Het Kwaad Van Harry Potter en Het Ongeloof Van Magie

Een belangrijke lezing over het onderwerp van Magie, meer bepaald hoe het zijn weg heeft gevonden in de huizen van de Moslims door middel van boeken, videospelletjes en andere media, vaak onder het mom van fictie en educatief profijt. De kwade eigenschappen van magie zijn uitgelijnd met voorbeelden uit de Qor'aan en de Soennah met bovendien een analyse van het Harry Potter fenomeen (een met magie beladen fictie) die de aandacht heeft getrokken van kinderen over de hele wereld met een opmerkelijk vermogen.


Onderwerpen die besproken zijn:

- Het beschermen van zichzelf en iemands familie tegen de duivel
- Het oordeel over magie volgens de Qor'aan en de Soennah
- De soorten magie (illusie en kwellende magie)
- Zwarte magie, witte magie - goede en slechte magie?
- Harry Potter, zijn personage, vrienden, leraren, passies en doelen
- Voorbeelden van de magie die zich bevindt in de Harry Potter boeken
- Waarzeggerij - het voorspellen van de toekomst
- Het standpunt van de sharie'ah omtrent fictie


Wat was de aanleiding voor het geven van deze lezing?
Wij moedigen de Moslims ten sterkste aan om deze lezing te verspreiden, aangezien de subtiele en niet zo subtiele magie, die onze religie tegengaat en onze gemeenschappen verderft, vaak over het hoofd wordt gezien vanwege de fictieve indeling. Bovendien toont deze lezing het belang aan van voogdij, het hechten van belang aan de tijd van onze kinderen, hun boeken, spelletjes, enz. Tenslotte stelt deze lezing het kwaad bloot dat zich bevindt in de Potter serie. De aanleiding naar het geven van deze lezing was de fascinatie van jonge Moslims in de gemeenschap voor Harry Potter, door hem lief te hebben, hem te bewonderen en zoals hem te willen zijn - dit alles onder de ogen van hun ouders, onachtzaam of niet geïnteresseerd in wat onze geliefde Moslimkinderen lezen en naar kijken.


“Het Kwaad Van Harry Potter
En Het Ongeloof Van Magie”


Door Aboel-Abbaas Moesaa Richardson

Beluister de lezing @ troid.ca


Vertaling naar Nederlands: www.albaseerah.be


Voorwaar, alle lof is aan Allaah. Wij prijzen Hem, wij zoeken Zijn steun en wij vragen om Zijn vergiffenis. We zoeken toevlucht bij Hem tegen het slechte in onszelf en tegen het slechte van onze daden. Wie geleid wordt door Allaah, er is voor hem geen dwaling. En wie Allaah laat dwalen, er is voor hem geen leiding. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, alléén Hij zonder deelgenoten aan Hem. En ik getuig dat Mohammed صلى الله عليه وسلم  Zijn dienaar en boodschapper is.

Vervolgens:

Voorwaar, het beste woord is het Woord van Allaah en de beste leiding is de leiding van Mohammed
صلى الله عليه وسلم . En de slechtste zaken zijn de vernieuwde zaken. En elk vernieuwde zaak is een innovatie. En elke innovatie is een dwaling. En elke dwaling is in het Hellevuur.

Voor wat volgt voor deze avond, hebben wij een zeer belangrijke discussie, een zeer belangrijk onderwerp dat besproken en begrepen dient te worden. Een kwestie die niet alleen belangrijk is omdat het gaat om ons geloof en een zeer belangrijk onderdeel van ons geloof is, maar ook omdat het gaat om het gelovig en ongelovig zijn. Niet alleen zal een moslim, wanneer hij fout is in zijn begrip en uitvoering van dit onderwerp, de correcte aqiedah (geloofsovertuiging) schenden en vallen in een tegenstrijdigheid met het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم ... Niet alleen dat, het kan ook zijn dat, door een gebrek aan begrip over dit onderwerp en een onjuiste toepassing van wat verplicht is voor een Moslim in deze kwestie, deze persoon buiten de religie van Islaam wordt geleidt. Het is dus geen gemakkelijke zaak, niet een simpele zaak, niet een zaak die veronachtzaamd dient te worden, niet een zaak die beschouwd mag worden als een zaak die niet relevant is in deze tijd. Het is eerder een zaak van groot en dringend belang waarvan elke Moslim de houding, die van hem gevraagd wordt, begrijpt en toepast in dit leven en het leven van zijn familie.

De vijand van de mens, de vijand van het goede, Iblies (i.e. shaytaan, de duivel) - moge Allaah hem vervloeken -, heeft veel verschillende tactieken en veel verschillende wegen waarmee hij de kinderen van Adam probeert af te dwalen. Hij is khabieth, hij is vies en vuil van natuur, hij is sluw en onze gezworen vijand en hij heeft bij Allaah gezworen, een eed afgelegd bij de Eer van Allaah,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

“Hij (i.e. shaytaan) zei: 'Bij Uw Eer, ik zal ze allemaal doen afdwalen.'”

(Soerah Saad [38], vers 82)

En hij heeft ons zelfs, zoals dit gekomen is in de Qor'aan, een aanwijzing gegeven over zijn vastberadenheid in het afdwalen van de mens. Hij (i.e. shaytaan) zei,

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
“Ik zal hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw Rechte Pad, dan zal ik hen van vóór, van achter, van hun rechterkant en hun linkerkant benaderen.”
(Soerah al-Araaf [7], vers 16)

Hij zal ons benaderen vanuit elke hoek, gezien hij bij Allaah gezworen had dat hij dit zal doen. Dit betekent dat shaytaan niet de geringste kans zal laten voorbijgaan om de mens af te dwalen. En hij zal jou benaderen met directe uitnodigingen naar Shirk (afgoderij), Koefr (ongeloof), het verwerpen van de Qor'aan en het vallen in zaken die jou naar de Hel zullen leiden. En hij zal jou van achter benaderen met geniepigere en sluwere pogingen, hij zal jou van jouw rechterkant en linkerkant benaderen en vanuit iedere hoek, hij zal niet rusten. Hij zal niet tevreden zijn met het afdwalen van slechts enkele mensen, noch zal hij tevreden zijn met het afdwalen van de meeste mensen. Hij zal niet tevreden zijn met zichzelf tot hij zijn doel bereikt heeft, tot hij iedereen heeft afgedwaald. Dit is de situatie van onze gezworen vijand.

Vanaf het moment van de bevruchting van een kind tijdens de gemeenschap, zijn de moslims onderwezen om toevlucht te zoeken bij Allaah tegen zijn kwaad (i.e. tegen het kwaad van shaytaan). Er is ons een du
aa (smeekbede) geleerd van de Profeet صلى الله عليه وسلم. Op het moment van de gedachte, wanneer de man zijn vrouw benadert, zoekt hij toevlucht bij Allaah en zegt hij,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا   
“In de Naam van Allaah. O Allaah, hou de shaytaan weg van ons en hou de shaytaan weg van wat je ons geeft (i.e. van het kind dat je ons geeft).”
[Sahieh al-Boekhaarie 6/141, Sahieh Moeslim 2/1028]

Dit toont het belang aan van (het toevlucht zoeken bij Allaah tegen shaytaan), zelfs vanaf het moment dat we beginnen met inspanningen en onze verantwoordelijkheid (nemen) als beschermers en verzorgers van kinderen (en ook) vanaf het moment van de bevruchting. Wanneer dan een kind geboren is, leren wij van de Boodschapper van Allaah
صلى الله عليه وسلم  dat deze kwaadaardige vijand van ons, deze sluwe en creatieve vijand van ons, een tactiek gebruikt of bij het moment van zwakte van het nieuwgeboren kind (wanneer het kind net geboren is) komt de shaytaan en prikt hij het kind in zijn zij, omdat de shaytaan een opportunist is, omdat de shaytaan smerig is en omdat hij niet de geringste kans zal laten om de kinderen van Adam te schaden. Dus realiseer je het doel van jouw vijand, realiseer je de vastberadenheid van jouw vijand, realiseer je dat zijn methoden en wegen, om jou af te dwalen, veel zijn. Er is ons ook geleerd dat, wanneer we het huis betreden, wij de Naam van Allaah noemen. Waarom? Zodat de shaytaan niet mee naar binnen gaat in het huis. Nogmaals, het beschermen van ons huis, onze vrouwen en onze kinderen tegen het kwaad van deze gezworen vijand. En dus zal de shaytaan, wanneer we onze toevlucht bij Allaah gezocht hebben en Zijn Naam genoemd hebben, zeggen, “Wij kunnen niet blijven in dit huis vannacht.”

En de Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم heeft ons, door zijn vele manieren van leiding en zijn liefde voor deze oemmah (gemeenschap), getoond welke stappen wij moeten ondernemen om ons te beschermen tegen deze gezworen vijand. Hij heeft ons gezegd dat we onze kinderen binnen het huis moeten brengen vóór zonsondergang (i.e. vóór maghrib). Breng ze naar binnen, sluit de deuren en noem de Naam van Allaah over de deuren. Omdat de shayatien (duivels), zoals hij ons verteld heeft, zich in grote aantallen verspreiden op dat moment. De duivels zijn, op dat moment, overvloedig en groot in aantal. Dus brengen we onze kinderen naar binnen op dat moment. Op dat moment, zoals de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd, zijn we in gevaar omdat er dan veel duivels verspreid worden.

De geleerden hebben, als profijt, vermeld dat de reden dat we specifiek onze kinderen binnen moeten brengen, dat we allemaal bang zijn van de duivel op dit tijdstip en niemand van ons is veilig van hem... We moeten allemaal op onze hoede zijn en toevlucht zoeken bij Allaah tegen de shaytaan, specifiek op die tijd en tijdens de dag. Maar waarom moeten we onze kinderen binnenbringen en hen achter gesloten deuren houden, specifiek op dat tijdstip? Omdat zij (i.e. de kinderen), zoals de geleerden zeggen, niet de smeekbedes en de herinnering van Allaah hebben die hen zal beschermen tegen de shaytaan, zoals de oudere kinderen en oudere mensen die hebben. De kinderen zijn gevoelig, waarom? Het is niet makkelijk voor kinderen om Allaah te blijven gedenken, ze zijn speels en ze vergeten de gedenking van Allaah en ze memoriseren niet veel smeekbedes. Dus in dit geval zorgen wij voor hen en houden wij ons vast aan onze verantwoordelijkheid als ouders en nemen wij elke stap en voorzorg die mogelijk is om hen te beschermen tegen deze gezworen vijand. Dus als ouders moeten wij onszelf beschermen en moeten wij onze kuddes beschermen tegen alles dat ons bekend wordt dat het één van de plannen van shaytaan is om ons of onze kinderen te schaden. En zoals wij al eerder hebben vermeld, heeft hij veel verschillende wegen, velen die wij herkennen en velen waarvan wij niet in staat zijn om ze te herkennen.

Jammer genoeg, vanwege een grote achteloosheid die veel moslims in de hele wereld getroffen heeft, slagen zij er niet in om een van de meest duidelijke wegen van de shaytaan, om binnen te komen in de huizen van de moslims, te herkennen. Een van de meest duidelijke wegen waarmee shaytaan jouw huis zal binnentreden, is door het brengen van duidelijk ongeloof in de vorm van een boek, in de vorm van een film of in de vorm van enig materiaal die jij zal binnenbrengen in jouw huis met jouw eigen handen. En jij wordt in feitelijk iemand die hulp verleent aan het plan van de shaytaan om jouw familie af te dwalen.

