Waarom adviseren jullie de regeringsleiders niet?

‘’Waarom adviseren jullie als geleerden, de burgers om stil te blijven en demonstraties te vermijden, maar de regeringsleiders niet om Allah te vrezen in hun gemeenschappen?’’

Ash-Shaykh al-´Allaamah Saalih ibn Muhammad Al-Luhaydaan -hafidahullaah-
 
Vraag:

Waarom richten jullie als Islamitische wetgeleerden, het onderwerp van gesprek aan de burgers, over dat zij stil dienen te blijven en niet dienen spreken; waarom spreekt het wettelijke standpunt hun (i.e. de regeringsleiders) niet aan om Allah te vrezen in die gemeenschappen, zodat zij op z’n minst hun religie kunnen vervullen – wij spreken niet over hun bezit, hun bezit is al gestolen – maar wij spreken over dat zij op z’n minst hun religie kunnen vervullen, hun gebeden, hun aanbiddingen doen, zoals dat voorgekomen is in één van de landen.
 

Antwoord:

Het is over de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - vermeld dat hij zei: ''Het is aan de moslim om te luisteren en te gehoorzamen, al slaat hij (i.e. de leider) zijn rug en pakt hij zijn bezit af.'' En zij (i.e. de metgezellen) zeiden:''Als mensen regeren die van ons zaken eisen, maar zij onze rechten niet geven?'' Zei hij: ''Vervul hetgeen wat verplicht over jullie is en vraag Allah hetgeen wat voor jullie is (aan rechten)!''

Dacht de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - niet na over de gevolgen?

De resultaten van deze revoluties zoals men dat noemt of demonstraties, is het niet zo dat daar bloed vergoten wordt? Worden er geen rijkdommen weggenomen? Wordt er dan geen brand gesticht? In vele plaatsen, of het brand is gesticht over het bezit van de Ummah of van de overige mensen: deze omzettingen resulteren in tirannie van de bewindvoering vanuit een tweede kant. En dan is de veroorzaker van de tirannie, hun opstand, waarop er vervolgens bloed wordt vergoten, bezittingen worden weggenomen en zaken worden vernietigd - wat niet plaats had moeten vinden. Dus de geleerden, als zij zeggen, deze opstanden [zijn niet toegestaan] verbieden zij het spreken niet, maar als mensen eigen belangen hebben, interperteren zij hetgeen wat zij doen op waar het niet op wijst.

De Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - noemde dat de beste vorm van Jihad is: ''Het woord van waarheid uiten bij de tirannieke leider.''

De mensen (i.e. geleerden) verbieden niet dat zij praten of adviseren en als zij hen tegemoet komen dat zij (de waarheid) verduidelijken, maar escalaties, het aanwakkeren van mensen, het veroorzaken van het verbreken van de wegen, en weghouden van mensen van hun specifieke werk; dit is niet voorbij gegaan aan de wetgeving en berichtgever over Allah en Zijn boodschap, daarom heeft het advies niet verboden. De Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - noemde bij de eed van trouw voor wie moslim werd wat de voorwaarden zijn, zeggende: luisteren en gehoorzamen (van de leider) en advies voor elke moslim. De geleerden verbieden advies niet, maar zij verbieden hetgeen wat de Profeet - sallahu ´alayhi wa sallam - verbood. Het opstand komen in de overlevering is namelijk het tegenstand bieden, hij (i.e. de Profeet) zegt: ''Nee, totdat jullie duidelijke ongeloof zien, waarvoor bewijs hebben van Allah.''

Bewijs wordt niet gehaald uit de begeerten of overeenstemming tussen een groep mensen of propogeren van degenen die belangen heeft in wat de demonstraties zouden kunnen opleveren. Het adviseren van de gezaghebber is verplicht, het is aan de gezaghebber dat hij het advies accepteert en ook is het aan hem als een wettelijke vraagstuk aan hem wordt verduidelijkt om daar naar terug te keren. En als hij niet accepteert, wordt er niet gezegd: 'Kom dan in tegenstand tegen hem en bestrijd hem!' Dan zullen degenen die zich amuseren met zijn gezelschap, hem verdedigen, waardoor daar bloed en (nog eens) bloed vergoten wordt!

