Hoe dienen wij onze kinderen op te voeden?

Shaych al-´Allaamah ´Ubayd Bin ´Abdillaah al-Jabiree -hafidahu Allah-


De vraagsteller zegt:


Deze zuster vraagt vanuit Engeland; wat is uw advies betreffende het opvoeden van kinderen? En specifiek voor degene die Moslim(a) is geworden, in het westen leeft en de kinderen naar het Westen nijgen? Het probleem bij ons is, des ter meer wij hen leren, des ter meer zij, hetgeen wij zeggen ontwijken, bijvoorbeeld; mijn dochter is 9 jaar en zij zei tegen mij: 'Ik haat het om een Hijaab te dragen', ondanks dat zij van kleins af aan de Hijaab droeg, vanaf 4 of 5 jaar geleden. En altijd proberen wij de nadruk te leggen op at-Tawheed.

En de Shaych -hafidahu Allah- antwoordde:


O mijn dochter uit Engeland! Het opvoeden van kinderen is een enorme verantwoording. De Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam, zei in een lange Hadieth:

''..Jullie zijn allen hoeders en eenieder van jullie is verantwoordelijk voor zijn (eigen) kudde.'' [Overgeleverd door al-Buchaari]

En betreffende hetgeen wat je noemde over het nadruk leggen op at-Tawheed ; wees bevoordeeld en vereerd met dat. Want at-Tawheed is de basisfundament van de Religie en haar steunpilaar. Dus ik adviseer jou en alle luisterende Moslims en Moslima's om hun kinderen op te voeden op at-Tawheed en de vijf verplichte gebeden, van kleins af aan. De Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam, zei:

''Draag jullie kinderen het gebed op vanaf zeven jaar en pas de ad-darb op hen toe wanneer zij de leeftijd van tien bereiken wa farraqoe baynahum fiel mathaaji´.'' [Overgeleverd door Abu Daawud]

Dit wil zeggen wanneer zij iets van het gebed verlaten. En ''farraqoe baynahum fiel mathaaji´'', betekent: laat eenieder van hen apart slapen. En ad-darb zijn correctietikken, wat (wellicht) pijn doet, maar geen schade veroorzaakt!

Ik adviseer jou en degenen die naar ons luistert van onder de Moslims en Moslima's om geduld te tonen bij het opvoeden van kinderen, (zowel) jongens en meisjes. Want jullie bevinden jullie in een land van Kufr. Als jullie hardvochtig zijn tegenover jullie kinderen, geen mededogen hebben voor hen en hen niet zacht behandelen, dan zullen zij overstappen naar Kuffaar. En als de Kuffaar hen overnemen in hun land en (specifieke) verblijfplaatsen, dan zullen zij hen verpesten tegen jullie (wens) in. Dus heb geduld, gebruik wijsheid en spreek tederig.

En geef de as-Salaam van mij aan jouw dochter, zeg tegen haar: ''´Ubayd al-Jabiree geeft de vredesgroet aan jou; en hij zegt tegen jou: O mijn dochter! Neem het voorbeeld van ´Aishah, Safiyyah, Maymoenah, en andere dan hen van onder de Moeders der gelovigen en dochters van onze Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam. En waartoe ook behoort, Fatima, de aanvoerster van de vrouwen der werelden - moge Allah Tevreden met haar zijn en met hen allemaal!''

En als zij dit hoort, dan zal ze (wellicht) enthousiast raken om de Hijaab te dragen, het huis (zoveel mogelijk) als verblijfplaats te houden en niet naar buiten te gaan, op straat (hangen). En vertel haar dat het verlaten van de Hijaab, een (grote) zonde en een (zware) overtreding is. Het is verplicht voor de Moslima om de Hijaab te dragen, het is een verplichting voor élke Moslima. En geef van mij deze smeekede door voor jouw dochter:

اللهم تقبلها بالقبول الحسن، وأنبتها النبات الحسن، ووجهها الوجهة الصالحة، واحفظها في دينها ودنياها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
'O Allah, neem haar aan met een goed welbehagen, laat haar opgroeien in een goede staat, wijs haar de richting naar een goede eindbestemming, en bescherm haar in zowel haar Religie als haar wereldse, O Levende, O Zelfstandige, O Eigenaar van Majesteit en Eer!'