De achteloosheid die vele moslims heeft getroffen, is één om van te treuren. Het is schokkend voor sommigen, en anderen kennen de realiteit van de moslim oemmah (gemeenschap); dat ze in het algemeen ver verwijderd zijn van het begrip van de fundamenten van hun religie, om in staat te zijn om iets te herkennen dat zo duidelijk is, dat zo schadelijk en open is als het plan van de shaytaan. En jammer genoeg zijn velen van hen twistziek en velen van hen zullen geen lering trekken uit het advies. Wij vragen Allaah om onze harten te openen, zodat wij het kwaad kunnen herkennen die de shaytaan brengt door middel van magie, door middel van ongeloof in de huizen van de moslims en wij vragen Allaah dat hij ons de nederigheid en het tekort aan hoogmoed en arrogantie schenkt, zodat wij instaat zijn om dit te herkennen en om de juiste stappen te nemen na het herkennen van dit gevaar. Want voorwaar, wij zullen elk gevraagd worden over onze voogdij. Want ieder van ons, zoals de Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم vermeld heeft, is een bewaker, is een herder en hij zal verantwoordelijk zijn en gevraagd worden over zijn kudde. De Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم  zei, “Jullie zijn allemaal herders, en jullie zullen allemaal verantwoordelijk zijn voor jullie kudde.” De Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم  zei verder, “Er is geen moslim dienaar die een kudde gegeven werd om voor te zorgen, die als herder is aangesteld over een kudde, en hij adviseert hen niet en beschermt hen niet van kwaad, behalve dat hij de geur van het Paradijs niet zal ruiken.” Een hadieth (overlevering) overgeleverd door Imaam Moeslim in zijn Sahieh en ook door al-Boekharie in zijn Sahieh. Dus als ouders, zijn wij verplicht om te zorgen voor onze kudde, om te zorgen voor onze kinderen, door gebruik te maken van alle manieren van bescherming tegen de shaytaan die de Profeet صلى الله عليه وسلم  ons geleerd heeft.

Van de eerste en voornaamste manieren om onze kudde te beschermen, is het opdoen van kennis over de religie van Allaah. En hoeveel moslims schieten tekort in deze verplichting, zelfs zo ver dat ze duidelijke zaken van Tawhied en Shirk niet herkennen. Zo ver dat deze zaken hun huizen binnenkomen en zij zijn achteloos en herkennen ze niet als een gevaar, laat staan als iets dat hen en hun families buiten de Islaam doet treden. Het is onwetendheid over de religie, een grote en schadelijke onwetendheid die veel moslims heeft geleid naar deze staat. Dus deze lezing die we zullen horen deze avond, met de Wil van Allaah, zal ons een soort van geneesmiddel geven voor deze onwetendheid die wij hebben omtrent deze zaak. En we vragen Allaah om ons te leiden naar het in praktijk brengen van de kennis die wij zullen horen deze avond, op een manier die Hem tevreden stelt.

Tot de vele manieren waarmee shaytaan de mensen misleidt en afdwaalt, behoort zijn verleiding tot het verrichten van verboden zaken. Eerst en vooral, (hen verleiden naar) het ongelovig zijn in Allaah. En ongelovig worden in Allaah kan gedaan worden via verschillende manieren. De shaytaan kan direct naar hen komen en hen overtuigen om Allaah te verwerpen en hen overtuigen om hem (i.e. shaytaan) te aanbidden. Bij anderen kan hij komen en bij hen de ongehoorzaamheid (van Allaah) schoonschijnend maken, het tegengaan van de bevelen van Allaah en het nalaten van de verplichtingen op hem als een Moslim. Zodat met elke daad van ongehoorzaamheid, er telkens een zwart punt op zijn hart komt, totdat zijn hart als een omgedraaid kopje wordt, die geen leiding kan bevatten. Dus wanneer de shaytaan nu (naar een persoon) komt, moet hij eerst zijn hart verharden, zodat die persoon kan luisteren naar de oproep naar dwaling. Door de Moeqaddiemah of inleiding die hij hem gaf, door hem eerst uit te nodigen naar ongehoorzaamheid en zo zijn hart hiermee te verharden, zal deze persoon nu luisteren naar de oproep naar ongehoorzaamheid. En de herinnering en de oproep om terug te keren naar Allaah zal hem niet baten met een verhard, dood hart.
 
De shaytaan gebruikt verschillende dingen. Een van de dingen die hij doet voor mensen en waar we het deze avond over zullen hebben, is dat hij voor hen één van de daden van ongeloof schoonschijnend maakt. Iets dat de Moslim uit zijn religie doet treden, (namelijk) de daad van magie. Het verrichten van magie, of het tevreden zijn met magie, witte of zwarte magie en zoals zij het verdelen in goede magie en slechte magie. Dit alles is ongeloof in Allaah, en behoort tot het plan van de shaytaan. Dit alles behoort tot zijn sluwheid en zijn verlangen om de kinderen van Adam af te dwalen van het pad van Allaah, van Tawhied, van de Soennah van de Profeet صلى الله عليه وسلم  en van deze zuivere en oprechte dien (religie). Allaah heeft gezegd in Zijn Boek,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ
“En Soelaymaan is niet ongelovig geworden...”
(Soerah al-Baqarah [2], vers 102)

Sommige mensen beweerden dat Soelaymaan een magïer was. Dus Allaah antwoordde op deze valse bewering met Zijn Uitspraak,

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

“En Soelaymaan is niet ongelovig geworden, maar de shayaatien (duivels) zijn ongelovig geworden, [want] ze leerden de mensen Sihr (magie).”
(Soerah al-Baqarah [2], vers 102)

Het eerste dat je begrijpt uit vers 102 in Soerah al-Baqarah, is dat het leren van magie aan de mensen een daad van ongeloof is. Allaah heeft ons duidelijk getoond in dit vers,

 وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
“... maar de shayaatien (duivels) zijn ongelovig geworden, [want] ze leerden de mensen Sihr (Magie).”
(Soerah al-Baqarah [2], vers 102)

dat de shaytaan, de duivels, de shayaatien ongelovig zijn geworden omdat ze de mensen magie leerden. Verderop in het vers, vertelt Allaah ons over de twee engelen die werden neergezonden op de mensen van Babel om hen te testen, om te zien wie er geduldig zal zijn op de gehoorzaamheid aan Allaah en om te zien wie er ongelovig zal worden en de dien (religie) van Allaah zal verwerpen en in een zaak terechtkomt die hem buiten de religie van Allaah doet treden.

Allaah heeft, uit Zijn Wijsheid, deze mensen beproefd door het sturen van twee engelen naar hen met het aanbod om hen magie te leren. En zij zeiden,
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
“... en zij (i.e. de twee engelen) leerden niemand [magie] tot ze hadden gezegd: 'Wij zijn slechts een beproeving, dus word niet ongelovig (door het leren van magie van ons)'”
(Soerah al-Baqarah [2], vers 102) 

Uit dit deel van het vers begrijpen wij nu dat het leren van magie koefr (ongeloof) is. Het leren van magie is beschreven in het Boek van Allaah in deze aayah (vers) als koefr, ongeloof. Het eerste deel van het vers duidt op het feit dat het onderwijzen van magie koefr is en het latere deel van het vers duidt op het feit dat het leren van magie koefr is. En de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft ons verder vermaand over de kwestie van magie, door het bevestigen van het oordeel dat is vermeld in de Qor'aan, nl. dat het koefr is, door zijn uitspraak, “Pas op voor de vernietigende zondes.” De zeven vernietigende zondes, ash-shirk billaah, wa as-sihr, wa qatl an-nafs...” en hij vermeldde verder de zeven zondes. De eerste die hij noemde, de eerste vernietigende zonde is wat? Shirk (afgoderij), de tweede is sihr (magie) en de derde is het doden van een persoon die niet gedood mag worden.

Joendoeb ibn Kab al-Asdi, één van de metgezellen van de Boodschapper van Allaah   صلى الله عليه وسلم , heeft het oordeel over de magïer overgeleverd van de Boodschapper van Allaah صلى الله عليه وسلم  en hoe hij behandeld dient te worden in de Islamitische Wet. Krijgt hij de doodstraf of wordt hij verbannen uit het land of wat? Joendoeb zei, “De doodstraf van de magïer is dat hij gedood wordt met het zwaard.” Hij moet gedood worden onder de Islamitische Wet. En dit is overgeleverd door Imaam at-Thirmidhie in zijn Soenan (mv. van Soennah).

En Omar - moge Allaah tevreden zijn met hem -, de tweede khaliefah, in zijn tijd als Moslimleider beval hij dat alle magïers en heksen, zowel mannen als vrouwen, aangehouden en gedood worden, in zijn tijd. En, alle Lof zij Allaah, in de tijd van Omar waren er niet veel (magïers en heksen), maar zij hadden drie heksen gevonden en ze alle drie gedood, op zijn bevel. En Hafsah - moge Allaah tevreden zijn met haar – had ontdekt dat ze een slaafmeisje had die haar betoverde. Dus ze ging hierover klagen en had bevolen dat dit slaafmeisje gedood moet worden, en ze werd [gedood]. Al deze overleveringen die praten over de doodstraf van de magïers:

Eerst en vooral, als verduidelijking, worden deze [straffen] uitgevoerd in de landen van de Moslims, onder de Islamitische leider, en ze behoren tot de wetten die worden uitgevoerd in de Islaam door een regering in een maatschappij die geregeerd wordt door de Islaam.
 
Ten tweede, wij begrijpen uit deze overleveringen de ernstige aard van magie, dat magie iets is dat leidt naar de doodstraf. De persoon die zichzelf verwikkelt in magie, treedt de doodstraf tegemoet. Daarom zien we dat het inderdaad een ernstige zonde is. En sommige geleerden lieten het niet toe dat het berouw van een magïer enige invloed zou hebben op het oordeel gevestigd op hem, in tegenstelling tot andere daden van ongeloof. Zolang een persoon zijn tawbah (berouw) openlijk verkondigt, wordt hij vergeven en mag hij worden vrijgesteld van de straf, zolang hij berouw toont. Maar degenen waarvan hun afvalligheid ernstig en walgelijk was, zoals de afvalligheid van de magïer en zoals de afvalligheid van degenen die de Qor'aan en de Soennah van de Profeet صلى الله عليه وسلم  bespotten, degenen die spotten met de dien (religie), zij kunnen echt geen imaan (geloof) in hun harten hebben. En dus is hun afvalligheid ernistig! En de geleerden hebben gezegd dat, in een Islamitische regering, zulke mensen, wanneer ze beproefd worden voor deze misdaden, wij zullen Allaah vragen om hen te vergeven indien ze berouw tonen, maar we zullen de doodstraf op hen uitvoeren als het oordeel op hen, ondanks hun berouw. En dit omdat de magïer een zeer schadelijk individu is voor de Moslims: door het opsplitsen van families, het schaden van mensen vanwaar ze niet weten, het steunen van de shaytaan in het aanvallen en schaden van de Moslims vanuit veel verschillende hoeken die de mensen nooit te weten kunnen komen.
 
