Ter voorbereiding op Ramadan!Ramadanbericht nr. 1
 

Het was de gewoonte van onze nobele profeet -sallalaaho 'alayhi wa sallem- om zijn metgezellen te verheugen op de komst van deze gezegende maand en vertelde hen:

"Als Ramadan aanbreekt worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels geketend." [al-Boecharie]

Het verrichten van goede daden is hierdoor gemakkelijker.

De gelovige verheugd zich op de komst van deze gezegende maand en is blij, zoals Allah zegt:

Zeg (O Mohammed): “Met de gunst van Allah en Zijn barmhartigheid zouden zij blij moeten zijn, het is beter dan wat zij verzamelen (aan wereldse zaken)[10:85]

Een enkeling kan zich afvragen, voorbereiden op Ramadan? Wat wordt daarmee bedoeld?

Wellicht dat sommigen van ons hierbij denken aan het inkopen van allerlei lekkernijen, de dadels niet te vergeten, om te zorgen dat de eettafel rond etenstijd mooi versierd is met al datgene wat het hart begeerd.

Deze vorm van voorbereiden hoeven we verder niet op in te gaan, aangezien de meesten van ons daar heel goed in zijn. We willen het meer hebben over een voorbereiding waarbij de gelovige even stil staat en tijd neemt voor bewustwording en terugkijkt naar zijn zonden en tekortkomingen naar Allah toe.

Over de gelovige die kijkt naar zijn levensloop en of het onderhand geen tijd is om een koerswijziging in te stellen.

Over de gelovige die zichzelf afvraagt, wat wil Allah van ons met het voorschrijven van deze unieke aanbidding waarbij we onszelf onthouden van eten en drinken?

Wanneer we de Qoraan openslaan, dan wordt het antwoord op deze vraag al gauw duidelijk:

"O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen." [2:183]

Uit dit vers maken we op dat het hoofddoel van het vasten het bereiken van vrees voor Allah is. Het laten van eten en drinken is een middel om dit doel te bereiken. Want wat weerhoud jou ervan om te eten of te drinken in de afwezigheid van de mensen? Is dat niet de vrees voor Allah en de overtuiging dat Hij jou ziet en dat jij niet etende wilt worden gezien door Hem? Met het vasten oefen je het gevoel - dat Allah jou hoort en ziet - sterker te maken.

Het je onthouden van eten en drinken maakt je bewuster en verzwakt de begeertes en invloed van de duivel welke de grootste drijfveer zijn tot het begaan van zonden en het nalaten van verplichtingen.

Deze gezegende maand moet in het teken staan van verandering, verandering naar het betere. Verbetering van jouw band met Allah, verbetering van jouw band met ouders gezin en familie, verbetering van jouw band met jouw medegelovigen.

Verandering door het behoeden van jouw tong van al het slechte. Behoeden van jouw zicht en gehoor van al het verbodene.

Laat niet de enige verandering in deze gezegende maand zijn dat je honger en dorst ervaart, want dan wordt werkelijk gevreesd dat dat het enige is wat je hebt bereikt. Zoals onze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

“Wellicht dat de vastende slechts honger en dorst aan zijn vasten overhoudt.” [Nasaa’i]

Om ook werkelijk verandering tot stand te brengen moeten we vóór aanvang van Ramadan al een duidelijk plan uiteen hebben gezet.

Door ten eerste afstand te nemen van aldatgene wat ons weerhoudt van het goede, zoals slecht gezelschap bijvoorbeeld.

Daarna sommen we onze goede voornemens op, met bovenaan het verrichten van de gebeden op haar voorgeschreven tijden. Voorbeelden van andere goede voornemens zijn het verrichten van vrijwillige gebeden zoals het Taraweeh-gebed, lezen van de Qoraan, veelvuldig gedenken van Allah en zorgen dat je in goed gezelschap verkeerd.

Wie op deze manier te werk gaat zal op het suikerfeest terugkijken naar een prachtige maand.

Beste broeders en zusters, we gaan een gezegende maand tegemoet. Een maand waarin de gelovigen wedijveren in het verrichten van allerlei goede daden.

Een maand waarin de poorten van het Paradijs uitnodigend open staan voor alle moslims, het is dan jammer om te zien hoe sommige van onze broeders en zusters deze uitnodiging niet lijken te willen accepteren ...

In komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.

Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via:
www.kennisviamail.nl

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de universiteit van Medina. Saudi Arabië.

26 Sha’baan

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter: