Een probleem naar aanloop van RamadanRamadanbericht nr. 3


In het vorige bericht hadden we het al over het inzien van onze fouten en de bereidheid tot het verbeteren ervan. In dit bericht gaan we in op een fout die velen van onze broeders en zusters moeten erkennen om vervolgens te werken aan verbetering; het nalaten van het gebed.

Wij moeten onszelf afvragen, aangezien deze gezegende ma
and snel naderende is, wat willen wij bereiken met het vasten? Is het niet Allah’s vergiffenis en Zijn tevredenheid. Zoals de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

Wie Ramadan vast met geloof (in Allah)en hoop (op Zijn beloning), diens voorgaande zonden worden vergeven.” [Bocharie]

Of hebben wij van deze maand een culturele aangelegenheid gemaakt, waarbij volop wordt geëxperimenteerd in de keuken om rond etenstijd gezamenlijk aan een mooie versierde eettafel plaats te nemen.

Daar is in principe niks mis mee aangezien de Islam samenhorigheid en gastvrijheid heel hoog heeft staan. Maar dat moet ons niet de kern en achterliggende gedachte van het vasten doen vergeten.

Tijden zoals Ramadan heeft Allah met Zijn Genade voorgeschreven om ons te helpen bij bewustwording en inkeer en dan nog laten wij ons afleiden? Dan nog zijn we niet in staat tot verbetering?

We hopen met het vasten op Allah’s tevredenheid en vergiffenis, maar we zijn Hem ongehoorzaam in één van Zijn grootste geboden ...

We gehoorzamen Allah met het laten van ons geliefde eten en drinken, maar daarna zijn we laks met het gehoorzamen van Allah in het verrichten van de vijf verplichte gebeden ...

Het gebed is de tweede zuil van ons geloof, beste broeders en zusters, en het eerste waarover we worden gevraagd op de Dag des Oordeels:

"Het eerste waarover de dienaar op de dag des oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort ie tot de succesvolle en als het incorrect is behoort ie tot de verliezers." [Tirmidhi]

Het gebed is zo belangrijk dat het nooit komt te vervallen, zolang het verstand aanwezig is. Zelfs degene die zo ernstig verlamd is dat ie niks kan bewegen, dient het gebed met de intentie te verrichten.

Het gebed is geen last beste broeder of zuster, het is verlichting voor jouw hart en ziel. Allah is de Almachtige, de Behoefteloze; als de hele wereld ongelovig zou zijn, zou dat Zijn heerschappij niet verminderen. En als de hele wereld gelovig zou zijn, zou dat Zijn heerschappij niet vermeerderen. Allah gebiedt of verbiedt de mensen niet omdat Hij dat nodig heeft of om hen in hun vrijheden te beperken, maar om hen te leiden naar hét geluk. In dit leven en in het hiernamaals.

Allah heeft ons bevoordeeld met dit gebed. Dit gebed waarmee wij onze band dagelijks met Hem onderhouden, waar wij onze rust uit putten en dat onze steun is in moeilijke tijden. Als al die mensen die vandaag de dag leiden aan hevige depressie, tot zelfmoord aan toe, eens wisten wat dit geloof te bieden had ...

Wanneer we kijken naar de oorzaak achter het nalaten van het gebed, zien we vaak dat dat komt door het niet op tijd bidden, nooit de moskee bezoeken en niet in gezelschap zijn dat bidt. Daar komt natuurlijk bij onze geringe kennis over het geloof. Breng verandering in deze zaken en kijk dan is hoe goed het gaat.

Beste broeder of zuster, deze gezegende maand nadert met de dag en jij zit met een probleem. Een probleem dat jou om een snelle oplossing vraagt. Ben je het gebed verleerd, maak je niet druk. Spreek de eerste de beste broeder of zuster om jou heen aan en hij/zij zal het een eer vinden om jou te helpen.

In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.

Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via:
www.kennisviamail.nl

Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina of Twitteraccount:www.facebook.com/abulfadlmedina www.twitter.com/abulfadlmedina

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

28 Sha’baan