En magie, zoals we hebben geleerd uit het leven van de Profeet صلى الله عليه وسلم , is niet iets dat wij lichtjes dienen te nemen en zeggen, “Ik geloof niet in magie, ik geloof niet dat we ons moeten bekommeren om magie, omdat het misschien gebaseerd is op oude fabeltjes of op oude verhalen die mensen vertelden.” De Profeet  صلى الله عليه وسلم  werd zelf betoverd door één van de vijanden van Islaam, Labied ibn al-Asam, een jood, die de Profeet  صلى الله عليه وسلم heeft betoverd (met magie), zodanig dat de Profeet werd wijsgemaakt dat hij sommige dingen gedaan had die hij niet eens gedaan had, zoals overgeleverd door Aa'ishah – moge Allaah tevreden zijn over haar – in Sahieh al-Boekhaarie. Magie is echt en schadelijk!

De Profeet صلى الله عليه وسلم , de beste der mensen in de gedenking van Allaah, de dichtste van de mensen bij de Heer van de Troon, de meest geliefde mens bij Allaah - ’azza wa jal - werd, met de Wil van Allaah, beïnvloed door magie. De les die wij hieruit kunnen nemen is dat wij niet veilig zijn (van magie), het maakt niet uit hoe vroom jij bent, hoe actief jij bent in aanbidding, hoeveel gedenkingen (van Allaah) jij hebt op jouw tong, hoeveel jouw vertrouwen is op Allaah... zijn wij dichter bij Allaah dan de Profeet صلى الله عليه وسلم ? Hebben wij een hogere graad bereikt dan hem? Niemand kan dit ooit beweren of denken! Dus dan dienen wij te beseffen dat magie echt is, wij dienen ons niet veilig te voelen ervan en wij mogen niet voelen dat het een onbelangrijke kwestie is, dat het iets is dat ons niet kan beïnvloeden, echter dien jij te voelen en te weten dat het echt is!

De Profeet صلى الله عليه وسلم  heeft ons verteld, zoals overgeleverd door ’Aa-ishah,
“Twee engelen kwamen naar mij, één ging neerzitten bij mijn hoofd en de andere bij mijn been. En één van hen zei: 'Wat is de klacht van deze man?' De andere [engel] zei: 'Hij is betoverd.' Dan vroeg de andere: 'Wie heeft hem betoverd?' De andere antwoordde: 'Labied ibn al-A’sam (de jood die de Profeet صلى الله عليه وسلم had betoverd).'” Daarna discussieerden de engelen over hoe Labied deze magie had gedaan en waar hij het object heeft geplaatst waarmee hij de Profeet صلى الله عليه وسلم  had betoverd. Het [object] was gegooid in een waterput genaamt Dharwaan. En dit is ons overgeleverd van de Profeet صلى الله عليه وسلم  en dit toont ons dat magie inderdaad echt is! En het heeft de beste der schepsels beïnvloed, het meest geliefde schepsel bij Allaah - azza wa jal.

Dus ons standpunt over magie dient vastberaden te zijn; het is echt, het is ongeloof in Allaah - ‘azza wa jal - en het is niet iets dat licht en gemakkelijk is. En wij hebben een boek dat geschreven is door een grote geleerde van Islaam genaamd 'De 10 zaken die jouw Islaam tenietdoen'. En er zijn veel dingen die iemands Islaam tenietdoen (i.e. hem buiten de Islaam doen treden), maar er zijn een aantal zaken waarin Moslims vaker in terechtkomen dan andere. Één hiervan is magie, en dit werd specifiek uitgezonderd in dit boek, de tien zaken waarin Moslims vaak in terechtkomen die hen uit de religie doen treden. En hij (i.e. de schrijver) zei dat de zevende tenietdoener magie is. Zoals al-’Atf en as-Sarf, zoals magie die gebruikt wordt om twee mensen samen te brengen en zoals magie die gebruikt wordt om twee mensen te splitsen van elkaar. Je zou kunnen zeggen dat dit goede en slechte magie is of misschien witte en zwarte magie, allebei: “Wie het (i.e. magie) uitvoert, of ermee tevreden is, is ongelovig geworden.” En hij vermeldde een aantal bewijzen die wij reeds hebben vermeld.

In de uitleg van deze tekst ging één van onze geleerden, Shaykh Saalih al-Fawzaan, dit uitleggen. En we gaan een kort stuk lezen uit zijn boek 'Uitleg van de tien zaken die jouw Islaam tenietdoen'.

Hij zei, “De zevende soort van afvalligheid dat vermeld is, is magie, het werk van magïers. Het bestaat uit twee types, echte [magie] en illusie. Het eerste type, echte magie, houdt in dat de magïer blaast op knopen, het mompelen (murmulen) van zinnen en woorden op [de knopen], het zoeken van hulp bij de duivels in deze woorden, het ophangen van amuletten of het schrijven van de namen van duivels op talismannen en andere gelijkaardige zaken. Dit is wat echte magie is. Het is iets dat een effect heeft op de persoon (die wordt betoverd) door hem te doden, ziek te maken of zijn verstand te beïnvloeden.

Het tweede type, illusie, is wanneer dingen worden gemanipuleerd zodanig dat het iemand doet denken (i.e. hem wijsmaakt) dat hetgeen hij ziet werkelijk zo is, terwijl het niet waar is. Een man wordt wijsgemaakt dat de magïer een aantal van de volgende zaken gedaan heeft: hij heeft een steen veranderd in een dier, hij heeft iemand gedood en weer terug tot leven gebracht, door bv. zijn hoofd af te hakken en het dan weer te vervangen, hij heeft een auto meegetrokken d.m.v. zijn haar of zijn tanden, hij is overreden door een auto maar dit heeft hem niet geschaad, hij ging een vuur binnen en werd niet geschaad, hij heeft vuur gegeten, hij heeft zichzelf doodgestoken met een stuk ijzer, hij heeft zichzelf gestoken in het oog met een ijzeren vleespin, hij heeft een stuk glas gegeten of iets gelijkaardigs.” En jullie weten allemaal dat deze dingen worden gezien in circusprogramma's. En wanneer de magïer dan tevoorschijn komt, snijdt hij iemand in twee, eet hij vuur, blaast hij vuur uit zijn mond en andere gelijkaardige zaken die de Shaykh heeft beschreven. Hij gaat verder en zegt, “Al deze dingen zijn valse goochelkunstjes (trucs) die geen waarheid bevatten. En dit is zoals de magie van de magïers van Fir’awn (Farao). Allaah – de Verhevene – heeft gezegd over hun magie.
 

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ
“..en toen scheen het hem toe (i.e. werd Moesaa wijsgemaakt) dat hun touwen en staven zich door hun tovenarij voortbewogen.”
(Soerah Taa-Haa [20], vers 66)

Moesaa werd wijsgemaakt dat hun staven zich bewogen zoals slangen. En Allaah – de Verhevene – heeft gezegd,

سَحَرُوا أَعْيُن النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ
“..en zij betoverden de ogen van de mensen en joegen hen angst aan...”
(Soerah al-A‘raaf [7], vers 116)

Dus de Shaykh gaat verder en zegt, “Dit is illusie. Ze noemen het Al-Qamrah, een truc die de magïer verricht op de ogen van de mensen, misschien vingervlugheid (goochelarij). Als de Qamrah dan verdwijnt, keren zaken terug naar hun normale staat.” De Shaykh gaat verder en zegt, “Magie is ongeloof. En het bewijs is de uitspraak van Allaah - de Verhevene -.

وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
“..maar de shayaatien (duivels) zijn ongelovig geworden, [want] ze leerden de mensen sihr (magie).”
(Soerah al-Baqarah [2], vers 102)
Zowel het leren als het onderwijzen van magie is ongeloof in Allaah - ’azza wa jal. Het behoort ook tot de soorten van afvalligheid. De magïer is een afvallige! Indien hij eerst een gelovige was waarna hij magie beoefende, dan is hij afvallig geworden van de religie van Islaam. Hij dient gedood te worden zonder hem te vragen om berouw te tonen, volgens sommige geleerden. Want wanneer hij openlijk berouw toont, wordt hij bekend als iemand die de mensen bedriegt en de kennis van magie zou nog steeds in zijn hart blijven, zelfs nadat hij berouw toont.”

En dit is het einde van de woorden van Shaykh Saalih al-Fawzaan en wij willen verder het verschil tussen echte magie en illusie duidelijk maken. Het betekent niet dat één van de twee ongeloof is en de andere niet. Ook illusie (goochelarij) is ongeloof in Allaah - ’azza wa jal. Zelfs vingervlugheid (goochelarij), illusie is ongeloof in Allaah - ’azza wa jal. Het bewijs hiervoor is de daad van Joendoeb ibn Ka’b al-Asdi, de Metgezel die ons het oordeel over de magïer, wat er gedaan moet worden met de magïer in een Islamitische staat, heeft verduidelijkt. In zijn tijd waren er sommige leiders van Bani Oemayyah die zichelf vermaakten met een goochelaar, iemand die deed aan vingervlugheid. En  Joendoeb ibn Ka’b kwam en zag de bijeenkomst waar er sommige leiders waren en sommige magïers die hen vermaakten. In dit geval hebben we een man die daar stond en deed alsof hij het hoofd van een andere man afhakte en hem doodde, dan plaatste hij zijn hoofd terug en was hij terug levend zonder enige schade. Toen Joendoeb dit zag, pakte hij zijn zwaard en hakte hij het hoofd van de magïer af! Hij hakte het echt af, zonder dat het een (goochel)truc of magie was. En hij verkondigde aan de leiders, “Indien hij waarachtig was, laat hem dan zichzelf weer tot leven brengen.” Joendoeb begreep het oordeel in Islaam, in een Islamitische staat, dat de magïer de doodstraf krijgt. Degene die echte magie beoefent, door het blazen op knopen en het zoeken van hulp bij duivels, enz. en ook degene die illusie, vingervlugheid (goochelarij) beoefent: beiden worden gezien als koefr, ongeloof in Islaam en beiden zijn vatbaar voor de doodstraf in een Islamitische staat.

Nadat we hebben begrepen dat deze magie in beide vormen, zowel echte magie als illusie, ongeloof is en dat degene die het beoefent ongelovig is geworden in Allaah en de Islaam heeft verlaten en dat degene die ermee tevreden is en het kwaad (i.e. de magie) niet haat in zijn hart, de Islaam verlaten heeft, zoals begrepen uit deze hadith van de Profeet صلى الله عليه وسلم ,

“Wie van jullie iets slechts ziet, laat hem het veranderen met zijn hand. Indien hij niet in staat is, dan met zijn tong (door het vermanen en verbieden). En indien hij niet in staat is, dan met zijn hart (door het te haten), en dat is de laagste vorm van geloof.” In een andere overlevering, “Er is geen geloof zelfs ter grootte van een mosterdzaadje hierna.”

Dus deze persoon die tevreden is met magie, zonder het te beoefenen, wat is het oordeel over hem op basis van deze overlevering? Hij is tevreden met magie en het deert hem niet in zijn hart om zich te laten vermaken door magie. Deze persoon heeft de Islaam verlaten, hij is ongelovig geworden, omdat hij geen mosterzaadje van geloof meer in zijn hart heeft. En dit is waarom je de geleerden ziet zeggen, “Degene die magie beoefent of ermee tevreden [is ongelovig geworden].” Hij heeft geen magie beoefend, maar hij is ermee tevreden, hij kijkt er graag naartoe. Hij heeft het niet beoefend, maar hij kijkt er slechts naartoe: hij is ongelovig geworden en heeft de Islaam verlaten. Hij heeft de laagst mogelijke vorm van geloof in zijn hart verlaten, en dat is het haten van het kwaad in zijn hart.

