Een zuster die besloten heeft om haar religie te praktiseren.

'Geweldig advies van Shaych Saalih al-Fawzaan (حفظه الله)
aan een zuster die besloten heeft om haar religie te praktiseren.


Moge Allah goed voor u zijn. Dit is een ontroerende boodschap van een van de zusters die graag van de edele shaych een advies wil voor haarzelf.

Zij zegt: Allah (عز و جل) heeft mij geleidt nadat ik naar een (lezing) van een van de geleerden heb geluisterd (moge Allah hen (de geleerden) met het beste belonen en zegenen).

Sinds die dag heeft zij de zoetheid van iemaan geproefd en leeft zij een ander soort leven, (een leven) vol met vreugde en gemak met haar kinderen die zij het Boek van Allah en Zijn uitnodiging (islam) onderwijst. En zij geeft aan dat ze Allah gedenkt in al haar omstandigheden.

Zij zegt ook: ik heb genoegen genomen met de islamitische kledij die bij een moslim vrouw past. Echter met deze (moeilijke) nieuwe veranderingen die zij heeft genomen wordt zij door haar familieleden bestreden en gezien als een ziek persoon beïnvloed door influisteringen.

Vervolgens zegt zij: zodoende heb ik dit bericht naar de edele shaych Saalih al-Fawzaan gestuurd in de hoop dat hij mij kan dirigeren naar het hebben van standvastigheid en oprechtheid. Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Ja, dit is goed nieuws van deze vrouw die beïnvloedt is geraakt nadat zij naar deze goede lezing heeft geluisterd. Moge Allah degene belonen die deze (lezing) heeft gegeven. Zo dienen lezingen te zijn. Zij dienen deze religie en zijn gunsten te verduidelijken en zij dienen de mensen ernaar aan te sporen. De lezingen dienen niet te gaan over andere zaken waar men geen profijt uit haalt, de tijd verspilt en de mensen oproert zoals politiek en wat daar op lijkt. Want dit schaadt hen!

Zo dienen lezingen te zijn. Vooral in de huizen van Allah (عز و جل) tijdens de vrijdagmiddag preken en vermaningen. Deze lezingen dienen de mensen aan Allah te herinneren en hen zaken te onderwijzen van hun religie waar zij onwetend over zijn. Zo dienen deze lezingen te zijn!

Wat betreft u mevrouw en hetgeen u vermeldt heeft; dat u tauwbah hebt verricht bij Allah, standvastig bent geworden op de religie van Allah en de hidjaab bent gaan dragen, dit is iets goeds voor u. En dit is een ander leven voor u, anders dan uw voormalige (leven). Een leven van leiding en iemaan. Dus het is aan u om hier standvastig op te blijven en hier mee door te gaan. Door uw iemaan te vermeerderen, meer naar goede lezingen te luisteren en door middel van dhikr.

Wees niet geïntimideerd door degenen die u proberen bang te maken en degenen die u tegen gaan en willen dat u terugvalt en datgene laat waar Allah u mee heeft begunstigd. Zij zijn van de menselijke duivels die de mensen willen doen dwalen en niets om het goede geven.

Het is aan u om standvastig te blijven, vast te houden aan hetgeen waar u op bent en geduldig te zijn. Zo ook dient u profijtvolle kennis op te doen zodat uw aanbidding en uw terugkeer is gebaseerd op inzicht en profijtvolle kennis.

Bron:Lees ook: Jouw Hijaab O Moslima
                 De Correcte abaya
                 O edele studentes