Het in opstand komen begint met woorden!

Shaykh al-´Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (hafidahullaah) zei:

Het is niet vereist dat opstand tegen de gezaghebbers met het zwaard gebeurd, integendeel: de woorden die zij uiten over de gezaghebbers en het uitschelden van hen, dit is in opstand komen tegen hen! Want dit veroorzaakt aan het einde, een revolutie en veroorzaakt een ontbinding van de belofte van gehoorzaamheid. De eerste (stap) van het kwaad is het uiten van woorden; deze handelingen zijn dus niet toegestaan, het is niet toegestaan - ten aller tijde niet - want het brengt kwaadheden met zich mee voor de moslims! Het is verplicht om begrip te bezitten over deze kwestie en begrip te kweken over deze vraagstuk, want het is een geweldige vraagstuk. De moslims van vandaag zijn behoeftig aan het bestuderen van deze kwestie: de kwestie van het leiderschap en de regelgevingen van het leiderschap, en wat verplicht is bij het gehoorzamen van de gezaghebbers en wat voor kwaad er ontstaat bij het overtredig zijn aan hen en bij het in opstand komen tegen hen.

Deze handelingen zijn niet toegestaan, noch permitteert de Islam dit, noch de (correcte) religie, noch het verstand. Wat ons overgekomen is (i.e. van de regeerders), is niet gelijk aan Abu Bakr, noch ´Umar. Daarom zei de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam:
''Luister en gehoorzaam, al slaat hij (i.e. de leider) jou rug en pakt hij jouw rijkdom af.'' [Sahih Muslim]

En toen er gevraagd werd over gezaghebbers die het gebed te laat verrichten, zeiden zij (i.e. de metgezellen): 'O boodschapper van Allah, dienen wij hen dan niet te bestrijden?' Zei hij (sallahu ´alayhi wa sallam):
''Nee, zolang zij het gebed voor jullie verrichten.'' [Moeslim, Ahmad en Tirmidhi]

En toen hij vermeldde over wat er zal plaats vinden van de leiders waarvan zij handelingen zullen afwijzen, vroegen zij hem: 'Wat dienen wij te doen met hen?' Hij antwoordde:

''Luister en gehoorzaam, zolang jullie geen duidelijke ongeloof zien waarvoor jullie bewijs hebben van Allah.'' [Sahih Boekhari]

Hij zegt: 'Zolang jullie geen duidelijke ongeloof zien waarvoor jullie bewijs hebben van Allah!' Het ongelovig verklaren van vandaag is gemakkelijk op de tongen van vele onwetenden. Het correct ongelovig (verklaren) is bevestigd, zeker en niet ongeloof vanuit vermoedens of het ongelovig verklaren wat afkomstig is van sommige mensen zonder kennis en zonder begrip. Neen, dit is niet het ongelovig verklaren (zoals het hoort), het (correct) ongelovig verklaren is duidelijk, er bevindt zich geen dubbelzinnigheid in en er is daarvan bewijs uit het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam. 'Zolang jullie geen duidelijke ongeloof zien', oftewel: openlijk. En: 'Waarvoor jullie bewijs hebben van Allah.'

De kwestie is dus belangrijk, specifiek in deze tijd waarin van alles en nog wat plaats heeft gevonden van de methodiek van de Khawaarij, en van alles en nog wat plaats heeft gevonden van het slecht spreken over het recht van de gezaghebbers van de moslims, en het noemen van hun slechte kanten in zittingen en op preekstoelen. Dit zijn de handelingen van de Khawaarij!

Dit zal aan het eind veranderen in strijd, want de eerste (stap) is het spreken waarna dit vervolgens uitbreidt, totdat het wapens worden. Het is verplicht aan de studenten van kennis, de mensen van het goede en mensen van kennis om dit te weten en het te verspreiden tussen de mensen en te waarschuwen voor de buitensporigheid van deze onwetenden of degenen die (bij)bedoelingen hebben, degenen die de belofte van gehoorzaamheid willen ontbinden en het woord van de moslims opsplitsen; ofwel het zijn onwetenden ofwel ze hebben slechte (bij)bedoelingen!