Dit gezegd zijnde, willen we een aantal ideeën introduceren met betrekking tot een boekenserie die zeer populair is bij de mensen vandaag, jammer genoeg bevinden zich ook Moslims onder hen, die zichzelf en hun kinderen sommige of alle boeken laten lezen van deze serie en DVD's of films kopen die de zaken in deze boeken spelen of videospelletjes spelen of geobsedeerd zijn door de laatste obsessie die Harry Potter heet, de serie van Harry Potter boeken. De mensen die het verkoop van de boeken volgen hebben aangekondigd, zoals jullie allemaal weten, dat dit het hoogste verkoop van boekenseries ooit is, het breekt alle records en overstijgt de verwachtingen telkens wanneer een nieuw boek uitkomt. Ik geloof dat ze onlangs een zevende boek hebben uitgebracht of de laatste in de serie. En wanneer ze het boek uitbrengen, moeten ze het natuurlijk doen in overeenstemming met het thema van het boek en dat is magie, kwaad, zwarte kunsten en al die zaken. Dus wanneer brengen ze een boek uit? In het midden van de nacht! Ze brengen het boek uit in het midden van de nacht, waardoor ze de mensen 's nachts rijen laten vormen, buiten laten komen in het midden van de nacht om te wachten op het boek, om te wachten tot het exact twaalf uur wordt, wanneer het boek wordt uitgebracht, om hun kopie van Harry Potter te krijgen, de laatste in de Harry Potter serie. Boeken met een lengte van 700 pagina's, 800 pagina's met gemak, geschreven in met zeer mooie stijl die mensen aantrekt. En shaytaan heeft de mensen veroverd via deze boeken en heeft hen de gedenking van Allaah - ’azza wa jal - doen vergeten.
 
إن من البيان لسحرا
“En voorwaar, in sommige soorten spraak (en ook in sommige soorten geschriften) zit er magie.”
[Sahieh al-Boekhaarie #5434] 

Zelfs in de manier waarop boeken worden geschreven, zit er een soort magie die resulteert in dit fenomeen dat de mensen heel erg van deze boeken houden. Mensen van alle leeftijden, alle geslachten, alle oriëntaties en alle nationaliteiten lezen deze boeken. Deze boeken zijn vertaald in meer dan veertig talen, en hebben elke hoek van de wereld bereikt.

Wij hebben jammer genoeg ondervonden, wal-Laahu al-Moesta’aan (en Allaah is Degene waarbij hulp wordt gezocht), dat de vrijdagnacht waarop het meest recente boek uitgebracht werd, natuurlijk in het midden van de nacht... Er was een Moslimschool die kinderen heeft die zaterdag, vroeg in de morgen, naar school komen en sommige kinderen hadden het boek reeds in hun bezit! Dit betekent dat ze die nacht ervoor met de mensen in de rij waren aan het wachten op het boek. Dit toont de waakzaamheid, niet alleen de onachtzaamheid die sommige Moslims hebben, maar de waakzaamheid die zij hebben over zulke zaken. Ze zijn zo bezorgd om als eerste deze koefr, dit ongeloof te hebben in hun huizen en in de handen van hun kinderen. Waarlijk, de shaytaan heeft deze mensen veroverd en heeft hen zo onachtzaam doen zijn dat hij hen gebruikt heeft als een middel om ongeloof rechtsreeks in hun huizen te brengen.

Laat mij Harry Potter even voorstellen aan jullie. Wie is Harry Potter? En wie zijn zijn shoeyoekh en talaamiedh? Wie zijn zijn leraren en wie zijn zijn leerlingen? Wie zijn zijn collega's? Wij geven hem een juiste biografie, zodat we weten met wie wij hier te maken hebben en wie deze persoon is die tot deze obessie of tot deze buitengewone spannende focus in de boekenserie is gemaakt. Harry Potter, een jonge man, een witte jongen die nu de puberteit heeft bereikt en door sommige jaren van zijn leven is gegaan, leeft in een normale maatschappij en werd getrokken naar een duistere kant of een duister parellel bestaan, en dat is de wereld van magie, die bestaat naast onze wereld, zoals in de boeken [vermeld staat]. En de meeste mensen zijn onachtzaam betreffende deze wereld, schenken geen aandacht eraan en proberen niet om het te leren.

In deze boekenserie worden zulke mensen 'Muggles' genoemd. Ze worden 'Muggles' genoemd en worden bestempeld als mensen die geen aandacht schenken aan magie en als mensen die geen magie willen leren, als de alledaagse mensen die geen deel uitmaken van de fantastische parellelle wereld van magie die verdergaat. Ze worden doorheen de boeken, doorheen de serie, bestempeld als idiote, simpele en nietswetende mensen zonder verstand. Er dient niet veel belang te worden gehecht aan hen, [het zijn] idiote mensen die zich niet bezighouden met magie. Dit is één van de eerste aanvallen op moraliteit die komen in deze boekenserie, één van de eerste. Dus Harry begint met het gaan naar een school, een heksenschool of toverijschool met verschillende graden waar een persoon doorgaat. Hij krijgt een toverstaf, magische items en zijn kleren, zijn boeken en zijn dingen zijn betoverd en hebben magische krachten gekregen. Hij is een persoon die leert hoe hij sommige Latijnse uitdrukkingen uitspreekt, hoe hij dingen betovert en hoe hij vervloekt voor en tegen mensen. Hij wordt, in ieder opzicht van het woord, een magïer, iets dat wij zien als een extreme vorm van ongeloof in Islaam!

Harry Potter, de jonge man, heeft vrienden in het boek en heeft leraren. Één van zijn leraren heet Albus Dumbledore, een oude man die lijkt op Sinterklaas met een lange witte baard en een bril. Vanzelfsprekend is hij het toppunt in het gebruik van magie en de beste in het gebruik van magie. Hij heeft bepaalde zaken, die andere magïers gebruiken, niet nodig door zijn meesterschap en zijn geweldige kennis, een echt teken van wijsheid en een val voor de mensen die de boeken lezen om te geloven dat zo een persoon het niveau van success heeft bereikt en een niveau van prestatie [heeft bereikt]. Hij heeft geen toverstaf nodig om te toveren en hij heeft geen mantel nodig om onzichtbaar te worden. Hij kan kijken door de toverformules van andere mensen die niet op zijn niveau zijn of dicht bij zijn niveau zijn. Dit is de leraar van Harry Potter. Hij tovert, zoals ik al zei, zonder een toverstaf en hij heeft een Phoenix, een vogel gemaakt van vuur, die hij stuurt om berichten over te brengen naar mensen of om informatie te verkrijgen. En Harry Potter heeft een pluim (veer) van deze Phoenix in zijn toverstaf waardoor hij extra krachten krijgt, volgens deze boekenserie.

Een andere van zijn leraren heet Trelawney, die lesgeeft in deze magieschool. Dit is iemand die beweert dat hij een kaahin (waarzegger) is, iemand die kan kijken in de toekomst, iemand die voorspelt wat er gaat gebeuren. En wij leren van de Profeet صلى الله عليه وسلم  dat dit een andere erg gevaarlijke vorm van ongeloof is, één die ervoor zorgt dat een persoon zijn gebed veertig dagen lang niet aanvaard wordt. “Degene die naar een waarzegger gaat en hem over iets vraagt, zijn gebed zal veertig dagen lang niet aanvaard worden.” En in een andere overlevering, “En hij is ongelovig geworden in datgene wat neergezonden is aan Mohammed صلى الله عليه وسلم .”

Dus hier is zijn leraar die op een bepaald moment de kunst van het voorspellen of het spreken over toekomstige gebeurtenissen onderwijst en in 'trance' gaat en, in één van de boeken, begint te spreken met een andere stem, wat een teken is van bezetenheid door djinn. En een tijdje later herinnert hij zich niets meer van wat er gebeurd is. De voorspellingen waarover hij sprak zijn geëerd in de boekenserie en worden bewaard in een speciale afdeling in de magieschool in kristallen bollen, zodat de mensen kunnen komen en de voorspellingen bestuderen. Ze hebben interpretaties nodig, dus spreekt hij met voorspellingen, praat hij over de toekomst, soms op raadselachtige manieren, en deze voorspellingen worden dan gelaten in de bibliotheek, een grote bibliotheek in de school voor de studenten van magie om te komen en ze te bestuderen en misschien een soort interpretatie te bereiken die hen zal toelaten om profijt te krijgen van wat er gaat gebeuren in de toekomst.

Dus dit zijn de mentoren of leraren van Harry Potter. Dit is ook wat jouw kinderen leren en dit zijn eigenlijk ook de leraren van jouw kinderen, indien ze deze boeken lezen. Harry Potter heeft een aantal vrienden waarvan magïers, verschillende gedaanteverwisselaars, dieren, djinn, ondode schepsels (zoals spoken) en mensen die naar hem komen in verschillende fases in het verhaal, misschien waarzeggers, misschien kwade tovenaars of misschien vijanden die hem proberen te schaden, vanonder een aantal verschillende soorten schepsels, mensenlijk en niet-menselijk. Één van hen – en wanneer ik dit zeg zal ik wellicht op de gezichten van sommige kinderen, wal-Laahu al-Moesta’aan, een teken van herkenning van de naam zien – is Moaning Myrtle. Moaning Myrtle is een personage in het boek en één van de vrienden van Harry Potter. Nu, laat mij jullie vertellen over het gezelschap van Harry Potter. En een persoon bevindt zich op de religie van zijn metgezellen (vrienden). Harry Potter bevriendt een geest of misschien de geest van een dood meisje, genaamd Moaning Myrtle. Zij leeft in de afvoerpijpen onder het toilet in een meisjesbadkamer, een goede vriend van Harry Potter. Waar leeft zij? In een rottingsput, waarin de afval terechtkomt onder het toilet. Zij leeft in de afvoerpijp onder het toilet in een meisjesbadkamer. Harry Potter bezoekt haar vaak om advies te krijgen, haar te raadplegen, tips te krijgen om magische mysteries op te lossen en verschillende zaken. Waar gaat hij haar bezoeken? In de meisjesbadkamer, om Moaning Myrtle te bezoeken, die leeft in een afvoerpijp van een toilet in de meisjesbadkamer. Er is een deel in het boek 'Order of the Phoenix' waarin Harry een grote plas treft met daarin een onbekend vloeistof van verschillende kleuren en structuren, met bubbels en schuim, en hij zoekt verheldering over een bepaalde mysterie die hij probeert op te lossen. Dus hij doet zijn kleren uit en neemt naakt een bad in deze plas van bubbelend, schuimend materiaal. En Moaning Myrtle komt opdagen in deze plaats, haar plaats in de toilet verlatend om op te dagen bij dit bubbelbad waarin Harry Potter naakt is en om de een of andere reden een bad neemt om te proberen horen wat een magische ei hem zal vertellen onder de oppervlakte van dit vloeistof. Zij klaagt bij hem nadat zij zichzelf heeft voorgesteld, terwijl zij zwevend boven het vloeistof verschijnt aan hem, en toevlucht bij Allaah wordt gezocht! Zij klaagt bij hem dat hij al een lange tijd niet is langsgekomen bij haar, dat haar goede vriend een lange tijd niet is langsgekomen bij het toilet in de meisjesbadkamer. En hij verontschuldigt zich omdat hij zijn banden met haar niet onderhield en geeft een aantal excuses dat hij druk bezig was. Dan gaat zij verder met het aanbieden van een aantal extra tips en aanwijzingen over hoe hij het mysterie moet oplossen van deze ei, waarvan hij probeert de stemmen te horen onder dit vloeistof waarin hij gekozen heeft om een bad te nemen.

