Landelijke Ramadan Conferentie

 


Esselamoe aleykoem werahmetoellahi weberakatoeh,

Voor de aanvang van de heilige maand Ramadan zijn we met een aantal 
stichtingen en moskeeën bijeengekomen om afspraken te maken voor een
landelijke Ramadan conferentie. Alle lof is aan Allah dat we een mooi
programma hebben kunnen maken. De conferentie wordt op 4 locaties 
gehouden en zal op elke zondag van deze gezegende maand plaats vinden.
De eerste conferentie vindt a.s. 14-07-13 zondag plaats in moskee Essalaam in 
Rotterdam Zuid.

Dit is insha Allah een begin van een vruchtbare samenwerking tussen de 
verschillende selefie organisaties in Nederland en Belgie. Wij hopen 
dat er in de toekomst meer van dit soort initiatieven zullen plaats 
vinden.

Wij verwijzen jullie graag naar de bijgesloten folder voor de 
volledige informatie.

Moge Allah onze goede daden omwille van Zijn tevredenheid in deze 
gezegende maand accepteren, amien.

Stichting Alhoeda Wa Noer
Vlaggemanstraat 11b
3038 LA Rotterdam
Rekening nummer: 536.63.36
Rekeningnummer van de multiculturele centrum: 644.70.09
IBAN nummer : NL28INGB0006447009/ BIC : INGBNL2A