A.S Vrijdag Lezing in Gouda

Bismillaahi ar-Rahmani ar-Rahim


Assalaamoe 'alaykoem wa Rahmatoeallaahi wa Baarakatuhu beste broeders en zusters, We zijn verheugd om jullie op de hoogte stellen van het volgende goed nieuws:

A.s vrijdag 18 januari na salaat el 'ieshaa zal er een lezing gehouden worden in Moskee Nour te Gouda inshaa Allaah, door de edele broeder Abdullaah Aboel-Mundir al Jazaairie- Hafidahoe-Allaah -


Met als titel:
"Een Verduidelijking van een Aantal Hedendaagse Shirkiyaat"

Deze lezing zal inshaa-Allaah DEEL 2 zijn van een gezegende lezing die eerder heeft plaats gevonden in dezelfde Moskee.

De lezing zal inshaa-Allaah in het Arabisch gesproken zijn met een Nederlandse vertaling. Spoor ook jullie vaders, moeders en natuurlijk andere aan om aanwezig te zijn, opdat ook zij inshaa-Allaah profijt zullen hebben van dit zeer belangrijke onderwerp!


"Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Zie de flyer voor meer info