In een ander boek biedt deze goede vriend van Harry, Moaning Myrtle, vriendelijk aan dat indien Harry ooit sterft en hij een plaats nodig heeft om te verblijven, dat hij meer dan welkom is om te komen en te verblijven in het toilet in de meisjesbadkamer. En dit is wat onze kinderen lezen. Dit zijn verhalen en avonturen van Harry Potter. Natuurlijk zal ik niet de geweldige heldhaftige episode van hem vermelden waarin hij tegen een draak vecht, maar kijk naar de soorten dingen die je zal lezen wanneer je een boek van Harry Potter leest. Dus dat tweede verhaal over haar waarin zij hem uitnodigt is slechts om jullie een idee te geven dat deze zaken feitelijk te vinden zijn in deze boeken. Het komt uit één van de Harry Potter boeken genaamd 'The Chamber of the Secrets'. Zij heeft hem uitgenodigd dat indien hij sterft en een plaats nodig heeft als ondood persoon, hij zonder problemen bij haar kan komen in het toilet in de meisjesbadkamer.

Dus nu heb je een klein idee van wat Harry Potter is. Er is ook een truc in dit boek waarmee zij proberen om de lezer te overtuigen om te onderscheiden tussen goede en slechte magie, tussen witte, positieve of behulpzame magie en zwarte kunsten, duistere, zwarte of kwade magie dat schadelijk is. Zij proberen jou doorheen de volledige boekenserie te overtuigen dat er goede en slechte magie is. Echter wordt de lijn (i.e. de scheiding) tussen de twee, vele keren doorheen het boek, somber. Natuurlijk, wij als Moslims op onze religie, vasthoudend aan de Leiding die Allaah naar ons heeft gestuurd, zijn niet overtuigd dat er een verschil is tussen goede en slechte magie. Beide soorten van magie, indien wij zouden aanvaarden dat er goede en slechte magie is, zijn ongeloof en plaatsen een persoon buiten de Islaam. Maar zelfs de mensen die jou proberen te overtuigen dat duistere magie kwaad is en dat witte magie goed is, zij zeggen – en dit is genomen uit de samenvatting van de magie die gebruikt wordt in de Harry Potter serie – :

“De zwarte kunsten verschillen van de andere vormen van magie, in de intentie van de tovenaar die het gebruikt. De meeste magie is relatief neutraal. Het kan gebruikt worden voor het goede en het slechte. Echter, sommige magie is kwaad in de intentie, door en door. Toverformules van dit soort worden vaak vervloekingen genoemd. Vervloekingen zijn toverformules die vaak worden gebruikt met de intentie om een ander persoon te schaden. Deze intentie, om te schaden, plaatst deze toverformule in het gebied van zwarte kunsten.”

Dus dezelfde toverformule wordt volgens hen zwarte magie of zwarte kunsten, door de intentie van de persoon die tovert met die toverformule. Dus in feitelijk is het dezelfde toverformule die gebruikt wordt, maar soms wordt het beschouwd als zwarte kunsten en soms als witte magie, afhankelijk van de intentie. Dus misschien gaan ze uit van de overlevering (Opmerking vertaler: Moesaa Richardson bedoelt hier waarschijnlijk de overlevering, “Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.). Echter, als je kijkt naar deze theorie en het onderzoekt, ondervind je duidelijk dat het slechts een manier is om jou te overtuigen of om beroep te doen op jouw fitrah (natuurlijke aanleg); dat jij geneigd bent naar goede dingen en een afkeer hebt van slechte dingen, dat er een goede kant is van magie. Echter zien we dat het verschil tussen goede en slechte magie somber en onduidelijk wordt, waar het dezelfde daad (gebruik van toverstaf, etc), dezelfde toverformule en dezelfde vervloeking is, maar het wordt goede magie vanwege de goede intentie van een persoon en het wordt slechte magie vanwege de slechte intentie van een persoon om iemand te schaden. Dus hier zien we een poging om mensen te verwarren betreffende de werkelijkheid van magie, dat er goede en slechte magie is. Maar wanneer zij het verschil tussen goede en slechte magie definiëren, is de lijn helemaal niet duidelijk. En we ondervinden dat dezelfde daad beschreven kan worden als goede of slechte magie.

Laat mij jullie ook een aantal van de soorten magie die men vindt in de Harry Potter boeken presenteren. De soorten magische toverformules, de soorten magie waar de persoon over leest in een Harry Potter boek, soms in groot detail [beschreven]. Soms ben je in staat om in het boek te leren hoe je tovert, hoe je theeblaadjes leest of hoe je de toekomst voorspelt en je vindt er ook recepten voor toverformules en [magische] drankjes. Er is iets dat waarzeggerij heet, dit is het zien in de toekomst. In de Harry Potter boeken is dit verdeeld in drie soorten. De eerste soort is een zwakkere soort die de beginnende studenten leren, maar er wordt geen beroep op gedaan en het is niet erg effectief. De tweede soort is hetgeen beoefend wordt wanneer sommige personages lessen beginnen te geven, zoals ze zeggen in de Lente van 1996 en er is een tijdlijn die loopt wanneer Harry Potter van graad naar graad gaat en van niveau naar niveau vordert als magïer. Dus hij wordt het tweede niveau van toekomstvoorspelling en het vooruitzien van gebeurtenissen onderwezen. En dit is nog altijd niet volledig betrouwbaar volgens de leringen van het boek. Hetgeen dat echt betrouwbaar is, is de derde soort dat 'zien' heet. Een persoon is een Ziener en hij ziet werkelijk, hij kan zien in de toekomst zoals hij beweert. De Ziener, zeggen ze, bezit een innerlijk oog. Hij heeft geen controle over wat hij ziet. Bijvoorbeeld, één van de leraren van Harry Potter die wij hebben vermeld, Trelawney, voorspelde de toekomst twee keer met deze magische toverformule, hoewel er een interpretatie nodig was van de betekenissen van hetgeen hij doorgaf over de toekomst. Zij zeggen dat het 'echt zien' zeer zelden is, maar het gebeurt een aantal keer in elke eeuw. En zij houden aantekeningen van de feitelijke gebeurtenissen van dit soort zien, dit soort waarzeggerij, ze houden aantekeningen ervan in de bibliotheek in de magieschool.

Andere technieken die zij gebruiken voor waarzeggerij, een ernstige vorm van ongeloof in Islaam, is astrologie. Zij gebruiken de sporen van vogels, de richtingen en de wegen van de vogels, wat ook van de Jaahiliyyah (pre-Islamitische onwetendheid) van de Arabieren was. Zij beschouwden de dag als een goede dag indien de vogel naar rechts vloog en beschouwden de dag als een slechte dag of een slechte dag om te reizen indien de vogel naar links vloog. Zij gebruikten speelkaarten, meestal gedompeld in bloed, een kristallen bal, dromeninterpretatie, voortekens van vuur, het lezen van handpalmen en het lezen van theeblaadjes. Al deze zaken zijn geïdentificeerd in de boeken van de geleerden van Islaam als echte wegen (manieren) van koehaanah (waarzeggerij), welke een daad van ongeloof is. Al deze zaken die hier vermeld zijn, zijn in feite geïdentificeerd in de boeken van de geleerden van Islaam als wegen die de magïers gebruiken om te proberen de toekomst te voorspellen. Zelfs de boeken gaan zo ver en dit moet echt een realiteit aan het licht brengen, die wij misschien over het hoofd hebben gezien, over de vuiligheid van deze boeken. Een persoon kan bijvoorbeeld in het boek 'Unfogging the Future', pagina 5 en 6, lezen hoe hij theeblaadjes leest en interpreteert en hoe hij de de symbolen en tekenen interpreteert in de theeblaadjes die de toekomst vertellen. Hij kan in detail lezen: een eikel betekent dit, een kruis betekenent dit, dit en dat symbool betekent dit. Hij kan zeven, acht, negen verschillende soorten symbolen leren die hij kan zoeken in de theeblaadjes en hij kan ze gebruiken om de toekomst te voorspellen. Dit is één van de wegen waarmee magïers hulp vragen aan de djinn en de shayaatien (duivels) om kennis van de toekomst op te eisen.

Ook wordt astrologie gebruikt door Harry Potter in het boek, zoals we hebben vermeld. Het is iets dat hij begint te leren vroeg in zijn rit, vroeg in zijn fases van het leren van magie. De studie van astrologie, volgens de astrologie dat gebruikt wordt in het boek, vereist een voorzichtige studie van sterrenkaarten die betrekking hebben op de geboortedatum van een persoon. De studenten in de waarzeggerijlessen van Trelawney moeten een ingewikkelde sterrenkaart maken en bepalen welke planeten waar waren en hoe dit hun levens beïnvloedt. Gebaseerd op astrologische tekenen, suggereerde de leraar dat Harry geboren moest zijn in de winter. We dienen hier te vermelden dat de Profeet  صلى الله عليه وسلم  ons een zeer belangrijke overlevering heeft verhaald van Allaah - azza wa jal - over de sterren en hoe de Moslim de sterren boven hem dient te begrijpen. De Profeet صلى الله عليه وسلم  heeft gezegd dat Allaah - ‘azza wa jal - heeft gezegd, “Deze ochtend zijn sommige van Mijn dienaren gelovig en ongelovig in Mij geworden.” Hij ging verder verduidelijken door te zeggen, “Degene die gezegd heeft: 'Wij hebben regen gekregen door die en die ster', dat is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren, en degene die zegt: 'Wij hebben regen gekregen door Allaah en Zijn genade', is een gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren.” Dus Allaah leert ons hier dat de formaties van de sterren en hemelse lichamen boven ons de regen niet bepalen en ons geen voorzieningen geven. Zij duiden op niets anders dan de drie dingen die vermeld zijn door Qataadah, de taabi’ie (iemand van de generatie na de metgezellen), die zei, “Allaah heeft deze sterren geschapen voor drie zaken.” Ten eerste, “Als een verfraaiing en versiering van de hemel.” i.e. ze maken de hemel mooi. Ten tweede, “Als steniging voor de duivels.” i.e. als raketten die de duivels aanvallen. Zoals we allemaal weten, voor de tijd van de Profeet صلى الله عليه وسلم  verwachtten de djinn de komst van een Profeet en verwachtten ze dat de openbaring zou beginnen neerdalen. Maar ze wisten niet vanwaar de Profeet zou komen of wanneer de openbaring zou beginnen neerdalen. Dus ze begonnen naar boven te gaan naar de hemelen, als een consequente gewoonte, om te proberen iets op te vangen van de openbaring voordat het neerdaalde, zodat ze kennis zouden hebben van wat er zou komen in de toekomst, voordat de mensen die kennis zouden hebben via de Profeet. En [hiermee] zouden ze de magïers en waarzeggers helpen. Dus op het moment wanneer Allaah de Qor'aan ging openbaren en de openbaring ging neerzenden naar de Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم , maakte Hij de sterren in de hemel als raketten die de shayaatien (duivels) aanvielen en hen uit de hemel stootten, zodat de openbaring naar de Profeet صلى الله عليه وسلم  zou neerdalen zonder dat de duivels toegang hadden tot de openbaring of er kennis over hadden voordat het neerdaalde naar de Profeet صلى الله عليه وسلم . Het eerste profijt die wij krijgen uit de sterren is dat ze een versiering van de hemel zijn. Het tweede is dat ze raketten zijn tegen de duivels. Het derde is dat ze tekenen zijn waarmee de mensen geleid worden. Wat betekent dit? Navigatie, inderdaad! Jij gebruikt de noordster, jij gebruikt het sterrenbeeld om jou te helpen in jouw reis om van een plaats naar een andere te gaan. Niet dat jij leiding zoekt van de hemel, omdat de Profeet صلى الله عليه وسلم  nooit leiding zocht van de hemel en de sterren, noch deed iemand van zijn Metgezellen dit. Echter gebruik jij ze als middelen om de juiste richting en orïentaties te weten (in jouw reis). Deze uitspraak van Qataadah is verzameld in de Sahieh van Imaam al-Boekhaarie. En Qataadah gaat verder en zegt, “Degene die het op zichzelf neemt om te geloven dat de sterren andere dingen betekenen (bv. dat ze extra informatie hebben voor ons of dat we bepaalde dingen eruit kunnen lezen), hij heeft een fout begaan, zijn aandeel verloren en heeft zichzelf belast met datgene waarover hij geen kennis heeft.” En zoals ik vermeld heb, dit is verzameld in Sahieh al-Boekhaari.

