Hoe dien ik uit te nodigen naar Allah?

Vraag:

Ik wil uitnodigen middels wijsheid en goede raad, maar hoe dien ik dat te doen? Behoort het overgaan tot het verwijderen van een verwepelijkheid - wanneer ik het zie - tot de wijsheid?

Antwoord:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn [An-Nahl: 125]

Wijsheid is kennis: Allah zei en Zijn Profeet zei en dit plaatst op de geschikte plek. Deze wijsheid is dat je praat met waarheid op het juiste moment en de juiste plek. Je brengt deze bevelen over met zorgvuldige uitspraken en zachte woorden waar zich geen ruwheid in bevindt. En dit is goede raad (als voorbeeld): Allah zei, Zijn Profeet zei, o dienaar van Allah, dit is niet toegestaan, vrees Allah, moge Allah je barmhartig zijn, dit is verplicht voor jou om te doen, dit is verplicht voor jou om te laten - met zachte bewoordingen en het veruidelijken van de bewijzen; Allah zei dit en Zijn Profeet - ´alayhi as salaatu wa sallam, zei dat. Zo hoort wijsheid en goed raad gepraktiseerd te worden, middels duidelijke bewoording vanuit de Woorden van Allah en Zijn Profeet en met zachtheid, en geen hardvochtigheid, ruwheid, gescheld of iets dergelijks. Integendeel, zijn woorden dienen duidelijk en zacht te zijn, er bevindt zich geen ruwheid in, maar zachtvochtigheid en goede woorden, en redetwisting op de beste wijze bij een debat. Als degene die (een bepaalde) verwerpelijkheid heeft verricht redetwist, dan dient er met hem op de beste manier geredetwist te worden, behalve degene die onrechtvaardig is, omdat Allah zei (interpretatie van de betekenis):

En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze; behalve de onrechtvaardigen onder hen [Al-´Ankaboet: 46]

Dus degene die onrechtvaardig is verdient een (manier van) dialoog naar gelang zijn (onrechtvaardige) daden.