Advies om de salafi's tot 1 te krijgen.

 
Advies om de salafi's als het hart van één man te krijgen -
Shaykh Rabî' ibn Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh)
 
Vraag :
...

Moge Allah u beschermen. , er zijn soms talrijke meningsverschillen en onbegrip tussen de salafibroeders. Wat is uw oriëntering en advies opdat de broeders als het hart van één enkele man zijn en fitan en onenigheden vermijden ?


Antwoord :

Dit is omwille van een zwakte in hun vrees voor Allah, de stevigheid en de rechtlijnigheid. Door standvastig en rechtlijnig te zijn tegenover de bevelen van Allah, zouden zo'n soort zaken zich niet voordoen.

Maar er zijn ziekten van de ziel. Laat hen zich dus ontdoen van deze ziekten van de ziel, laat hen standvastig en rechtlijnig zijn op de waarheid en ze zullen zoals één enkel lichaam zijn.

Zoals de Boodschapper (sallAllahu 'alayhi wasallam) zei :

« De gelijkenis van de gelovigen (in hun onderlinge liefde, barmhartigheid en mededogen) is als het lichaam : als een lid ervan pijn lijdt, lijdt de rest van het lichaam mee aan slapeloosheid en koorts. » [1]

Ik adviseer hen dus de vrees voor Allah, de standvastigheid en de rechtlijnigheid. En ik adviseer dit aan mijzelf vóór hen, moge Allah je zegenen.

Laat hen zich inspannen om de broederschap te onderhouden, de (onderlinge) liefde, het mededogen en elkaar te bezoeken omwille van Allah.

In plaats van woede, vijandigheid en haat uit te wisselen, ... laat ons liefde, barmhartigheid en mededogen uitwisselen.

En om de meningsverschillen uit de weg te gaan, moet afstand genomen worden van de oorzaken die tot opsplitsing leiden. Deze trekt op met de surûrî's ... zij hebben verdeling en fitan veroorzaakt. Die trekt op met de Moslimbroeders. Die trekt in zo'n richting, met die groep, hij trekt op met zo'n groep die verdeling heeft veroorzaakt, moge Allah je zegenen. Ze hebben de salafî's verdeeld en hebben meningsverschillen tussen hen veroorzaakt. En de oorzaken zijn talrijk, enkel Allah kan ze opsommen.

Neem dus volledig afstand van de oorzaken van meningsverschil en waak erover je vast te klampen aan het Boek en aan de Sunna. En herinner elkaar wederzijds aan het Boek van Allah en de Sunna van Zijn Boodschapper (sallAllahu 'alayhi wasallam).

Zo zullen de harten zich verenigen en samen komen, moge Allah jullie zegenen, jullie harten en jullie lichamen zullen samenkomen op de waarheid en het goede.

(Vrijdag 12 sha'ban 1434 / 21 juni 2013)---------------------

[1] Sahîh Muslim, 4/1999, nr. 2586 (Noot toegevoegd door ابو معاذ محمد داود)