Dus wij zien in het boek hoeveel tegenstrijdigheden het bevat met de openbaring die werd gegeven aan de Profeet صلى الله عليه وسلم  en we zien hoeveel soorten magie het bevat. Een andere soort magie is de drankjes die hij leert maken en de ingrediënten van de drankjes, doorheen de boekenserie, zijn in detail beschreven. Dus het is niet vreemd als we een toegewijde lezer van deze boeken vinden die deze drankjes uitprobeert, door het nemen van een dode muis en het hoofd ervan af te hakken, het bloed van een vleermuis te laten wegvloeien, het doen van exact dezelfde dingen die werkelijke praktijken zijn van tovenarij, het leren uit de Harry Potter serie hoe je een magïer wordt.

Dus bijvoorbeeld in de school waar Harry Potter naartoe gaat, heeft hij een les over (magische) drankjes, het maken van drankjes en hij leert van een drankjesmeester in het eerste jaar. Er is een website van de toegewijde fans van Harry Potter waarin ze alle verschillende soorten magie samenvatten en referenties geven naar welke boeken en welke pagina's je het gebruik van de verschillende soorten magie kan vinden, welke personages er vermeld zijn doorheen de boeken en waar je de vermelding van deze personages kan vinden, de verhaallijnen en alles hierover. Er zijn toegewijde fans van deze boekenserie die dit hebben gedaan en wij hebben een aantal dingen genomen van hun webpagina om aan te tonen, als een samengevat stuk informatie, wat er gebeurt in de school waar Harry Potter naartoe gaat, de tovenarijschool genaamd Hogwarts.

In het eerste jaar maken de studenten simpele drankjes, zoals een 'boil cure' drankje. Het eindexamen bevat een praktisch drankje waarbij de studenten een vergeetachtigheidsdrankje moeten maken, dit is in het eerste jaar. Het tweede jaar gaat over een ... [onverstaanbaar], een haargroeidrankje. In het derde jaar bevat de syllabus (cursus) een verschrompelingsoplossing. Het vierde jaar, vijfde jaar en zo verder, tot in de late jaren waarin ze geavanceerde drankjes beginnen te maken, die veel ingrediënten en veel meesterschap van de vaardigheden van magie vereisen.

Ook hebben wij veel verschillende toverformules. Wij hebben gesproken over drankjes... magische items, wij gaan nu spreken over magische items. Kijk nu eens naar sommige toverformules. Er is een woordenboek beschikbaar op websites die toegewijd zijn aan dit fenomeen, deze boekenserie. Een woordenboek van A tot Z: de namen van de toverformules, allemaal in Latijnse zinnen waarvan we de betekenis niet begrijpen, wat zeker een teken is van tovenarij. Van A tot Z, de persoon kan de namen van de toverformules leren, hoe ze gebruikt moeten worden en welke plaats of welk deel van welk boek heeft Harry Potter deze toverformule gebruikt, werd de toverformule tegen hem gebruikt of in zijn bijzijn gebruikt, dit alles. Bijvoorbeeld... ik zeg liever niet de namen van de toverformules omdat ze betekenissen kunnen bevatten die we niet willen vermelden in het Huis van Allaah azza wa jal. Maar er zijn toverformules; wanneer je de naam van de toverformule uitspreekt, stijgt de uitspreker van deze formule (i.e. de tovenaar) naar de hemel en begint hij te vliegen. Er zijn toverformules die dingen bevriezen en ze doen stoppen met bewegen, er zijn toverformules die dieren transformeren in een beker of een bokaal. En dit behoort, zoals we hebben vermeld, tot de wegen van illusie, tot de verschillende soorten illusie die vermeld zijn door Shaykh Saalih al-Fawzaan.

Dus zij spreken deze Latijnse zinnen uit, zwaaien de toverstaf op bepaalde manieren en er zijn hierbij daden van het hart, alsook emoties bij betrokken en zij toveren. Dus er kan een volledig boek verzameld worden over de toverformules en de drankjes. Er is ook een woordenboek van A tot Z die gaat over de drankjes en haar ingrediënten, effecten, namen en hoe je de naam zingt, zelfs een analyse van hoe je de namen in het Latijns moet uitspreken zodat jij, als lezer van het boek, geen fouten zal begaan in jouw uitspraak van de Latijnse naam van deze toverformule. Dit toont allemaal aan dat er een groot belang is gehecht aan de presentatie van magie en zelfs hoe je de woorden uitspreekt! Ze zijn beschreven en gedetailleerd voor jou, alsook de ingrediënten van de drankjes en de tovermules waarmee getoverd wordt.

Andere items,  items van zwarte magie die vermeld zijn doorheen het boek en gebruikt worden door Harry Potter, zijn metgezellen en zijn leraren: menselijke beenderen, speelkaarten die bevlekt zijn met bloed, glazen ogen en iets waarnaar zij verwijzen als de 'hand van glorie', dit is zoals zij zeggen één van de minst schadelijke magische of zwartmagische items; het is een echt menselijk hand dat betoverd is om gloeiend licht te geven en het wordt gebruikt als lantaarn. Andere voorbeelden zijn: een oud roestig gespijkerd muziekinstrument, kwaad uitziende maskers, verschrompelde hoofden, levende gigantische zwarte spinnen, giftige kaarsen, menselijke vingernagels... deze worden gebruikt als items, deze worden gebruikt als betoverde wapens om het kwaad af te weren of om iemand te schaden. En de lijst gaat verder en verder: de magische items waarover de persoon leest, hoe worden ze magische items, hoe worden ze betoverd, hoe worden ze gebruikt, welk soort zinnen worden er uitgesproken om ze werkend te krijgen en hoe gebruikt men de krachten ervan tegen de vijand.

En bovendien heeft één van de fans van de serie de drie basiselementen van toverformules beschreven, maar omwille van beknoptheid slaan we dit over. Waar het om draait is dat er een volledig cultuur is rond de boekenserie dat diep geworteld is in tovenarij, dat zichzelf weergeeft als tovenarij. Het heeft geen schaamte en geen noodzaak om het feit dat ze houden van tovenarij en magie te verbergen. Ze houden van Harry Potter en zijn episodes die allemaal gebaseerd zijn op deze tovenarij en magie.
 
Dus nu, wat denk je dat de reactie zal zijn van kinderen met een invloedrijke leeftijd op deze boekenserie? Logischerwijze... magie wordt (in het boek) bestempeld als de reddende factor en de held van het verhaal redt enkel zichzelf, zijn vrienden en familie van gevaar door het gebruik van magie. Hij is enkel succesvol door het gebruik van magie. En hij weert het kwade af en wordt gered door het gebruik van magie. Hij zoekt niet de hulp van Allaah de Almachtige, hij doet geen beroep op het boek van Allaah, noch op een goede morele daad, maar hij doet beroep op magie, magische toverformules, amuletten en magische items bij elke wending van het verhaal. Dus de reactie van de kinderen, wat zal die zijn denk je? Behalve, “Op een dag wil ik een magïer zijn. Ik wens dat er op een dag ergens een magïersschool is waar ik me zou inschrijven, waar ik zou leren toveren en waar ik zou leren de mensen die mij willen pijn doen te schaden... enkel de slechte mensen. Ik zal een goede magïer zijn, ik zal (enkel) de slechte mensen schaden, ik zal (enkel) de slechte mensen pijn doen. Ik zal de mensen redden met magie en hen redden van de slechte mensen.”

De Christenen, sinds het jaar 2001, hebben pogingen gedaan om het gevaar van magie in de Harry Potter boekenserie te verduidelijken, toen er nog maar een aantal boeken uit waren. Christenen die zich hielden aan het fundamenteel begrip dat blijft in hun dien (religie), dat magie, zowel goede en slechte of zwarte en witte magie, niet toegestaan is en godslastering is. En jullie kennen de geschiedenis van de Christenen, dat ze in feite door periodes gingen waarin ze zeer waakzaam waren over het idee van magie. En ze vonden vaak magïers en doodden hen. Zelfs in Amerika, in de Verenigde Staten van Amerika, was er iets dat 'Salem Witch Hunts' (Salem Heksenjagers) heette, waarbij ze in de huizen gingen zoeken naar bewijzen dat mensen magie gebruikten. En wanneer ze dan een heks of een tovenaar vonden, gingen ze hem of haar doden om de maatschappij te beschermen tegen het kwaad van de magie.

Deze Christenen hebben voor ons een aantal uitspraken verzameld van kinderen die hebben gesproken over hun ervaring of hebben gesproken over wat ze graag willen doen na het lezen van de Harry Potter boeken. Bijvoorbeeld een jongen die Dillan noemt en tien jaar oud is zegt, “Ik wil graag naar een tovenaarsschool gaan en magie leren. Ik wil graag een toverstaf leren gebruiken om te toveren.” Zou je iets anders dan dit verwachten van iemand die leest over hetgeen we beschreven hebben in deze lezing? Dit is vanzelfsprekend, dit is wat mensen zouden verwachten van zo een boekenserie. Een meisje dat twaalf jaar oud is zegt, “Indien ik kon gaan naar een tovenaarsschool, zou ik in staat zijn om te toveren, drankjes te maken en te vliegen met een bezemsteel.” Hoge ambities! Jeffrey, elf jaar oud, zegt, “Het zou prachtig zijn om een tovenaar te zijn, omdat je dan situaties en dingen kan controleren, zoals leraren [dat kunnen].” Catherine, negen jaar oud, zegt, “Ik zou graag naar een tovenaarsschool gaan, magie leren en mensen betoveren. Ik zou een lelijke toverformule uitvinden en dan is het payback time!” Carol, tien jaar oud, zegt, “Ik voel alsof ik binnen de wereld van Harry ben. Indien ik naar een tovenaarsschool zou gaan, zou ik gewoon alles studeren: toverformules, tegenaanvallen, bescherming tegen de zwarte kunsten, enzovoort.” Dit zijn de reacties van kinderen die de Harry Potter serie hebben gelezen.

