Twee lezingen moskee Essalaam (Rotterdam zuid)

- Twee lezingen moskee Essalaam (Rotterdam zuid) -


Deze week twee Nederlandstalige lezingen :

Zaterdag 18 ramadan (27 juli 2013) na salat al'Asr
"Rechten van de echtgenoten" door leraar Mohammed abu hoedayfa (hafidahoellaah)

...
Zondag 19 ramadan (28 juli 2013) na salat al'Asr
"tafsier van de Qor'aan" door imaam abdelghafour (hafidahoellaah)
(kleinere soera's van de qor'aan)

-------------------
Geef het door 'reupload het op je pagina Djazaka Allaahoe gairan "Moge allaah jouw belonen met het goede "ameen