www.ahloelhadieth.com/index.php/en/tauwhied/het-belang-van-tauwhied/253-wees-niet-verbaasd