En toen wij onze geliefde jonge broeders en zusters in Islaam waarschuwden in de Moslimschool hier, toen wij hen waarschuwden voor dit kwaad gedurende de voorbije week of langer, kregen wij zeer vreemde reacties van hen. Wij vroegen hen om de boeken in hun huizen te verwijderen of om de boeken naar school te brengen. En sommigen van hen... als je gewoon het woord Harry Potter noemt, hebben ze niets gehoord van hetgeen wij zeiden over Harry Potter. “Heb je eraan gedacht om jouw Harry Potter boek te brengen naar school?” Hij zegt, “Ja, ja, ik heb Harry Potter boeken. Ik zit aan pagina 21.” Of, “Ik zit in hoofdstuk 21.” Hij heeft niets gehoord van al hetgeen dat werd gezegd! Wij hebben zelfs gehoord dat de kinderen elk boek dat werd uitgebracht hebben gelezen, meer dan één keer! [Wij hoorden dit] van onze eigen kinderen, onze eigen broeders en zusters die naar onze eigen Moslimschool komen. Ze hebben elk boek gelezen dat werd uitgebracht en sommigen van hen kunnen de gebeurtenissen noemen en zeggen in welk hoofdstuk en welk boek het zich bevindt. Het gaat zo ver dat sommige van onze jonge broeders en zusters in deze val zijn gelopen. En ze zijn slachtoffer geworden van hun eigen ouders en zijn onbeschermd gelaten door hun eigen ouders, degenen die verantwoordelijk zijn voor hen om hen te beschermen tegen dit kwaad. Onbeschermd gelaten en gewoon geduwd in de wereld van magie, de wereld van shaytaan, om afgedwaald te worden naar ongeloof in de religie van Islaam.

Zij hebben vermeld dat meer dan 200 miljoen [boeken] verkocht zijn in meer dan veertig talen. Natuurlijk ligt dat aantal inmiddels al veel hoger, dit is van het jaar 2001. Meer dan 200 miljoen boeken zijn verkocht in veertig talen, en ik heb vermeld dat dit [cijfer] heel oud is; zes jaar geleden. Zij hebben ook gezegd het boek onlangs elf miljoen exemplaren heeft verkocht in 24 uur. Het meest recente boek heeft elf miljoen exemplaren verkocht in een periode van 24 uur! En we hebben vermeld dat dit na de opening om twaalf uur middernacht was.

Dit gezegd zijnde en nadat we veel of sommige werkelijkheden van Harry Potter hebben blootgesteld: de betekenissen en ideeën die voorgesteld worden in de boeken, de verhalen, de items waarover gesproken werd, de vervloekingen, de toverformules, de magische items, de schepsels, de leraren van Harry Potter en zijn vrienden, zoals Moaning Myrtle, enz. De mensen dienen te beseffen dat wij wakker moeten worden en dat dit geen kwestie is die gelaten dient te worden bij “Kinderen moeten aangespoord worden om te lezen en ouders moeten blij zijn dat hun kinderen lezen.” Echter zijn wij niet blij dat onze kinderen dingen lezen die hen naar het Hellevuur leiden. Wij willen dat onze kinderen dingen lezen die hen toegang tot het Paradijs zal geven. Wij zullen niet gewoon blij zijn over het lezen, zozeer dat we zeggen, “Mijn kind is niet ongeletterd, hij leest”, en iedereen is zo gelukkig omdat alle kinderen lezen. En dit is het standpunt van de meeste leraren in de scholen over de Harry Potter boeken. Zij zeggen, “Indien we de kinderen iets geven om te lezen, 700 pagina's, zal dit hun woordenschat vermeerderen en hen veel profijt geven.”  Echter leidt dit hen rechtsreeks naar het Hellevuur, met een goede woordenschat, met een rijke woordenschat zullen ze het Hellevuur binnentreden, door het ongeloof in Allaah ‘azza wa jal. Ja, het vermeerdert hun woordenschat en het is lezen... in hoeverre dat het de moeite waard is wanneer je praat over het lezen van iets dat hen zal afdwalen.

Betreft de auteur van het boek... een broeder heeft dit net voorbereid terwijl wij ons voorbereidden om de lezing te geven, hij vermeldt een aantal zaken over de auteur van de Harry Potter serie. Rowling, zij is afgestudeerd aan de Exeter University in Engeland. Zij is heel bekend met bovennatuurlijke praktijken, zij gebruikt elementen en filosofieën achter heidense religies, Keltische religies, de religies van de druïdes (keltische priesters), tovenarij en Satanisme. Dit komt van dezelfde Christelijke groep, dit toont jullie precies wie hier achter zit. Een andere bron vermeldt, “J.K. Rowling, de auteur van de Harry Potter serie, heeft een gigantisch groot onderzoek gedaan.” Zij is heel nauwkeurig, anders zouden we heksen hebben over heel het land en de wereld die zeggen dat dit geen echte vertegenwoordiging van hun religie (van magie) is. In werkelijkheid portretteert zij tovenarij. Dit is een echte vertegenwoordiging van tovenarij, zwarte kunsten en zwarte magie. En toch hebben we mensen die zeggen dat dit enkel fantasie en onschadelijk lectuur voor onze kinderen is. Wat dit eigenlijk nog gevaarlijker maakt is dat het omsluierd is met een fantasietaal en een kinderliteratuur en het is humoritstisch gemaakt, mooi geschreven en extreem provocerend lectuur, het maakt gewoon dat de kinderen verlangen naar het volgende [boek]. Dit is wat zo schadelijk is!

Dit gezegd zijnde, moeten wij onszelf nog eens herinneren dat wij verantwoordelijk zijn voor onze kuddes, dat wij bewakers zijn, wij zijn herders en wij zijn verantwoordelijk voor onze kuddes. Wij zijn genoodzaakt door onze religie om schade te verwijderen uit de weg van de Moslims in het algemeenen, dit is nog meer het geval bij onze eigen kinderen, in onze eigen huizen. Wij moeten deze schade verwijderen, vooral wanneer het schade is die hen rechtsreeks naar het Hellevuur leidt. Schade die niet enkel ongehoorzaamheid is aan Allaah, maar ongeloof in Hem, ongeloof in Zijn religie, dingen die hem buiten de Islaam plaatsen. Onze eerste en voornaamste prioriteit moet het redden van onszelf en onze kinderen van het Hellevuur zijn.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
“O jullie die geloven, red julliezelf en jullie families van een Vuur...”
(Soerah at-Tahriem [66], vers 6)

Wij zijn verantwoordelijk voor hetgeen Allaah - ‘azza wa jal - ons toevertouwd heeft. Denk terug aan het geluk dat jouw hart overkwam toen jouw baby jongen of meisje geboren was, hoeveel je de intentie had om dit kind te eren, dit kind op te brengen volgens de Islaam, dit kind te beschermen tegen schade en hoe dankbaar je was tegenover Allaah ‘azza wa jal in die tijd. En denk hierover na: hoe onachtzaamheid binnengeslopen is in jouw leven en hoe jij dit kwaad hebt toegelaten in jouw huis. Hoe onachtzaam ben je geweest, hoe laks je bent geweest met een zaak die het verschil tussen een Moslim en een kaafir (ongelovige) is.

Dit gezegd zijnde, herinneren wij onszelf opnieuw aan de verplichting om dit kwaad uit onze huizen te verwijderen. De uitspraak van de Profeet  صلى الله عليه وسلم , “Wie van jullie iets kwaads ziet, laat hem het dan veranderen met zijn hand...”, dit is specifiek voor de mensen die de autoriteit hiervoor hebben. Wanneer jij aan het hoofd bent en de Sultan bent, zoals een man in zijn eigen huis, de echtgenoot in zijn eigen huis of de vrouw in haar eigen huis over haar kinderen, dan ben jij verantwoordelijk om de schade (het kwaad) te verwijderen met jouw handen. Jij zal verantwoordelijk worden gehouden tegenover Allaah azza wa jal voor het niet fysiek (i.e. met je lichaam) verwijderen van de schade, wanneer jij de autoriteit bezit om dit te doen. En je kan niet zeggen, “Ik haatte het in mijn hart.” Dit is enkel wanneer je niet in staat bent om de schade of het kwaad te veranderen met je hand of je tong. Jij bent hiertoe niet in staat, dus dan is het haten in je hart het enige dat overblijft voor jou. Maar als een persoon van autoriteit in jouw huis, in jouw school, in de plaats waar je over autoriteit beschikt, mag jij niet zeggen, “Ik zal het gewoon in mijn hart haten en de mensen onder mijn autoriteit zichzelf laten verwennen met hetgeen Allaah – subhaanahu wa ta'aala – heeft verboden.” Vooral als het gaat om iets dat wordt beschouwd als ongeloof in de religie, dan moeten we nog meer op onze hoede zijn.

En opnieuw de overlevering die de Profeet صلى الله عليه وسلم  ons heeft onderwezen, dat er geen dienaar is die een voogdij of kudde werd gegeven door Allaah azza wa jal en raaie (herder) werd gemaakt en hij geeft geen nasiehah (advies), gedraagt zich bedrieglijk en beschermt [zijn kudde] niet tegen schadelijke dingen waartegen Allaah hem heeft gewaarschuwd, behalve dat hij de geur van het Paradijs niet zal ruiken. Deze overlevering staat in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim.

En herinner jullie dat jullie kinderen, zoals eerder vermeld in de lezing, zwak zijn en jullie bescherming nodig hebben. Ze hebben jullie nodig om hen te leren wegblijven van het kwaad, om hen te helpen het kwaad te herkennen, om hen te helpen shirk (afgoderij) in al zijn vormen, kufr (ongeloof) en dingen zoals magie te herkennen en om niet stil te zijn terwijl jullie weten dat ze betrokken zijn in kwaad, terwijl jullie weten dat ze betrokken zijn in ongeloof en dat jullie stil zijn en hen laten doen. Zij hebben jullie hulp en ondersteuning nodig en zij hebben jullie nodig om misschien een strenge houding te hebben. Dus het kan zijn dat zij niet van jou houden omdat je hun Harry Potter boeken vandaag hebt weggehaald, maar zij zullen van jou houden wanneer ze gered zullen zijn van het Hellevuur, door de zorg van een ouder. Zij zullen van jou houden wanneer zij jou bezoeken in Jannah (het Paradijs). En zij zullen misschien van jou houden later in dit leven, wanneer ze beseffen dat jij een strenge actie ondernam door het verwijderen van iets waar zij van hielden maar waartoe ze geen toegang mochten krijgen of waarvan ze niet mochten houden. Maar jij verwijderde dat ding uit hun weg en dat was iets dat leidde naar veel goeds in de doenyaa (het wereldse leven) en in het Hiernamaals. Dus wij vragen Allaah 'azza wa jal om ons inzicht te schenken in onze echte prioriteiten als Moslims en om ons de moed en de wijsheid te geven die wij nodig hebben om het goede te gebieden en het slechte te verbieden en om ons standpunt te baseren op de tekst van het Boek (de Qor'aan) en de Soennah.

