Het oordeel over het zich toeschrijven aan religieuze groeperingen - Shaych Ibn Baaz

Imaam al-´Allaamah al-Atharie ´Abdel´Aziz ibn Baaz - rahimahullaah -

Vraag:
Wat adviseert u de uitnodigers met betrekking tot hun standpunt over (religieuze) innoveerders? En zo ook willen wij van uwe excellentie, een specifieke raadgeving aan de jongeren die beïnvloed zijn geraakt door partijgeest wat religieus genoemd wordt?Antwoord:

Ik adviseer al onze broeders met het uitnodigen naar Allah - Verheven is Hij - middels wijsheid, goede raad en redetwisting op de beste wijze, zoals Allah - Verhevene is Hij - heeft opgedragen om te doen met alle mensen en met innoveerders als zij hun innovatie(s) naar buiten brengen, en dat zij het van hun afwijzen, of het nou afkomstig is van de Shee´ah of anderen. Dus elke Bid´ah die de Gelovige ziet, hij is verplicht om het af te wijzen naar gelang zijn vermogen middels (Islamitische) voorgeschreven manieren.

En Bid´ah is hetgeen wat de mensen hebben geïnnoveerd in de Religie en het daaraan toeschrijven, (terwijl) het niet daartoe behoort. Dit volgens de woorden van de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam:
“Wie aan deze zaak van ons (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, het zal verworpen worden.” [Al-Bouchaari wa Moeslim]

En zijn woorden -sallahu ´alayhi wa sallam:

“Wie iets doet wat niet in overeenstemming is met onze zaken, het zal verworpen worden.” [Moeslim]

En tot de voorbeelden van deze innovaties behoort de innovatie van ar-Rafd (1), de innovatie van al-Ie´tizaal (2), de innovatie van al-Irjaa' (3), de innovatie van de Khawaarij (4), de innovatie van het vieren van verjaardagen, de innovatie van het bouwen op graven en het nemen van moskeeën daarop, en ga zo maar door met het noemen van innovaties. Het is dus verplicht om hen te adviseren en te gidsen naar het goede en met wettelijke bewijzen af te wijzen wat zij geïnnoveerd hebben vanonder de innovaties en hen hetgeen van de waarheid te leren waar zij onwetend over zijn - met zachtheid, goede manieren en duidelijke bewijzen, opdat zij hopelijk de waarheid accepteren.

Wat betreft het zich toeschrijven aan geïnnoveerde groeperingen; het is verplicht om het te laten en eenieder dient zich toe te schrijven aan het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam, en dat zij elkaar helpen daarin met oprechtheid en zuivere toewijding. En daarmee zullen zij behoren tot de Groep van Allah waarover Allah - Verheven is Hij - heeft gezegd aan het einde van Suurah al-Mujaadalah (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, Allah's partij (Hizb Allah) zal zegevieren [Al-Mujaadalah: 22]

Dit nadat Hij hun geweldige eigenschappen noemde in Zijn Woorden (interpretatie van de betekenis):

Gij zult geen mensen vinden die in Allah en de Laatste Dag geloven, terwijl zij iemand liefhebben die Allah en Zijn boodschapper tegenwerkt.. [Al-Mujaadalah: 22]

En van hun geweldige eigenschappen behoort hetgeen wat Allah - ´Azza wa Jall - noemde in Suurah adh-Dhaariyaat, met Zijn Woorden (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, de Godsvruchtigen zullen te midden van tuinen en bronnen verkeren. Nemend hetgeen hun Heer zal geven omdat zij voorheen goed plachten te doen. Gedurende de nacht sliepen zij weinig. Tijdens de morgenstond zochten zij vergiffenis. En van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaars en ook voor degenen die niet konden bedelen [Adh-Dhaariyyaat: 15 t/m 19]

Dit zijn dus de eigenschappen van Hizb Allah; zij verlangen naar niets, behalve naar het Boek van Allah, de Soennah, het uitnodigen ernaar en navolgen van de methodiek van de Vrome Voorgangers van deze gemeenschap vanonder de Metgezellen - moge de Tevredenheid van Allah op hen rusten, en degenen die hen in goedheid opvolgen. Zij adviseren alle groepen en alle groeperingen en nodigen hen uit naar het vastklampen aan het Boek en de Soennah, en stellen alles daar tegenover; al hetgeen wat overeenkomt daarmee of met één daarvan, dat wordt geacepteerd en al hetgeen wat in tegenstrijd is daarmee dient gelaten te worden.

En hierin zit geen verschil tussen de Ichwaan al-Muslimeen (Moslimbroederschap), of An-saar as-Sunnah, al-Jam´iyya ash-Shar´iyyah, of Jamaa´at at-Tabligh (5) of andere groeperingen en groepen die zich toeschrijven aan de Islam. En hiermee verzamelt zich het woord op één lijn, verenigen de einddoelen en worden alle groeperingen één groep die de richtlijnen in praktijk brengen van Ahlu Sunnah wal Jamaa´ah welke de Groep van Allah, de helpers van Zijn Religie en uitnodigers daar naartoe zijn. En het is niet toegestaan om partijgeest te hebben voor welke organisatie of groep dan ook, in hetgeen wat in tegenstrijd is met de Reine Wetgeving!
_________________________________________________
(1) Referend naar de Shi'ieten:http://ar-raafidah.blogspot.com/2007...-raafidah.html
(2) Referend naar de Mu´tazilah: http://www.youtube.com/watch?v=csee_2TxkoQ
(3) Referend naar de Murji'aa: http://www.youtube.com/watch?v=CswOjdfU19w
(4) De Chawaaridj van toen en nu: http://selefienederland.nl/site/inde...d=18&Itemid=26
(5) Shaykh Bin Baaz over at-Tableegh en Ichwan al-Muslimien: http://www.youtube.com/watch?v=8Hk1JToBjZw