Gezegende dagen in aankomst!Nog enkele dagen dan is de aanvang van de maand Dhul-Hidjah. De eerste tien dagen van deze maand zijn gezegende dagen.
 
Allah heeft in de Qoraan bij deze gezegende dagen gezworen;
 
'Bij de tien nachten.'al-Fajr 2
 
Veel geleerden zijn van mening dat de beste nachten van het jaar, de nachten van de laatste tien dagen van Ramadan zijn. En dat de beste dagen, de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah zijn.
 
De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt over de verdienste van deze tien dagen:
 
'Er zijn geen dagen waarin de goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze tien (dagen)...{al-Boecharie}
 
Dit houdt in dat de moslim deze tien dagen benut om dichter tot Allah te komen met het verrichten van allerlei goede daden. Omdat de goede daden in deze dagen een grotere beloning hebben dan in de overige dagen van het jaar.
 
Hieronder een opsomming van wat goede daden met haar regelgevingen:
 
1.Vasten:
 
Van de vrome daden is het vasten, wie daartoe in staat is kan de eerste negen dagen van Dhul-Hidjah vasten. Er is overlevert dat onze nobele profeet salla allaho 'alaihi wa sellam deze dagen heeft gevast. {Ahmed}
 
Als negen dagen als te zwaar wordt ervaren, vast je datgene wat je aankan. Ook al is het slechts één of twee dagen.
 
Sterk aanbevolen is om de 9e dag te vasten, de dag vóór al-'Ied. Dat is de dag waarop de bedevaartgangers in 'Arafah verblijven. De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam werd gevraagd over de verdienste van het vasten van deze dag, waarop hij antwoordde:
 
'(de kleine zonden van) Het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.' {Sahih Moslim}
 
De tiende dag is al-'Ied (offerfeest), het vasten van al-'Ied is niet toegestaan.
 
2.Gedenken van Allah:
 
Allah zegt:
'Zodat zij (bedevaartgangers)voordelen opdoen (met de hadj) en de Naam van Allah gedenken in de ayyaam ma'loemaat ('bekende dagen').' al-Hadj 28
 
Deze 'bekende dagen' zijn de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah.
 
En in een ander vers:
'En gedenkt Allah gedurende de ayyaam ma'doedaat ('beperkte dagen').' al-Baqarah 203
 
Deze 'beperkte dagen' zijn de 11e, 12e en 13e dag van de maand Dhul-Hidjah. Ook wel ayyaam attachrieq genoemd.
 
Het is aanbevolen om sinds aanvang van de maand Dhul-Hidjah tot aan zonsondergang van de 13e van de maand, Allah veelvuldig te gedenken met o.a. de Takbeer (prijzen van Allah's grootheid).
 
Een vorm van de Takbeer is:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر و لله الحمد
 
Allaho akbar, Allaho akbar, Laa ilaha illa Allah. Allaho akbar, Allaho akbar wa lilahi alhamd.
 
Deze Takbeer is tweesoortig;
 
1e: Takbeer die je vanaf het begin van de maand Dhul-Hidjah tot aan de 13e gespreid over de dag kan uitspreken en niet tijdgebonden is.
 
Deze kan je bv. onderweg naar school, naar je werk, wachtend op het openbaar vervoer en andere gelegenheden uitspreken. De ware moslim maakt gebruik van dit soort momenten en laat ze niet onbenut.
 
2e: Takbeer die gebonden is aan de vijf verplichte gebeden, wat betekent dat deze na het gebed meerdere keren wordt herhaalt.
 
Deze 'gebonden Takbeer' begint vanaf het fajrgebed van de dag van 'Arafah (9e dag) tot aan zonsondergang van de 13e dag. Dus tot het 'asrgebed van de 13e dag.
 
3.Schaap slachten:
 
Allah zegt:
'Verricht dus de shalaat voor jouw Heer en slacht.' al-Kawthar 2
 
De sunnah is om op de dag van al-'Ied (10e dag) een schaap te slachten, sommige geleerden zijn van mening dat het verplicht is voor degene die daartoe in staat is.
 
Één schaap volstaat voor jezelf en de mensen die je onder één dak onderhoud. Voor degene die op zichzelf woont en in zijn eigen onderhoud voorziet is het aanbevolen om een eigen schaap te slachten.
 
Verder dient degene die van plan is om een schaap te slachten zich te onthouden van het knippen van haar en nagels zodra de 1e dag van de maand Dhul-Hidjah binnentreedt totdat het schaap geslacht is.
 
De profeet salla allaho 'alaihi wa sellam zegt:
 
'Als de tien (dagen) aanbreken en iemand van jullie van plan is om te slachten, laat hem dan niet van zijn haar en nagels nemen.' {Sahih Moslim}
 
Ook is het mogelijk om het schaap in drieën te delen. Een deel voor eigen consumptie, een deel om als gift weg te geven en een deel als liefdadigheid (sadaqah) aan de armen en behoeftigen.
 
Of eventueel in twee delen; een deel voor eigen consumptie en een deel voor de armen en behoeftigen.
 
Allah zegt:
'Eet ervan (offer) en voedt de arme behoeftige.' al-Hadj 28
 
Het is toegestaan om een deel van het schaap te schenken aan niet-moslims, dit is dus een mooie gelegenheid om jouw buren de vrijgevigheid van de Islam te tonen. Door hen een deel van het schaap te schenken, het beste zou zijn gekookt en al.
 
Verder dient de moslim het 'iedgebed bij te wonen, dat geldt ook voor de zusters.
 
Mocht 'ied op een vrijdag komen te vallen, dan is het bijwonen van het vrijdaggebed niet verplicht voor degene die het 'iedgebed heeft bijgewoond. Er dient dan wel dohr te worden gebeden.
 
De 'ied is een dag van vreugde, familiebezoek en samenhorigheid. Het is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt ook al is ie van mening dat de andere fout zit, al is het slechts met een sms'je waarin je de betreffende met de 'ied feliciteert.
 
Andere vormen van goede daden gedurende deze gezegende dagen zijn het reciteren van de Qoraan, het geven van sadaqah aan de behoeftigen en het verrichten van vrijwillige gebeden.
 
Ben jij je niet al te bewust van deze gezegende dagen door jouw omgeving, misschien dat het een handje helpt om je te beseffen dat miljoenen mensen vanuit de hele wereld zich deze dagen in en rondom Mekka verzamelen voor één doel; het aanbidden van Allah alleen met de hadj, hopend op Zijn vergiffenis.
 
Beste broeder of zuster, gedenk dat Allah deze dagen met Zijn Barmhartigheid heeft gezegend om de beloningen voor onze weinige daden te vermeerderen. Het is dus niet gepast om als moslim deze vrijgevigheid onbenut te laten.
 
Tot slot wens ik iedereen een gezegende 'ied toe.
 
Wilt u ook regelmatige berichten over de Islam ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een leeg mailtje te versturen naar:
 
 
Stuur het door; "wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]
 
Abulfadl
 
Student aan de universiteit van Medina, Saudi Arabië.
 
28 Dhul-Qi'dah 1433 


Lees ook: 
 de maand Dhul ‘hidja
 
 
 
Mijn dhoel hidjah boekje

Dhoel Hidjah is een speciale maand, omdat het een heilige maand is en de moslims vanuit de hele wereld naar Mekka in Saudi-Arabië reizen om de bedevaart te verrichten. De bedevaart wordt in het Arabisch hadj genoemd. De hadj is één van de vijf zuilen van de Islaam en een verplichting voor elke moslim die ertoe in staat is.