Vallen en weer opstaan!Ramadanbericht nr. 2
Fouten maken we allemaal beste broeders en zusters. Als mens zijn we zwak en beïnvloedbaar door zoveel factoren. Maar we moeten dan wel bereid zijn om onze fouten en tekortkomingen in te zien, om deze vervolgens te verbeteren. Zoals de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

“Alle kinderen van Adam (de mens) maken fouten, en de beste van hen zijn degene die berouw tonen.” [Tirmidhi]

Van de eigenschappen van de vrome gelovigen is het continu tonen van berouw, iedere keer wanneer zij in een zonde vervallen. Zoals Allah over hen vertelt:

"En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij hebben geen volharding in wat zij deden (aan zonden), terwijl zij weten (dat ze zondig zijn)." [3:83]

Allah is de meest Barmhartige, de Vergevensgezinde. Het verheugt Allah de meest Verhevene wanneer Zijn dienaar naar Hem terugkeert en berouw toont.

De volgende overlevering van de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem verduidelijkt de grote van deze vreugde;

"Allah's vreugde met de berouwtoning van Zijn dienaar is groter dan die van een persoon in een uitgestrekte gevaarlijke woestijn. Al zijn proviand is op zijn kameel. Vervolgens gaat ie slapen en wanneer ie wakker wordt, merkt hij op dat zijn kameel verdwenen is. Hij gaat ernaar op zoek totdat ie niet meer kan van de dorst. Dan zegt ie: 'ik ga terug naar mijn plaats en wacht tot de dood mij bereikt.'

Dan plaats hij zijn hoofd op zijn arm en gaat liggen wachtend op de dood. Plots wordt ie wakker en zijn kameel is terug compleet met proviand. Allah's vreugde met de berouwtoning van Zijn dienaar is groter dan de vreugde van deze persoon met het terugvinden van zijn kameel." [Sahih Moslim]

Denk dat wel in te beelden is hoe groot de vreugde van deze man wel niet zou zijn. Allah de meest Genadevolle houdt zo veel van onze terugkeer naar Hem, en wij gaan door met het zondigen zonder berouw te tonen?

Opdat de berouwtoning oprecht is, moet deze aan drie voorwaarden voldoen:

1e: Spijt hebben van de begane zonde.

De echte gelovige ervaart de zonde als pijn in het hart. Hij heeft pas rust totdat ie oprecht berouw toont. Als dit jouw situatie is beste broeder of zuster, weet dan dat jouw hart nog levende is. Bega je zonden en ervaar je geen spijt, weet dan dat er iets mis is.

2e: Laten van de zonde.

Van de tekenen van het oprecht tonen van berouw is dat je niet alleen maar de zonde laat, maar ook afstand neemt van alle wegen die jou leiden naar deze zonde. Want elke zonde heeft een inleiding. Daarom zegt Allah ook: "en volgt niet de voetstappen van de duivel." [2:208]

Degene die bijvoorbeeld berouw heeft van het drinken van alcohol, moet niet in een bar gaan zitten of met mensen die drinken.

3e: Vastberadenheid om niet weer in die zonde te vervallen.

Veel mensen weerhoudt hen van berouw de angst om weer in die zonde te vervallen en dan zeggen zij; 'ik blijf liever die zonde verrichten dan dat ik berouw toon en weer terugval.' Dit is één van de listen van de duivel om jou van berouw te weerhouden, dus wees gewaarschuwd.

Zo doen ook sommige van onze broeders en zusters niet mee met al het goede in deze gezegende maand met als excuus dat ze niet hypocriet willen zijn door opeens met Ramadan vroom te gaan doen. Dit is een andere list om jou altijd ver van het goede te houden.

Als een zonde ook onrecht bevat naar de mensen toe, zoals diefstal bijvoorbeeld, dan komt er een vierde voorwaarde bij (opdat de berouwtoning oprecht is). En dat is de mensen hun bezittingen teruggeven.

Ga niet door met het verrichten van zonden beste broeder of zuster denkend dat Allah jouw zonden toch niet vergeeft. Als jij oprecht berouw toont door aan de voorgenoemde voorwaarden te voldoen, dan vergeeft Allah jou. Ook al zijn jouw zonden als de bergen in omvang.

Allah zegt: Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig (met zonden) tegenover zichzelf waren, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de meest Barmhartige." [39: 53]

En de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "Degene die berouw toont van een zonde, is als degene die geen zonde heeft." [ibn Maajah]

Als we de start van deze gezegende maand niet aangrijpen om oprecht berouw te tonen van onze zonden, wanneer gaan we dat dan wel doen?

Onze kans op een nieuw begin en op een schone lei is binnen handbereik. Het zou zonde zijn om deze onbenut te laten ...
 


In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.

Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via:
www.kennisviamail.nl

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

27 Sha’baan

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter: