De Du'a
Ramadanbericht nr.13

De Du'a

Eén van de meest vrome daden die je als moslim kunt verrichten is Du'a; het aanroepen van Allah de meest Verhevene.

Allah zegt: "En jullie Heer zei roep Mij aan en Ik verhoor jullie." [40:60]

De profeet salallaaho 'alayhi wa sallem zegt: "Du'a dat is dé aanbidding." [Tirmidhi]

Dit was ook één van de gewoontes van de profeten. Wanneer je de Qoraan leest zie je dat Allah meerdere voorbeelden van smeekbeden van Zijn profeten noemt en hoe Hij hen verhoorde.

Zoals Allah bijvoorbeeld vertelt over de profeet Ayoub 'alaihi asselaam:

"En (gedenkt) Ayoub toen hij zijn Heer aanriep (en zei:) "Voorwaar, tegenspoed heeft mij getroffen en u bent de Barmhartigste der Barmhartigen. Toen verhoorden Wij hem en hieven de tegenspoed voor hem op.” [21:83,84]

Deze aanbidding mag alleen naar Allah de meest Verhevene worden gericht. Hij is het alleen die jouw smeekbede hoort en in staat is om die te verhoren. Wanneer je jouw smeekbede richt naar iets of iemand anders dan Allah, bega je shirk. Dat is dé grootste zonde.

Er zijn geen tussenpersonen tussen jou en Allah, je vraagt Hem direct:

Allah zegt:

"En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohamed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij (met Zijn kennis), Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten ze aan mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij rechtgeleid zullen zijn." [2:186]

De Du'a heeft bepaalde (aanbevolen) manieren:

* De Du'a beginnen met het prijzen van Allah en het uitspreken van vrede zegeningen over de profeet salallaaho 'alayhi wa sallem.

* Handen opheffen tijdens de Du'a.

* De Du'a herhalen en aandringen op datgene wat jij wilt.

* Nederigheid en concentratie (niet afdwalen in gedachte tijdens smeekbede).

Wodoe hebben.

* Je wenden tot de Qiblah.

Ook is het aanbevolen om Du’a te maken voor jouw broeder of zuster, met name buiten hun weten om. Want zoals in de authentieke overlevering staat zegt dan de engel: ‘Amien, en voor jou is er het soortgelijke’ [Sahih Moslim]

Bepaalde tijden waarop de smeekbede extra verhoord is:

* Laatste derde deel van de nacht (nacht is de tijd tussen magreb en fajr).

* Tussen de adhaan en iqama van het verplichte gebed.

* Op vrijdag, en dan met name vóór zonsondergang.

* Tijdens de sodjoed (wanneer het voorhoofd op de grond is tijdens het gebed).

* Wanneer je op reis bent.

* Wanneer jou onrecht is aangedaan.

Ook zijn er bepaalde zaken die het beantwoorden van de Du’a in de weg staan. Dat zijn de zondes in het algemeen, en het bezitten en gebruik maken van verboden (verworven) geld in het specifiek.

Het beste is dat de moslim Du’a doet met de smeekbedes die zijn overlevert in de Qoraan en Sunnah. Aangezien deze al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals bevatten.

Een voorbeeld van een smeekbede uit de Qoraan:
 

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘Rabbana aatina fid-dunya hasanatan wa fil aagirati hasanatan waqina ‘adhaaban-naar’
 
(Onze Heer, geef ons in de wereld wat goed is en het Hiernamaals wat goed is en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel)
 
Een voorbeeld van een smeekbede uit de Sunnah:

اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي
 
‘Allaahomma ihdini wa seddidni’
 
(O Allah, leid mij en schenk mij succes)
 
Maar dat neemt niet weg dat een persoon Du’a doet buiten de overleverde smeekbedes om.  Wanneer daar aanleiding tot is, zoals het zitten met een bepaalde kwestie. De Du’a mag ook in eigen taal worden verricht, mocht jij de Arabische taal niet machtig zijn.
 
Beste broeders en zusters:
 
Een fout die velen van ons maken, is dat wanneer wij ergens mee zitten overal aankloppen voor hulp en vergeten Allah te vragen. Hij die wanneer Hij wat wilt, wees zegt en het is!
 
En dit terwijl wij in elke rak'ah (eenheid van het gebed) surah al-fatiha reciteren en in het vierde vers zeggen wij: “Alleen U aanbidden wij en alleen U vragen wij om hulp.”
 
En Allah de meest Verhevene zegt:
 
"En als Allah jou met tegenspoed treft dan is er niemand die het kan wegnemen, behalve Hij." [10: 107]
 
Alleen al de zoetheid en de verlichting voor het hart die het aanroepen van Allah met zich meebrengt is voldoende reden om het jouw gewoonte te maken.
 
De verstandige onder ons is degene die deze gezegende dagen en nachten aangrijpt om Allah al het goede van dit wereldse leven en het hiernamaals te vragen. Hij die ervan houdt om gevraagd te worden.
 In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.
 
Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via: www.kennisviamail.nl
 
Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina:
 
Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]
 
Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.
 
9 Ramadan