Dit gezegd zijnde, gaan wij wat tijd geven voor vragen, indien er vragen zijn, en dan willen wij een opmerking maken over de toekomstige kansen die er zijn voor mensen die willen helpen met deze inspanning om de Moslims te waarschuwen voor dit gevaar: om CD's te verspreiden, de verspreiding van CD's in grote hoeveelheden te financiëren en om een boekenruilingsprogramma te financiëren of wij schenken de mensen, die hun [aan ons] Harry Potter geven, boeken over Tawhied die hen zullen helpen om gewaarschuwd te zijn over zulke kwade zaken in de toekomst. Wij willen deze gelegenheid beschikbaar maken en wij zullen inshaa-a-Laah (met Allaah's Wil) doen zoals Allaah zei,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“En werkt samen op al-birr (deugdzaamheid) en at-taqwaa (Godsvrees) en werkt niet samen op zonde en overtreding.”
(Soerah al-Maa'idah [5], vers 2) 

En wij sluiten af met het zenden van as-Salaat en as-Salaam over de beste der schepsels, de Profeet en de Boodschapper van Allaah, Mohammed ibn Abdillaah en over zijn familie, Metgezellen en al zijn volgers tot de Dag des Oordeels. Soebhaanakal-Laahoemma wa bihamdik, ash-hadoe an laa ilaaha illaa ant, astaghfiroeka wa atoeboe ilayk (vrij van alle onvolkomenheden bent U, O Allaah, alle lof komt U toe. Ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve U. Ik verzoek U mij vergiffenis te schenken en ik keer berouwvol tot U).

Onze broeder herinnert ons aan David Copperfield en de andere naam David Blaine, magïers die goochelaars zijn, Chris Angel en anderen. Dit zijn welbekende magïers die op televisie komen, goochelaars of hoe ze zichzelf noemen. Pas hetgeen je vandaag hebt geleerd ook hierop toe. Beschouw het als iets vanzelfsprekend, beschouw het als iets dat logischerwijze inbegrepen is in onze discussie van deze avond, ook Mighty Morphin Power Rangers, Superman, de vliegende man die de hele planeet beschermt, videospelletjes waarin de spelers vechten en misschien magie gebruiken tegen elkaar, Mortal Combat, waar ze toveren en vuur schieten op elkaar en gelijkaardige spelletjes. Laat geen magie toe in jouw huis! Zeg niet, “Het is slechts een spelletje en mijn kinderen weten dat het slechts een spel is.” Net zoals je hen niet zou laten zitten en kijken naar pornografie en dan zeggen, “Het is slechts... weet je, doe gewoon alsof het niet echt is.” Niemand zou dit ooit doen. Dus hoe kan... en dat (i.e. pornografie) is geen ongeloof in Allaah, dat is een zonde. Begrijp je het verschil? Dat is geen ongeloof in Allaah, dat is een zonde en een verschrikkelijke misdaad. Echter is ongeloof in Allaah aanwezig in jouw huis en jij zegt dat het slechts een spelletje is?! Ongeloof in Allaah! Kinderen houden van en hebben hun harten gehecht aan de vechter die de grootste vuurbal kan gooien en de andere vechter uitschakelt en wint door zijn gebruik van magie, in onze huizen als Moslims! Wij moeten beseffen dat deze dingen extreem gevaarlijk zijn voor de ‘aqiedah (geloofsovertuiging) van het kind, het kan ons en onze kinderen buiten de Islaam leiden! Dus pas dit toe op alle video's, videospelletjes, DVD's, magazines en boeken. Denk na over de toekomst van jullie kinderen, hou van jullie kinderen werkelijk omwille van Allaah en hou [alle] schade uit hun weg. Haal de dingen weg uit jullie huizen die de middelen van de shaytaan zijn en die mensen naar het Hellevuur leiden. Wees serieus hierover!

Vraag: Is het toegestaan om een verhaal over een geest te lezen, ook al volgen wij het niet?

Antwoord: Deze vraag is moeilijk verwoord. Het niet volgen van het verhaal, betekent dit dat jij het niet leest? Indien jij een verhaal niet volgt, dan lees jij het niet. Maar indien jij het verhaal volgt, betekent dit dat je het leest. Maar als je bedoelt dat je het niet volgt, i.e. dat je het niet in praktijk brengt, dan is het volledige idee dat je een verhaal leest over een geest. Ik weet niet wat het verhaal over de geesten is. De djinn bestaan echt. Indien jij praat over een verhaal over de djinn, uit de Qor'aan en de Soennah, dan is het toegestaan om een verhaal over de djinn te lezen, om Soerah al-Djinn uit de Qor'aan te lezen, dat is toegestaan. En het is toegestaan om het te volgen, erin te geloven en het te hebben als jouw ‘aqiedah (geloofsovertuiging). Maar indien jij een fictief verhaal over een geest bedoelt, dan willen wij eigenlijk alle fictieve verhalen over geesten, mensen, dieren en alles vermijden. Want het standpunt van de Moslims tegenover liegen, is dat wij het liegen in al haar vormen schuwen en vermijden. Wij zijn niet tevreden wanneer een man tegenover een groep mensen iets doet wat toneelstuk heet en waarbij hij zegt, “Mijn naam is John die en die”, terwijl zijn naam niet John die en die is.
ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس

“Wee hem, wee hem, wee hem, degene die liegt om de mensen te doen lachen.”
[Soenan Abi Dawoed]
 
Dus het liegen, in al haar vormen, wordt gezien als een zonde in Islaam, behalve de uitzonderingen die de Profeet صلى الله عليه وسلم  ons heeft onderwezen: tussen de echtgenoten, in Jihaad en om islaah (vrede) te brengen tussen twee partijen die het oneens zijn. En dit soort liegen (in deze uitzonderingen) wordt gedaan op een zeer lichte, onschadelijke manier. En sommige geleerden gaven zelfs in die gevallen niet de voorkeur aan het liegen. Dus het liegen behoort tot de dingen die leiden haar het Hellevuur.
“Aan jullie is het om de waarheid te spreken. Want voorwaar, het spreken van de waarheid leidt naar al-birr (deugdzaamheid). En voorwaar, al-birr leidt naar al-Jannah (het Paradijs). En pas op voor het liegen. Want voorwaar, het liegen leidt naar al-Foejoer (verdorvenheid). En voorwaar, al-Foejoor leidt naar het Hellevuur.”

En in dezelfde overlevering zei de Profeet Mohammed صلى الله عليه وسلم ,
 
 “En een persoon zal blijven de waarheid spreken en zijn best doen om de waarheid te spreken, tot hij bij Allaah opgeschreven wordt als een Siddieq (waarheidsgetrouw persoon). En een persoon zal blijven liegen en zijn best doen om te liegen (in alle situaties), tot hij bij Allaah opgeschreven wordt als een kadh-dhaab (leugenaar).”

Dus liegen is verboden in Islaam en behoort tot de Grote Zonden en tot de eigenschappen van de Moenaafiq (huichelaar, hypocriet); wanneer hij spreekt, liegt hij. En Allaah heeft de Moenaafiqoen (hypocrieten) beschreven in het begin van Soerah al-Baqarah,
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ
“...en voor hen is een pijnlijke bestraffing vanwege hun leugens.”
(Soerah al-Baqarah[2], vers 10)
Dus leugens zijn niet toegestaan in Islaam, [ook al is het] over een geest of een mens. Dit is een ander onderwerp waarover wij kunnen discussïeren. Het voornaamste kwaad waartegen wij iedereen wilden waarschuwen deze avond is magie.

Vraag: Kan je geschaad worden als iemand naar een waarzegger gaat om over jou te informeren? Voorbeeld: een persoon is bekeerd naar de Islaam en zijn familie kan dit niet aanvaarden. Dus zijn moeder gaat naar een waarzegger om advies te vragen of om kennis over hem te vragen om haar hart gerust te stellen. Wat kan je doen om jezelf te beschermen tegen zulke zaken waarover jij geen controle hebt?

Antwoord: Zoals jij hebt gezegd, jij hebt er geen controle over, dus je kan er niet veel aan doen behalve dat je Allaah - azza wa jal - blijft gedenken en Allaah - ‘azza wa jal - vraagt om jou te beschermen tegen de complotten van de ongelovigen en al degenen die jou willen schaden. En Allaah - ‘azza wa jal - is geheel in staat om jou toevlucht te schenken en jou te beschermen tegen de hele oemmah (gemeenschap), ook al verzamelt de hele oemmah zich tegen jou, zoals in de overlevering van Ibn ‘Abbaas,

 “Zij kunnen jou nooit schaden behalve met iets dat Allaah heeft voorgeschreven tegen jou.”

Vraag: Hoe werd de Profeet صلى الله عليه وسلم  beïnvloed door de magie?
 
Antwoord: Hij dacht vaak, zoals beschreven door ‘Aa'ishah, dat hij iets had gedaan dat hij niet had gedaan. In een andere overlevering: hij dacht vaak dat hij gegaan was naar het huis van één van zijn vrouwen terwijl hij niet was gegaan naar dat huis.

Vraag: Wat zijn de manieren om magie te behandelen?

Antwoord: Toen de Profeet صلى الله عليه وسلم  werd gevraagd over an-noeshrah (het genezen van magie met magie) zei hij,
“Het behoort tot de daden van de shaytaan.”
Natuurlijk is magie niet toegestaan. Dus als magie niet toegestaan is, hoe kan het een behandeling of geneesmiddel zijn? De manier waarop je magie behandelt, is net zoals de manier waarop je andere ziektes behandelt. Eerst en vooral met Tawhied, door zich alleen naar Allaah ‘azza wa jal te wenden en Hem te vragen om jou te genezen. En er is niets zoals Tawhied. Er is geen dokter, er is geen Shaykh, er is niemand die jou kan helpen zoals Allaah ‘azza wa jal. Allaah ‘azza wa jal kan jou genezen zonder [de tussenkomst van] enige Shaykh, zonder enig tussenpersoon, met niks. Met jouw Tawhied roep je Hem aan en zeg je, “Ik ben Uw dienaar die geen deelgenoten aan U toekent, ik ben Uw dienaar die U uitzondert in al mijn aanbiddingen, help mij in mijn tijden van nood...” Je kan Hem aanroepen met wat jij begrijpt en met wat jij kan zeggen en je reciteert Zijn Boek over de plaatsen die aangetast zijn (door pijn of ziekte), dit heet roqyah. Bijvoorbeeld wanneer jouw arm aangetast is, leg je jouw rechterhand op je arm en reciteer je de Qor'aan. Bovendien kan je blazen op Zamzam water en het opdrinken. Het blazen op Zamzam water met de recitatie van de Qor'aan en het drinken ervan en ook de verschillende smeekbedes die heel algemeen en allesomvattend zijn die de Profeet صلى الله عليه وسلم  ons onderwezend heeft, zoals het plaatsen van de rechterhand op de aangetaste plaats en dan zeg je,
اللهم رب الناس اذهب البـأس واشفني وأنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما

“O Allaah, Heer van alle mensen, verwijder de aandoening en genees (mij), U bent Degene die geneest en er is geen genezing behalve Uw genezing, een genezing die geen pijn of spoor van ziekte nalaat.”

Dit was de smeekbede die gebruikt werd door de Profeet صلى الله عليه وسلم  en ook, zoals ik vermeld heb, de smeekbede van de gelovige gebaseerd op Tawhied, het vertrouwen dat Allaah azza wa jal jou zal genezen en jouw ziekte zal weghalen. Dit is voor magie en alle andere soorten aandoeningen die jij tegenkomt in de doenyaa (het wereldse leven).

En moge Allaah de Salaat, de Salaam en de zegening sturen over onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn Metgezellen.