Durf(sadaqa) te geven!

 

Ramadanbericht nr.10


De maand Ramadan is de maand van vrijgevigheid. Ons voorbeeld hierin is onze nobele profeet Mohammed salla allaaho ‘alaihi wa sellam.

De profeet was de meest vrijgevige van de mensen, en het meest vrijgevig was hij in Ramadan wanneer (de engel) Djibriel hem bezocht. Hij bezocht de profeet iedere nacht om hem de Qoraan te onderwijzen.” [Bocharie]

Van de vrome daden die de gelovige verricht, en dan met name in deze gezegende maand, is het uitgeven aan de armen en behoeftigen. Niet om dank van hen te ontvangen, maar puur voor het welbehagen van onze Heer en voor de grote beloning in het hiernamaals.

Zoals Allah zegt over Zijn vrome dienaren:

(Zij zeiden) “Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank” [76:9]

Door de verleiding van dit wereldse leven vergeten we vaak het andere leven dat ons te wachten staat. In dat leven zullen we niets zo hard nodig hebben als de beloning van onze goede daden. Want:

“Op die dag zal de weegschaal de waarheid aangeven. Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is: zij zijn degenen die welslagen. En wiens schaal licht is: zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht ..." [7:8-9]

Allah heeft velen malen de vrome gelovigen geprezen met het feit dat zij van hetgeen Allah hen heeft voorzien uitgeven. Dit in vele versen,  zoals in hoofdstuk al-Anfaal vers nr 3:

"... en zij geven uit van hetgeen Wij hen hebben voorzien"

De oprechte gelovige heeft het gevoel dat de armen en behoeftigen recht hebben op zijn bezittingen:

“en in hun (de vromen) bezittingen is er een recht voor de vragende en de behoeftige (die niet vraagt) [70:24]

Het uitgeven aan de armen en behoeftigen is een teken van dankbaarheid aan Allah. Hij is immers Degene die jou heeft voorzien. En Hij heeft degene die dankbaar is vermeerdering van Zijn gunsten beloofd.

Naast de grote beloning die de vrijgevende te wachten staat in het hiernamaals, komt daar nog bij dat deze uitgaves reden zijn van zegening van de bezittingen. De gelovige streeft immers naar zegening. Allah zegt:

“en wat jullie ook uitgeven, Hij (Allah) geeft er voor in de plaats, en Hij is de Beste der Voorzieners” [34:39]

Allah zegent door het uitgeven van de verplichte zakaat en daarnaast vrijwillige aalmoezen de bezittingen en behoedt het van allerlei onvoorziene kosten.

Vrijgevigheid en liefdadigheid is een bron van geluk. Het gevoel dat je iets goeds hebt gedaan, verruimt de borst en geeft voldoening. Allah beloont jouw goedheid naar de mensen met Zijn goedheid naar jou.

Gierigheid

Tegenover vrijgevigheid staat gierigheid, wat tot de slechtste eigenschappen behoord. Allah zegt hierover:

“wie gierig is: voorwaar, hij is slechts gierig ten nadele van zichzelf” [47:38]

Wie gierig is heeft alleen zichzelf ermee, hij ontneemt zichzelf de grote beloning van de vrijgevigen en maakt zichzelf ongeliefd bij de mensen.

Zoals een grote geleerde van vroeger zei: Iemand kan vele goede eigenschappen bezitten, maar wanneer hij gierig is overdekt dat al het goede.

De ziel neigt naar gierigheid, het is aan de gelovige om zijn ziel op te voeden door haar beetje bij beetje aan te zetten tot gulheid.

De ware ondernemer en investeerder onder ons is degene die een (klein) deel van zijn bezittingen uitgeeft aan de armen en behoeftigen. Want dat is wat zal blijven en wat je zal treffen bij de ontmoeting met jouw Heer.

Eén van onze vrome voorgangers zag een muntstuk in het hand van iemand. Toen vroeg hij hem: Van wie is dat? Hij antwoordde: Van mij! Daarop zei hij: Het is pas van jou wanneer je het uitgeeft aan iets goeds.

Niemand hoeft op de hoogte te zijn van jouw liefdadigheid, laat het iets zijn dat je achter de hand houdt voor de ontmoeting met jouw Heer.

Eén van onze vrome voorgangers werd gezien als een gierig iemand (omdat hij niet ruim leefde), toen hij stierf werd het pas bekend bij de mensen dat hij honderd gezinnen onderhield!

Wel kan het soms goed zijn om openlijk uit te geven, zoals in het geval dat andere mensen hierdoor jouw voorbeeld zullen volgen.

Beste broeders en zusters, wanneer jij in deze gezegende maand wat honger en dorst ervaart, gedenk dan jouw behoeftige broeders en zusters. Een klein bedrag dat in jouw ogen weinig voorstelt en wat jij makkelijk kunt missen, kan bij anderen voor hele verlichting zorgen.

Wie verlichting brengt voor iemand die het moeilijk heeft, voor die persoon brengt Allah verlichting in dit wereldse leven en het hiernamaals..”  [Sahih Moslim]

Het beste zou zijn iets wat regelmatig is, met het automatisch overschrijven is dat nog nooit zo makkelijk geweest.

De mensen die het meeste recht hebben op jouw liefdadigheid zijn familieleden, omdat de aalmoes op deze manier een aalmoes is en tegelijkertijd zorgt voor goed onderling contact.

Durf te geven beste broeders en zusters, ga vandaag nog op zoek naar iemand die jij blij kunt maken. Iemand die fungeert als jouw hiernamaalse investering. Een investering die altijd winstgevend is.
  

In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.
Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via: www.kennisviamail.nl

Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina:
 
Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

5 Ramadan