Is het huis een gevangenis voor de vrouw?

Vraag:

kunt u een advies geven aan de vrouwen die hun huizen als een gevangenis zien?

Antwoord:

Ja, het advies is dat ik tegen deze vrouwen zeg dat degene die het huis tot een gevangenis heeft gemaakt, als deze uitdrukking überhaupt correct is, dat is Allah (عز و جل).

Allah (تعالى) zegt:

“en verblijft in jullie huizen.”[al-Ahzaab(33):33]

En in een hadieth op gezag van de profeet (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) zegt hij (صلى الله عليه و سلم) over de vrouwen:
“en hun huizen zijn beter voor hen.”

En een vrouw is vrij in haar huis. Zij kan zich vrij bewegen in haar huis. Zij kan het huishouden verrichten en voor haarzelf werken. Dus waar is de gevangenis? Ja, het is een gevangenis voor de vrouw die wil lijken op een man.

En het is bekend dat Allah de mannen bepaalde karaktereigenschappen heeft gegeven en zo ook de vrouwen. En Hij (تعالى) heeft een onderscheid gemaakt tussen de mannen en vrouwen met betrekking tot hun schepping (i.e. fysieke staat), gedrag, intellect en religie volgens de grenzen van Allah (عز و جل).

De vrouw die zegt dat het verblijven van een vrouw in haar huis zoals een gevangenis is, daar zeg ik tegen dat zij bezwaar toont tegen de uitspraak van Allah (تعالى):

“en verblijft in jullie huizen.”[al-Ahzaab(33):33]

Hoe kunnen we datgene wat Allah heeft bevolen beschouwen als een gevangenis? Het is zoals ik al zei een gevangenis voor degenen die actief willen zijn en zich bij de mannen willen aansluiten.

Het verblijven in huis dat is hetgeen wat werkelijke blijdschap, fatsoen, schaamte en het distantiëren van fitan (beproevingen) met zich meebrengt. Zo ook zal de vrouw hierdoor afstand nemen van het kijken naar mannen. Want wanneer de vrouw naar buiten gaat en mannen ziet zoals een knappe jongeman, een knappe man van middelbare leeftijd, een persoon met mooie kleren aan enzovoorts, dan zal zij beproeft raken met mannen. En zo ook zullen de mannen beproeft worden met vrouwen.

Het is dus aan de vrouwen om Allah te vrezen en terug te keren naar hetgeen hun Heer en Schepper zegt en terug te keren naar hetgeen wat de boodschapper van de Heer der werelden tegen hen heeft gezegd. En zij dienen te weten dat zij Allah (عز و جل) zullen ontmoeten en Hij zal hen ondervragen over hoe zij gehoor hebben gegeven aan de boodschappers. Zij weten niet wanneer zij Allah zullen ontmoeten. Want het kan zijn dat zij wakker wordt in haar huis en overnacht in haar graf of dat zij overnacht in haar huis en wakker wordt in haar graf. Zullen zij Allah dan niet vrezen?

En dat zij deze vernietigende westerse gedachten vermijden. Want deze westerlingen, nadat zij bedorven vlees hebben gegeten, hebben zij voor ons de overblijfsels en botten overgelaten zodat we hiervan eten nadat zij (i.e. de westerlingen) het profijt weg hebben genomen (i.e. nadat het vlees al gegeten is).

En nu wensen zij dat de vrouw terugkeert naar haar oorspronkelijke staat. Het is zelfs zo dat zij wensen dat de vrouw zoals de moslim vrouw is. In haar huis, met schaamte, ver verwijderd van plekken waar zich fitan (beproevingen) plaatsvinden. Dit zal echter niet gebeuren. Hoe zullen zij dan het geloof bereiken?

Wordt er dan onwaardig over ons gedaan terwijl wij moslims zijn en ons religie, entiteit, manieren en gedragingen hebben. Dienen wij hen dan te achtervolgen in verdorvenheid? SoebhanAllah al`Adiem, la hawla wa la qoewatta illa billah!

Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=128088
Vertaald door Youssef aboe Safiyyah

bron: http://ahloelhadieth.com/index.php/en/zusters/algemeen/285-is-het-huis-een-gevangenis-voor-de-vrouw