Misdaad is geen goede daad!

Onze jongeren zijn zo vertegenwoordigd in de misdaad dat je bijna zou zeggen dat ze denken dat ze een goede daad begaan?

Misschien dat wanneer we even stil staan bij een aantal veel voorkomende misdrijven, en dan met name vermogensdelicten zoals inbraak, beroving en overval, het tegendeel duidelijk wordt.

Al deze misdrijven zijn onder één verzamelnaam onder te brengen; onrecht. Want ...

- Met welk recht wordt iemands privéterrein op een sluwe wijze betreden ...

- Met welk recht wordt iemand gedwongen om zijn eigen bezittingen af te staan ...

- Met welk recht wordt iemand die nietsvermoedend aan het werk is, plots geconfronteerd met een wapen om deze vervolgens de schrik van zijn leven te bezorgen ...

- Met welk recht wordt iemand die nietsvermoedend zijn huisdeur opent, overmeesterd om vervolgens met fors geweld te worden gedwongen zijn meest kostbare bezittingen af te staan ...

Slechte praktijken waarbij je jezelf afvraagt of dergelijke feiten worden begaan terwijl iemand volledig bij zijn verstand is.

Je vraagt je af of deze mensen tevreden zijn over hun leven? Daar waar mensen vroeg de deur uit gaan om de kost te verdienen en anderen om een studie volgen, gaan zij op zoek naar een geschikt doel voor een volgende slag!

Zijn dit het soort mensen waar sommige van onze jongeren naar opkijken? Alleen omdat zij in dure (gehuurde) auto’s rondrijden, dure kleding dragen en veel contant geld op zak hebben?

Het moge duidelijk zijn dat de Islam dergelijk onrecht verbiedt in al haar vormen en rechtvaardigheid gebiedt:

Allah zegt:

Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten. En Hij verbiedt zedeloosheid en het verwerpelijke en onrecht..” [16:90]

Zelfs wanneer je een bepaald volk niet mag en de ziel neigt naar onrecht, is rechtvaardigheid geboden:

En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa (Godsvrees).. [5:8]

Het angst aanjagen van onschuldige mensen en/of het (hardhandig) afpakken van hun bezittingen wordt gezien als het zaaien van verderf op aarde. Allah heeft dit in vele verzen ten strengste verboden.

Allah zegt:

En doet geen kwaad op aarde als verderfzaaiers.” [2:60]

En in een ander vers:

En zaait geen verderf op aarde na de verbetering ervan..(met de zending van de profeten)” [7:56]

Een ander vers:

En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan en zoek geen verderf op aarde. Voorwaar, Allah houdt niet van de verderfzaaiers.” [28:77]

Allah heeft de zwaarste straffen voorgeschreven voor het zaaien van dergelijk verderf op aarde. Dit vanwege haar grote materiële en geestelijke schade die het de samenleving toebrengt.

Ook onze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam heeft gewaarschuwd voor de slechte gevolgen van onrecht in dit leven vóór het hiernamaals. Dit in vele overleveringen:

De profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam overlevert van Allah:

Voorwaar Allah heeft het onrecht voor zichzelf verboden en heeft het tussen jullie verboden gesteld; dus doe elkaar geen onrecht aan.” [Sahih Moslim]

In een andere overlevering:

Er is geen zonde waarvan de bestraffing het meest waardig is om snel plaats te vinden, met hetgeen hem te wachten staat, dan onrecht en het verbreken van de familiebanden.” [Abu Dawood]

In een andere overlevering:

Vrees de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan, want voorwaar er is geen afscherming tussen haar (smeekbede) en (het beantwoorden hiervan door) Allah.” [Bocharie]

En een andere overlevering:

Onrecht zal duisternissen zijn op de Dag des Oordeels.” [Bocharie]

Duidelijke overleveringen die de ware moslim angst aanjagen en hem doen streven om dit wereldse leven te verlaten zonder iemand onrecht te hebben aangedaan.

Je vraagt je af: al dit onrecht en crimineel gedrag met welk doel? Het maken van een zo groot mogelijke buit? Weet de moslim dan niet dat het verworven geld op deze manier haraam (verboden) geld is? En dat dit geld schadelijk is in dit leven en in het hiernamaals?

De profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

Elk lichaam dat is gevoed met het verbodene, het hellevuur heeft het meeste recht op haar (het lichaam)” [Ahmed]

Op de Dag des Oordeels wordt je gevraagd: “over jouw bezittingen, hoe heb je het vergaard en waaraan heb je het uitgegeven.” [Tirmidhi]

En naast de bestraffing van het hiernamaals, komt daar nog bij dat het geld in dit leven geen zegening heeft. Zie je niet hoe snel deze jongeren al weer op zoek gaan naar een volgende klus.

Waar zijn de manieren van onze vrome voorgangers gebleven, angstig als ze waren om onrechtmatig verworven geld in hun bezit te krijgen, al was het slechts een muntstuk.

Er wordt overgeleverd over een van onze vrome voorgangers dat er een dirham (zilver muntstuk) uit zijn hand viel, en na een tijdje zoeken vond ie het. Daarna liet ie het liggen en zei hij: ‘stel nou dat het aan iemand anders toebehoort!’

Nadat wellicht duidelijk is geworden hoe slecht deze daden zijn en hoe de Islam daartegenover staat, rest nu nog de vraag:

Wat hoort het standpunt te zijn van de overgrote meerderheid die ver verwijderd zijn van dergelijke praktijken?

Die hoort deze verwerpelijke daden af te keuren, en nog belangrijker: de jongeren waarvan bekend is dat zij zich met dergelijke praktijken bezig houden en/of daar naar neigen te adviseren en uitnodigen naar het goede.

Zoals Allah de meest Verhevene zegt:

En laat er onder jullie een groep zijn die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.” [3:104]

En onze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

Help jouw broeder, zowel als ie onrecht aandoet of onrecht wordt aangedaan.” Daarop zei een van de metgezellen (verbaasd):

Ik help mijn broeder wanneer ie onrecht wordt aangedaan, maar hoe help ik hem wanneer ie onrecht aandoet?!

De profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam antwoordde: “weerhoud hem van het aandoen van onrecht, want voorwaar dan heb jij hem geholpen.” [Bocharie]

Hebben wij deze overlevering toegepast of op zijn minst een poging gewaagd?

Iedereen dient een bijdrage te leveren op zijn/haar manier en naar zijn/haar vermogen beste broeders en zusters:

De ouders thuis door de kinderen de juiste normen en waarden mee te geven, de oudere broers en zussen door hun jongere broertjes in de gaten te houden, de leraar/lerares in de klas, jongerenwerkers op straat, de prekers in hun lezingen enz ...

Het is schrikbarend dat deze misdrijven op een steeds jongere leeftijd en steeds gewelddadigere manier worden begaan.

Tot slot, beste broeder die zich met dergelijke praktijken bezighoudt:

Is de tijd niet aangebroken om berouw bij Allah de meest Verhevene te tonen. Tot wanneer ga je door met het onrecht aandoen van onschuldige mensen?

Het pad dat je bewandelt, is een doodlopend pad. Kijk om je heen broeder, waar zijn degenen die jou voor zijn gegaan beland?

Net zoals jij wenst dat dergelijk onrecht jou en jouw naasten niet wordt aangedaan, hoor je dat toch ook niet voor anderen te wensen?

Denk niet dat het verrichten van deze daden in groepsverband jou vrijpleit van zonde. Iedereen zal verantwoording afleggen voor zijn eigen daden.

Wil je oprecht berouw tonen en jouw leven beteren, begin dan als eerste met het afstand nemen van criminele vrienden. Zolang je dat niet doet, hou je alleen maar jezelf voor de gek.

Schrikken de lage ‘straffen’ jou niet af; vrees Allah beste broeder. Je kan uit de handen van justitie blijven, maar aan de straf van Allah ontkom je niet.

Wilt u ook aan de mailinglijst worden toegevoegd om regelmatig een bericht te ontvangen over uiteenlopende islamitische onderwerpen, stuur dan een leeg mailtje naar:

abulfadlmedina@gmail.com

Twitter:
Abulfadl kennisviamail.nl