De mensen waren blij met de afhandeling van Saddam Hussein in Irak, en hetgeen wat er plaats vond na zijn afzetting in Irak - er is geen twijfel over wat wij hoorden en elke plaats bereikten, van het bloedvergieten wat hij deed en bestraffingen op (verschillende) plaatsen nederzenden, al deze slechtheden - maar is het te vergelijken wat er plaats vond in Irak van de slechtheden na de afzetting van Saddam Hussein met wat er plaats vond in zijn leven? Als deze demonstraties van de mensen Irak er niet waren, want zij hebben slechts kracht (i.e. Amerika) aangetrokken welke een doel had en vervolgens delen ervan of alles heeft kunnen behalen. Daarnaast, een blootlegging van elk Islamtisch land kan door de beschouwelijke landen, voor wat er plaats vindt, als bewijs gebruikt worden, zodat ze kunnen invallen en zeggen dat het is gekomen om democratie te grondvesten en rechtvaardigheid te verspreiden, en wij en de mensen hebben ervaren wat er plaats vond voor 'rechtvaardigheid'!

Is in Afghanistan, toen er afgehandeld werd met Taliban, rechtvaardigheid, economische vooruitgang en levensonwtikkeling bewerkstelligt?! Of is er bloed vergoten, vrijheden verwoest, calimeiten over en weer ontstaan, kwaad en ondeugd, wijdverspreid over het land tot stand gekomen?! Er is geen twijfel dat de mensen van de Westerse landen hun aanzetten om te strijden en de Jihad aan te gaan ten tijde van de Sovjet-Unie in Afghanistan; wij weten dus niet wat de situatie heeft doen veranderen en is gaan behoren tot de misdaden?

Men dient de geleerden dus niet te begrijpen op basis van wat zij niet zeggen of dat hun woorden opgevat worden op basis van wat zij niet bedoelen. De geleerden zeggen niet: niemand adviseert de andere. De geleerden zeggen niet: schrijf niet naar de gezaghebber. De geleerden zeggen niet, als de gezaghebber een fout maakt, wordt er niet tegen hem gezegd tussen jou en hem (i.e. de regeringsleider): je hebt een fout begaan. Maar wanneer de zaak bekend gemaakt wordt, dat hij een fout heeft gemaakt of dat dit in om omloop gebracht wordt langs het gehoor van de mensen, in hun kranten en hun zittingen: wordt hiermee het (algemene) voordeel behaald? Uit ervaring wordt het (algemene) voordeel niet behaald, (want) de tirannieke leider is bereid om zichzelf te beschermen en te bemachtigen (met manschap) die zich opofferen over degenen die schade wilt veroorzaken aan zijn voordelen (i.e. van de leider), ter wille van het beschermen van hun eigen belangen.

Het is aan de moslim om gretig te zijn bij het aanroepen van Allah - Jalla wa ´Alaa - dat Hij van alle Islamitische landen elke calamiteit en kwaad wegneemt en dat Hij het voorziet van goede hechtigheid (aan het Boek van Allah en de Sunnah van Zijn Profeet). Toen de mensen zich bevonden in welstand, veiligheid en bescherming: Allah - Jalla wa ´Alaa - neemt deze gunst niet weg zonder reden, want:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Dit is omdat Allah nooit een gunst die Hij een volk heeft bewezen zal veranderen totdat zij veranderen wat zich bij hen bevindt. [Al-Anfaal: 53]
Genomen van: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=17132


bron http://hasanaat.nl/showthread.php?15890-‘’Waarom-adviseren-jullie-de-regeringsleiders-niet-Shaykh-Saalih-al-Luhaydaan&p=139017&viewfull=1#post139017