Zo veel afleiding!Ramadanbericht nr.20

Zo veel afleiding!

Velen van ons proberen al jaren vooruitgang te boeken in het geloof, maar toch schijnt het maar niet te lukken. Ieder goed voornemen dat we hebben loopt al gauw uit op niets. Het onderhouden van het gebed is daar een geschikt voorbeeld van.

We moeten ten eerste begrijpen dat ons lichaam het hart volgt, zoals de profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt:

Voorwaar, er bevindt zich in het lichaam een ‘vleesklomp’ als die goed is, is het hele lichaam goed en als die slecht is is het hele lichaam slecht. Voorwaar, dat is het hart.”  [Bocharie]

Onze daden zijn de vruchten van het hart, als het hart gezond en schoon is brengt het gezonde en mooie vruchten voort en anders brengt het niet veel goeds voort.

En zoals het hart invloed heeft op onze daden, hebben de daden omgekeerd ook invloed op het hart, zoals Allah zegt:

“...wat zij plachten te doen (aan zonden) heeft hun harten bedekt.” [83:14]

De profeet sallaaho ‘alaihi wa sellam heeft dit vers uitgelegd met het feit dat iedere keer wanneer de dienaar een zonde begaat deze een spoor nalaat op het hart en dat deze door het vragen van vergeving weer verdwijnt. Maar wanneer de ene zonde de ander opvolgt, zonder het tonen van berouw, dit zo'n groot effect heeft dat het het hele hart beslaat.

In een andere overlevering vergelijkt de profeet sallallaaho ‘alaihi wa sellam het hart dat erg beïnvloed is door zondes met een scheef staand glas.

Een scheef staand glas kan je blijven vullen, maar het houdt het water niet vast.

Dit is de situatie van velen van ons, beste broeders en zusters. Wij willen verbetering en vooruitgang maar door dat we ons hart onrecht aandoen met slechte daden weigert deze mee te werken.

Een factoor waar het hart dagelijks last van ondervindt is het zicht. Het zicht waar wij het gevaar van onderschatten.

Een poëzieschrijver zegt:

Alle gebeurtenissen beginnen met het zicht

Ibn al-Qayyim – moge Allah hem genadig zijn - verduidelijkt dit en zegt:

Het zien wekt een gedachte op, de gedachte wekt een begeerte op, de begeerte wekt een wil op. En de wil wordt steeds sterker totdat er een daad plaatsvindt.”

Velen van ons geven hun ogen vrij zicht, niet beseffende hoe groot haar effect op het hart is. Op straat lijkt het bijna alsof alles wat voorbijloopt gekeurd moet worden.

Wanneer we achter een scherm zitten, en dat doen we veel (smartphone, laptop, Ipad, tv) idem dito. Alles wat voorbijkomt wordt aandachtig bekeken, ongeacht of dat gepast is of niet.

Vanwege het gevaar van deze twee ogen spreekt Allah de mannen aan en zegt:

“Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan ...” [24:30]

En vervolgens ook de vrouwen:

“En zeg (O Mohammed) tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan ...” [24:31]

Een andere factoor die direct effect heeft op het hart is ons gehoor. Het luisteren naar zaken als muziek, roddel en vulgair taalgebruik komen het hart niet ten goede.

De tong en de zondes die daarmee worden voortgebracht hebben ook effect op het hart.

Niet te vergeten de verboden relaties die tegenwoordig gemakkelijk tot stand komen. Wiens hart verbonden is aan een persoon middels een verboden (buitenechtelijke) relatie heeft een aanslag gepleegd op zijn eigen hart.

Het verkeren in slecht gezelschap is ook zeer schadelijk voor het hart. Aangezien je in slecht gezelschap: het slechte ziet, hoort en spreekt.

Kortom beste broeders en zusters, zoveel slechts en afleiding voor het hart, dat het hart zo verzwakt raakt dat het geen zin heeft in het verrichten van goede daden. Zoals ibn al-Qayyim zegt:

Wanneer het hart gevuld is met onzin en het houden ervan, is er geen ruimte meer over voor de waarheid en het houden ervan ...”

Beste broeders en zusters:

Degene die oprecht zijn band met Allah wil verbeteren, moet als eerste beginnen met het afstand nemen van al datgene wat schadelijk is voor zijn hart. Want dan pas zal er ruimte zijn voor het goede.

Net zoals degene die een tuin wil beplanten met rozen eerst het onkruid verwijdert, dienen wij ook het onkruid in onze harten te verwijderen en weg te houden. Om vervolgens mooie vruchten voort te brengen en te behouden.

Wilt u deze Ramadanberichten ook ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via: www.kennisviamail.nl
Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina:

www.facebook.com/abulfadlmedina

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

17 Ramadan