De deugdzame vrouw

 Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya rahimahullâh
 

De deugdzame vrouw zal gedurende talrijke jaren in het gezelschap van haar echtgenoot blijven, als hij een vrome man is.

Ze zal de genieting zijn waarover de Boodschapper van Allah (sallAllâhu 'alayhi wasallam) gesproken heeft :

"Het leven is vol genietingen en de deugdzame vrouw is de beste genieting. Wanneer je haar aanschouwt, bevalt ze jou. Als je haar iets opdraagt, gehoorzaamt ze jou. Wanneer je afwezig bent, vertrouw je haar haar lichaam en je geld toe."

Een deugdzame vrouw is wat de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) ons bevolen heeft in zijn uitspraak toen de Muhâjirûn hem vroegen :

"Welke soort van rijkdom zouden wij moeten verkrijgen?"

Hij (sallAllâhu 'alayhi wasallam) antwoordde : "Een tong die in voortdurende gedenking (dhikr) is, een hart dat erkentelijk is of een deugdzame vrouw die jullie helpt in jullie geloof."

De liefde en de barmhartigheid waarmee Allah haar gezegend heeft doorheen Zijn Boek straalt van haar uit.

Soms is de pijn van het uit elkaar gaan (scheiding) zwaarder voor haar dan de dood. Dat is erger dan het verdwijnen van de rijkdom en harder voor haar dan het verlaten van haar land.

Des te meer wanneer er een diepe band tussen hen bestaat of als ze kinderen hebben die geruïneerd zullen zijn en hun situatie verwoest als de echtgenoot en de vrouw uit elkaar gaan.


[Bron : "Majmû' al-Fatâwâ" van shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya, d. 35 p. 299] - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=156807827830399&set=a.114562812054901.18765.100005035481367&type=1&theater