Twee Lezingen Vrijdag 5 juli in Gouda

Bismillaahi ar- Rahmaanie ar-Rahiem,
Assalaamoe'alaykoem wa Rahmatoeallaahi wa Baarakatuhu

Beste broeders en zusters,

We zijn verheugd om jullie van het goede nieuws te voorzien dat Allaah de meest Verhevene het mogelijk heeft gemaakt voor ons om twee lezingen te organiseren in
 
          Moskee Assalaam te Gouda"
De lezingen zullen aanstaande vrijdag 05 Juli 2013 plaatsvinden.

De eerste lezing zal gegeven worden
door onze edele onderwijzer Aboe-l Mundir Abdullaah –hafidahoellaah-
 
met als titel:
العقيدة الصحيحة وأثرها على الفرد والمجتمع
-De Juiste Geloofsleer en de impact ervan op de individu en de samenleving-
 
De tweede lezing zal gegeven worden  door onze edele onderwijzer

Aboe 'Abdillaah Bouchta –hafidahoellaah-
 
met als titel:
 “Voorbereiding op de Ramadan”
 

Voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn i.v.m. bijvoorbeeld afstand zal de lezing ook uitgezonden worden in  paltalkroom

“Live Moskee Assalaam”

Bekijk de bijlage voor meer info